81k lượt đọc
Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
85 lượt đọc
Chí Cao Ngự Linh Sự
118 lượt đọc
Huyền Lục
316k lượt đọc
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
3k lượt đọc
Vô Thiên Đế
7k lượt đọc
Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới
579 lượt đọc
Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị - Đồ Cẩu Anh Hùng
303 lượt đọc
Tu Tiên Nữ Xứng Khó Làm
3k lượt đọc
Hoàng tử là nữ nhi: Triệu hồi sư nghịch thiên
717 lượt đọc
Đại Bát Hầu
15 lượt đọc
Nhân Tổ
35k lượt đọc
Cuồng Huyết Thiên Ma
18k lượt đọc
Huyết Liên Hoa
4 lượt đọc
Hồ Tộc
503 lượt đọc
Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
27k lượt đọc
Thú Tu Thành Thần
613 lượt đọc
Thượng Thần Yêu Nữ Vương
107k lượt đọc
Tử Dương
0 lượt đọc
Tứ Đại Tinh Thú
87 lượt đọc
Lịch Hồng Hoang
491k lượt đọc
Nhất Thế Tôn Sư
3k lượt đọc
Lôi Động Cửu Thiên
6k lượt đọc
Tiên Hiệp Hệ Thống
134k lượt đọc
Ma Thần Hoàng Thiên
96 lượt đọc
Bên kia thế giới, nơi đó có anh.
15k lượt đọc
Đại Đạo Triêu Thiên
249 lượt đọc
Đăng Phong Thành Thần
176k lượt đọc
Nhất Ngôn Thông Thiên
44k lượt đọc
Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ
7 lượt đọc
Thăng cấp thế giới đường đi
49k lượt đọc
Bí mật thiên địa
1 lượt đọc
Hận Sinh
0 lượt đọc
Yển Nguyệt
138k lượt đọc
Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới
47k lượt đọc
Đỉnh Phong Chí Tôn
56 lượt đọc
MĐTS (Fanfic), (CP), (Truy Lăng): Những câu chuyện lãng mạn.
3k lượt đọc
Hệ Thống Toàn Năng Hóa
9k lượt đọc
Tiên Tử Yêu Ma Vương
3 lượt đọc
Chí Tôn Tu Tiên Giới
18k lượt đọc
Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống