3m lượt đọc
Thế Giới Tu Chân
2m lượt đọc
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
889k lượt đọc
Siêu Cấp Tiên Y
2m lượt đọc
Hoa Sơn Tiên Môn
3m lượt đọc
Ma Long
3m lượt đọc
Đế Quân
626k lượt đọc
Nhất Thế Tôn Sư
147k lượt đọc
Thiên Đạo Thư Viện
13m lượt đọc
Kiếm Động Cửu Thiên
3m lượt đọc
Khí Trùng Tinh Hà
2m lượt đọc
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
4m lượt đọc
Duy Ngã Độc Tôn
2m lượt đọc
Tửu Thần (Âm Dương Miện)
827k lượt đọc
Kiêu Phong
210k lượt đọc
Nhất Ngôn Thông Thiên
799k lượt đọc
Tuyệt Thế Vũ Thần
3m lượt đọc
Bách Luyện Thành Tiên
3m lượt đọc
Vĩnh Sinh
2m lượt đọc
Tiên Ngục
4m lượt đọc
Tà Thiếu Dược Vương
2m lượt đọc
Ma Thú Lãnh Chúa
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục 2
4m lượt đọc
Sủng Mị
936k lượt đọc
Võ Động Thiên Hà
68k lượt đọc
Đỉnh Phong Chí Tôn
12m lượt đọc
Đại Chúa Tể
6m lượt đọc
Tru Tiên
450k lượt đọc
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực
3m lượt đọc
Tuyệt Thế Đường Môn
792k lượt đọc
Mục Thần Ký
14m lượt đọc
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
9m lượt đọc
Dược Thần
401k lượt đọc
Quốc Vương Vạn Tuế
2m lượt đọc
Dị Giới Thú Y
200k lượt đọc
Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới
4m lượt đọc
Bất Diệt Truyền Thuyết
223k lượt đọc
Đấu La Đại Lục 3
11m lượt đọc
Đao Kiếm Thần Hoàng
15m lượt đọc
Đế Tôn
5m lượt đọc
Bá Khí
2m lượt đọc
Thần Ấn Vương Tọa
45m lượt đọc
Thần Khống Thiên Hạ
27m lượt đọc
Đấu Phá Thương Khung
477k lượt đọc
Phong Lưu Chân Tiên
448k lượt đọc
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
2m lượt đọc
Vô Tận Kiếm Trang
353k lượt đọc
Phán Thần Hệ Thống
9m lượt đọc
Võ Đạo Đan Tôn
3m lượt đọc
Ngạo Kiếm Lăng Vân
2m lượt đọc
Ma Thần Thiên Quân
3m lượt đọc
Linh Vực
3m lượt đọc
Yêu Thần Ký
2m lượt đọc
Đại Ma Đầu
3m lượt đọc
Vô Tận Thần Công
2m lượt đọc
Yêu Cung
344k lượt đọc
Đại Đế Cơ
2m lượt đọc
Ác Ma Pháp Tắc
5m lượt đọc
Cầu Ma
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục
75k lượt đọc
Thần Võ Chiến Vương
417k lượt đọc
Cầm Đế
356k lượt đọc
Cực Phẩm Hệ Thống
4m lượt đọc
Yêu Giả Vi Vương
2m lượt đọc
Thất Giới Truyền Thuyết
6m lượt đọc
Xà Vương Tuyển Hậu
8m lượt đọc
Đan Vũ Càn Khôn
5m lượt đọc
Thần Tọa
3m lượt đọc
Mị Ảnh
3m lượt đọc
Vũ Luyện Điên Phong
6m lượt đọc
Toàn Chức Cao Thủ
7m lượt đọc
Độc Tôn Tam Giới
642k lượt đọc
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
11m lượt đọc
Dị Thế Tà Quân
2m lượt đọc
Lăng Thiên Truyền Thuyết
2m lượt đọc
Tiên Ma Biến
3m lượt đọc
Đan Thần
2m lượt đọc
Ma Long Phiên Thiên
14m lượt đọc
Vũ Nghịch Càn Khôn
2m lượt đọc
Tối Cường Hệ Thống
18m lượt đọc
Thần Ma Thiên Tôn
515k lượt đọc
Nguyên Tôn
13m lượt đọc
Đế Bá
4m lượt đọc
Vũ Thần
2m lượt đọc
Thiên Hạ Vô Song
9m lượt đọc
Ma Thiên Ký
7m lượt đọc
Vũ Cực Thiên Hạ
826k lượt đọc
Dị Giới Dược Sư
2m lượt đọc
Thần Đạo Đan Tôn
12m lượt đọc
Kiếm Nghịch Thương Khung
2m lượt đọc
Hỗn Nguyên Võ Tôn
7m lượt đọc
Tu Chân Giả Tại Dị Thế
13m lượt đọc
Vũ Động Càn Khôn
3m lượt đọc
Già Thiên
19m lượt đọc
Vô Thường
2m lượt đọc
Đại La Thiên Tôn
823k lượt đọc
Tiên Ngạo
13m lượt đọc
Kiếm Đạo Độc Tôn
2m lượt đọc
Tiên Hà Phong Bạo