3m lượt đọc
Khí Trùng Tinh Hà
439k lượt đọc
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực
2m lượt đọc
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
462k lượt đọc
Nguyên Tôn
4m lượt đọc
Yêu Giả Vi Vương
4m lượt đọc
Sủng Mị
771k lượt đọc
Tiên Ngạo
2m lượt đọc
Hoa Sơn Tiên Môn
55k lượt đọc
Đỉnh Phong Chí Tôn
5m lượt đọc
Bá Khí
558k lượt đọc
Nhất Thế Tôn Sư
2m lượt đọc
Tiên Ma Biến
3m lượt đọc
Đan Thần
8m lượt đọc
Ma Thiên Ký
11m lượt đọc
Đao Kiếm Thần Hoàng
2m lượt đọc
Đại La Thiên Tôn
179k lượt đọc
Đấu La Đại Lục 3
372k lượt đọc
Quốc Vương Vạn Tuế
3m lượt đọc
Vũ Luyện Điên Phong
15m lượt đọc
Đế Tôn
819k lượt đọc
Kiêu Phong
2m lượt đọc
Ma Long Phiên Thiên
45m lượt đọc
Thần Khống Thiên Hạ
6m lượt đọc
Tru Tiên
7m lượt đọc
Vũ Cực Thiên Hạ
3m lượt đọc
Bách Luyện Thành Tiên
3m lượt đọc
Mị Ảnh
2m lượt đọc
Vô Tận Kiếm Trang
2m lượt đọc
Tiên Hà Phong Bạo
12m lượt đọc
Kiếm Nghịch Thương Khung
5m lượt đọc
Cầu Ma
906k lượt đọc
Võ Động Thiên Hà
3m lượt đọc
Thế Giới Tu Chân
2m lượt đọc
Tối Cường Hệ Thống
2m lượt đọc
Ác Ma Pháp Tắc
2m lượt đọc
Tửu Thần (Âm Dương Miện)
368k lượt đọc
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
6m lượt đọc
Toàn Chức Cao Thủ
3m lượt đọc
Yêu Thần Ký
4m lượt đọc
Duy Ngã Độc Tôn
4m lượt đọc
Vũ Thần
13m lượt đọc
Đế Bá
2m lượt đọc
Thần Ấn Vương Tọa
7m lượt đọc
Độc Tôn Tam Giới
12m lượt đọc
Đại Chúa Tể
13m lượt đọc
Vũ Động Càn Khôn
18m lượt đọc
Thần Ma Thiên Tôn
265k lượt đọc
Đại Đế Cơ
13m lượt đọc
Kiếm Động Cửu Thiên
463k lượt đọc
Phong Lưu Chân Tiên
27m lượt đọc
Đấu Phá Thương Khung
7m lượt đọc
Tu Chân Giả Tại Dị Thế
335k lượt đọc
Cực Phẩm Hệ Thống
9m lượt đọc
Dược Thần
2m lượt đọc
Thiên Hạ Vô Song
558k lượt đọc
Mục Thần Ký
660k lượt đọc
Tuyệt Thế Vũ Thần
3m lượt đọc
Bất Diệt Truyền Thuyết
13m lượt đọc
Vũ Nghịch Càn Khôn
2m lượt đọc
Lăng Thiên Truyền Thuyết
5m lượt đọc
Thần Tọa
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục
2m lượt đọc
Tiên Ngục
3m lượt đọc
Tuyệt Thế Đường Môn
379k lượt đọc
Cầm Đế
927k lượt đọc
Dị Giới Thú Y
2m lượt đọc
Hỗn Nguyên Võ Tôn
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục 2
19m lượt đọc
Vô Thường
2m lượt đọc
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
807k lượt đọc
Dị Giới Dược Sư
2m lượt đọc
Ma Thú Lãnh Chúa
11m lượt đọc
Dị Thế Tà Quân
3m lượt đọc
Ngạo Kiếm Lăng Vân
4m lượt đọc
Tà Thiếu Dược Vương
161k lượt đọc
Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới
2m lượt đọc
Thất Giới Truyền Thuyết
838k lượt đọc
Siêu Cấp Tiên Y
8m lượt đọc
Võ Đạo Đan Tôn
13m lượt đọc
Kiếm Đạo Độc Tôn
3k lượt đọc
Nhân Tổ
2m lượt đọc
Đại Ma Đầu
449k lượt đọc
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
8m lượt đọc
Đan Vũ Càn Khôn
2m lượt đọc
Yêu Cung
14m lượt đọc
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
2m lượt đọc
Ma Thần Thiên Quân
189k lượt đọc
Nhất Ngôn Thông Thiên
3m lượt đọc
Ma Long
6m lượt đọc
Xà Vương Tuyển Hậu
3m lượt đọc
Đế Quân
3m lượt đọc
Linh Vực
3m lượt đọc
Vĩnh Sinh
3m lượt đọc
Vô Tận Thần Công
308k lượt đọc
Phán Thần Hệ Thống
62k lượt đọc
Thần Võ Chiến Vương
147k lượt đọc
Thiên Đạo Thư Viện
2m lượt đọc
Thần Đạo Đan Tôn
3m lượt đọc
Già Thiên