2m lượt đọc
Hoa Sơn Tiên Môn
3m lượt đọc
Bách Luyện Thành Tiên
370k lượt đọc
Đại Đế Cơ
2m lượt đọc
Đại La Thiên Tôn
4m lượt đọc
Vũ Thần
7m lượt đọc
Tu Chân Giả Tại Dị Thế
4m lượt đọc
Yêu Giả Vi Vương
2m lượt đọc
Thần Ấn Vương Tọa
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục 2
12m lượt đọc
Đại Chúa Tể
2m lượt đọc
Tối Cường Hệ Thống
2m lượt đọc
Thiên Hạ Vô Song
485k lượt đọc
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
4m lượt đọc
Sủng Mị
2m lượt đọc
Ma Long Phiên Thiên
147k lượt đọc
Thiên Đạo Thư Viện
411k lượt đọc
Quốc Vương Vạn Tuế
6m lượt đọc
Tru Tiên
364k lượt đọc
Phán Thần Hệ Thống
85k lượt đọc
Thần Võ Chiến Vương
3m lượt đọc
Vĩnh Sinh
2m lượt đọc
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
2m lượt đọc
Đại Ma Đầu
45m lượt đọc
Thần Khống Thiên Hạ
14m lượt đọc
Vũ Nghịch Càn Khôn
3m lượt đọc
Đan Thần
27m lượt đọc
Đấu Phá Thương Khung
2m lượt đọc
Tiên Ngục
2m lượt đọc
Tửu Thần (Âm Dương Miện)
3m lượt đọc
Ma Long
5m lượt đọc
Bá Khí
7m lượt đọc
Vũ Cực Thiên Hạ
2m lượt đọc
Hỗn Nguyên Võ Tôn
3m lượt đọc
Vô Tận Thần Công
5m lượt đọc
Cầu Ma
11m lượt đọc
Đao Kiếm Thần Hoàng
11m lượt đọc
Dị Thế Tà Quân
13m lượt đọc
Kiếm Đạo Độc Tôn
214k lượt đọc
Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới
12m lượt đọc
Kiếm Nghịch Thương Khung
2m lượt đọc
Ác Ma Pháp Tắc
3m lượt đọc
Mị Ảnh
2m lượt đọc
Thất Giới Truyền Thuyết
447k lượt đọc
Cầm Đế
947k lượt đọc
Võ Động Thiên Hà
2m lượt đọc
Dị Giới Thú Y
13m lượt đọc
Đế Bá
2m lượt đọc
Ma Thú Lãnh Chúa
2m lượt đọc
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
2m lượt đọc
Thần Đạo Đan Tôn
13m lượt đọc
Kiếm Động Cửu Thiên
3m lượt đọc
Khí Trùng Tinh Hà
465k lượt đọc
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực
3m lượt đọc
Yêu Thần Ký
13m lượt đọc
Vũ Động Càn Khôn
241k lượt đọc
Đấu La Đại Lục 3
3m lượt đọc
Tuyệt Thế Đường Môn
9m lượt đọc
Ma Thiên Ký
3m lượt đọc
Già Thiên
3m lượt đọc
Ngạo Kiếm Lăng Vân
6m lượt đọc
Xà Vương Tuyển Hậu
534k lượt đọc
Nguyên Tôn
9m lượt đọc
Võ Đạo Đan Tôn
5m lượt đọc
Thần Tọa
4m lượt đọc
Duy Ngã Độc Tôn
837k lượt đọc
Kiêu Phong
15m lượt đọc
Đế Tôn
221k lượt đọc
Nhất Ngôn Thông Thiên
4m lượt đọc
Tà Thiếu Dược Vương
906k lượt đọc
Siêu Cấp Tiên Y
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục
14m lượt đọc
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
832k lượt đọc
Dị Giới Dược Sư
3m lượt đọc
Đế Quân
20m lượt đọc
Vô Thường
18m lượt đọc
Thần Ma Thiên Tôn
3m lượt đọc
Vũ Luyện Điên Phong
4m lượt đọc
Bất Diệt Truyền Thuyết
833k lượt đọc
Mục Thần Ký
3m lượt đọc
Linh Vực
76k lượt đọc
Đỉnh Phong Chí Tôn
8m lượt đọc
Đan Vũ Càn Khôn
849k lượt đọc
Tiên Ngạo
8m lượt đọc
Độc Tôn Tam Giới
2m lượt đọc
Lăng Thiên Truyền Thuyết
2m lượt đọc
Vô Tận Kiếm Trang
9m lượt đọc
Dược Thần
680k lượt đọc
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
2m lượt đọc
Ma Thần Thiên Quân
487k lượt đọc
Phong Lưu Chân Tiên
365k lượt đọc
Cực Phẩm Hệ Thống
916k lượt đọc
Tuyệt Thế Vũ Thần
2m lượt đọc
Tiên Ma Biến
3m lượt đọc
Thế Giới Tu Chân
2m lượt đọc
Tiên Hà Phong Bạo
2m lượt đọc
Yêu Cung