-
Quét mã QR để đọc trên điện thoại
Vô đề: Vương lãnh thiên hạ
Tác giả:Cô độc lãnh đạm
Dịch giả:
Cập nhật trạng thái:Đang tiến hành
Tác giả:Cổ ĐạiXuyên Không
lượt đọc:3k
Lượt like:15
Lần đầu...làm tác giả :))), mong mọi người thông cảm nếu xảy ra lỗi. Vì là lần đầu tiên nên nếu sai sót hãy nhắc nhở ở phần bình luận, tác sẽ đọc và sữa chữa hợp lí, thanks m.n đã đọc truyện của tác. TÁC SẼ TẠM NGƯNG BỘ TRUYỆN ĐẾN THÁNG CHÍN VÌ TÁC ĐI HỌC XA CHƯA CÓ THỜI GIAN ĐỂ ỔN ĐỊNH KHI XONG TÁC SẼ TIẾP TỤC GÕ, CÁM ƠN CÁC ĐỌC GIẢ ĐÃ ĐỌC TÁC PHẨM CỦA TÁC.
Xem
Theo dõi