3m lượt đọc
Mị Ảnh
3m lượt đọc
Đế Quân
6m lượt đọc
Tru Tiên
985k lượt đọc
Đại Ma Đầu
4m lượt đọc
Duy Ngã Độc Tôn
2m lượt đọc
Thần Đạo Đan Tôn
4m lượt đọc
Vũ Thần
3m lượt đọc
Vũ Luyện Điên Phong
2m lượt đọc
Đại La Thiên Tôn
2m lượt đọc
Ma Thần Thiên Quân
315k lượt đọc
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
206k lượt đọc
Đại Đế Cơ
47k lượt đọc
Đỉnh Phong Chí Tôn
2m lượt đọc
Thất Giới Truyền Thuyết
2m lượt đọc
Yêu Cung
4m lượt đọc
Tà Thiếu Dược Vương
899k lượt đọc
Võ Động Thiên Hà
2m lượt đọc
Hoa Sơn Tiên Môn
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục 2
5m lượt đọc
Toàn Chức Cao Thủ
2m lượt đọc
Ma Thú Lãnh Chúa
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục
822k lượt đọc
Siêu Cấp Tiên Y
138k lượt đọc
Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới
354k lượt đọc
Cầm Đế
2m lượt đọc
Ma Long Phiên Thiên
4m lượt đọc
Sủng Mị
26m lượt đọc
Đấu Phá Thương Khung
6m lượt đọc
Xà Vương Tuyển Hậu
2m lượt đọc
Hỗn Nguyên Võ Tôn
323k lượt đọc
Cực Phẩm Hệ Thống
3m lượt đọc
Bất Diệt Truyền Thuyết
3m lượt đọc
Bách Luyện Thành Tiên
4m lượt đọc
Yêu Giả Vi Vương
854k lượt đọc
Dị Giới Thú Y
14m lượt đọc
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
2m lượt đọc
Vô Tận Kiếm Trang
11m lượt đọc
Dị Thế Tà Quân
459k lượt đọc
Phong Lưu Chân Tiên
2m lượt đọc
Tiên Hà Phong Bạo
2m lượt đọc
Tiên Ngục
421k lượt đọc
Mục Thần Ký
152k lượt đọc
Đấu La Đại Lục 3
757k lượt đọc
Tiên Ngạo
2m lượt đọc
Lăng Thiên Truyền Thuyết
5m lượt đọc
Cầu Ma
3m lượt đọc
Vô Tận Thần Công
2m lượt đọc
Thần Ấn Vương Tọa
5m lượt đọc
Thần Tọa
492k lượt đọc
Nhất Thế Tôn Sư
13m lượt đọc
Vũ Nghịch Càn Khôn
8m lượt đọc
Ma Thiên Ký
13m lượt đọc
Đế Bá
433k lượt đọc
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực
802k lượt đọc
Dị Giới Dược Sư
286k lượt đọc
Phán Thần Hệ Thống
13m lượt đọc
Kiếm Động Cửu Thiên
12m lượt đọc
Vũ Động Càn Khôn
3m lượt đọc
Tuyệt Thế Đường Môn
2m lượt đọc
Tửu Thần (Âm Dương Miện)
316k lượt đọc
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
3m lượt đọc
Khí Trùng Tinh Hà
2m lượt đọc
Tiên Ma Biến
9m lượt đọc
Dược Thần
176k lượt đọc
Nhất Ngôn Thông Thiên
147k lượt đọc
Thiên Đạo Thư Viện
3m lượt đọc
Linh Vực
3m lượt đọc
Ma Long
3m lượt đọc
Già Thiên
58k lượt đọc
Thần Võ Chiến Vương
7m lượt đọc
Độc Tôn Tam Giới
8m lượt đọc
Võ Đạo Đan Tôn
13m lượt đọc
Kiếm Đạo Độc Tôn
3m lượt đọc
Thế Giới Tu Chân
8m lượt đọc
Đan Vũ Càn Khôn
45m lượt đọc
Thần Khống Thiên Hạ
599k lượt đọc
Tuyệt Thế Vũ Thần
19m lượt đọc
Vô Thường
3m lượt đọc
Yêu Thần Ký
2m lượt đọc
Thiên Hạ Vô Song
912k lượt đọc
Tối Cường Hệ Thống
18m lượt đọc
Thần Ma Thiên Tôn
2m lượt đọc
Đan Thần
364k lượt đọc
Quốc Vương Vạn Tuế
2m lượt đọc
Ác Ma Pháp Tắc
401k lượt đọc
Nguyên Tôn
11m lượt đọc
Kiếm Nghịch Thương Khung
12m lượt đọc
Đại Chúa Tể
813k lượt đọc
Kiêu Phong
7m lượt đọc
Vũ Cực Thiên Hạ
2m lượt đọc
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
3m lượt đọc
Ngạo Kiếm Lăng Vân
2m lượt đọc
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
11m lượt đọc
Đao Kiếm Thần Hoàng
15m lượt đọc
Đế Tôn
3m lượt đọc
Vĩnh Sinh
5m lượt đọc
Bá Khí
7m lượt đọc
Tu Chân Giả Tại Dị Thế