15m lượt đọc
Đế Tôn
843k lượt đọc
Tiên Ngạo
3m lượt đọc
Linh Vực
831k lượt đọc
Dị Giới Dược Sư
12m lượt đọc
Kiếm Nghịch Thương Khung
363k lượt đọc
Đại Đế Cơ
835k lượt đọc
Kiêu Phong
4m lượt đọc
Sủng Mị
2m lượt đọc
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
2m lượt đọc
Ma Thú Lãnh Chúa
3m lượt đọc
Vô Tận Thần Công
484k lượt đọc
Phong Lưu Chân Tiên
9m lượt đọc
Ma Thiên Ký
2m lượt đọc
Thất Giới Truyền Thuyết
363k lượt đọc
Cực Phẩm Hệ Thống
9m lượt đọc
Võ Đạo Đan Tôn
83k lượt đọc
Thần Võ Chiến Vương
3m lượt đọc
Già Thiên
2m lượt đọc
Tiên Hà Phong Bạo
3m lượt đọc
Ngạo Kiếm Lăng Vân
2m lượt đọc
Thần Đạo Đan Tôn
3m lượt đọc
Khí Trùng Tinh Hà
3m lượt đọc
Thế Giới Tu Chân
2m lượt đọc
Vô Tận Kiếm Trang
671k lượt đọc
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
4m lượt đọc
Duy Ngã Độc Tôn
7m lượt đọc
Tu Chân Giả Tại Dị Thế
6m lượt đọc
Tru Tiên
2m lượt đọc
Tiên Ngục
410k lượt đọc
Quốc Vương Vạn Tuế
237k lượt đọc
Đấu La Đại Lục 3
5m lượt đọc
Thần Tọa
3m lượt đọc
Vĩnh Sinh
3m lượt đọc
Mị Ảnh
3m lượt đọc
Vũ Luyện Điên Phong
440k lượt đọc
Cầm Đế
5m lượt đọc
Cầu Ma
5m lượt đọc
Bá Khí
824k lượt đọc
Mục Thần Ký
12m lượt đọc
Đại Chúa Tể
2m lượt đọc
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
45m lượt đọc
Thần Khống Thiên Hạ
462k lượt đọc
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực
3m lượt đọc
Yêu Thần Ký
13m lượt đọc
Kiếm Động Cửu Thiên
3m lượt đọc
Ma Long
18m lượt đọc
Thần Ma Thiên Tôn
147k lượt đọc
Thiên Đạo Thư Viện
2m lượt đọc
Tối Cường Hệ Thống
4m lượt đọc
Bất Diệt Truyền Thuyết
2m lượt đọc
Thiên Hạ Vô Song
887k lượt đọc
Tuyệt Thế Vũ Thần
2m lượt đọc
Hoa Sơn Tiên Môn
14m lượt đọc
Vũ Nghịch Càn Khôn
530k lượt đọc
Nguyên Tôn
362k lượt đọc
Phán Thần Hệ Thống
7m lượt đọc
Vũ Cực Thiên Hạ
2m lượt đọc
Ma Thần Thiên Quân
2m lượt đọc
Yêu Cung
903k lượt đọc
Siêu Cấp Tiên Y
4m lượt đọc
Vũ Thần
3m lượt đọc
Tuyệt Thế Đường Môn
2m lượt đọc
Ác Ma Pháp Tắc
27m lượt đọc
Đấu Phá Thương Khung
11m lượt đọc
Dị Thế Tà Quân
6m lượt đọc
Xà Vương Tuyển Hậu
2m lượt đọc
Tửu Thần (Âm Dương Miện)
3m lượt đọc
Bách Luyện Thành Tiên
8m lượt đọc
Đan Vũ Càn Khôn
11m lượt đọc
Đao Kiếm Thần Hoàng
20m lượt đọc
Vô Thường
4m lượt đọc
Yêu Giả Vi Vương
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục
218k lượt đọc
Nhất Ngôn Thông Thiên
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục 2
2m lượt đọc
Lăng Thiên Truyền Thuyết
2m lượt đọc
Tiên Ma Biến
8m lượt đọc
Độc Tôn Tam Giới
2m lượt đọc
Đại La Thiên Tôn
2m lượt đọc
Thần Ấn Vương Tọa
9m lượt đọc
Dược Thần
74k lượt đọc
Đỉnh Phong Chí Tôn
3m lượt đọc
Đan Thần
212k lượt đọc
Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới
2m lượt đọc
Dị Giới Thú Y
3m lượt đọc
Đế Quân
2m lượt đọc
Ma Long Phiên Thiên
2m lượt đọc
Hỗn Nguyên Võ Tôn
4m lượt đọc
Tà Thiếu Dược Vương
13m lượt đọc
Vũ Động Càn Khôn
2m lượt đọc
Đại Ma Đầu
476k lượt đọc
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
14m lượt đọc
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
945k lượt đọc
Võ Động Thiên Hà
13m lượt đọc
Kiếm Đạo Độc Tôn
13m lượt đọc
Đế Bá