3m lượt đọc
Ngạo Kiếm Lăng Vân
448k lượt đọc
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực
14m lượt đọc
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
4m lượt đọc
Yêu Giả Vi Vương
3m lượt đọc
Vũ Luyện Điên Phong
15m lượt đọc
Đế Tôn
3m lượt đọc
Già Thiên
2m lượt đọc
Ma Long Phiên Thiên
18m lượt đọc
Thần Ma Thiên Tôn
2m lượt đọc
Ma Thú Lãnh Chúa
6m lượt đọc
Xà Vương Tuyển Hậu
748k lượt đọc
Tuyệt Thế Vũ Thần
64k lượt đọc
Đỉnh Phong Chí Tôn
3m lượt đọc
Thế Giới Tu Chân
3m lượt đọc
Vô Tận Thần Công
2m lượt đọc
Hoa Sơn Tiên Môn
353k lượt đọc
Cực Phẩm Hệ Thống
2m lượt đọc
Dị Giới Thú Y
3m lượt đọc
Tuyệt Thế Đường Môn
13m lượt đọc
Kiếm Đạo Độc Tôn
2m lượt đọc
Thiên Hạ Vô Song
2m lượt đọc
Ác Ma Pháp Tắc
2m lượt đọc
Tiên Hà Phong Bạo
7m lượt đọc
Độc Tôn Tam Giới
7m lượt đọc
Vũ Cực Thiên Hạ
3m lượt đọc
Linh Vực
2m lượt đọc
Thần Đạo Đan Tôn
2m lượt đọc
Tiên Ma Biến
4m lượt đọc
Vũ Thần
824k lượt đọc
Dị Giới Dược Sư
2m lượt đọc
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
3m lượt đọc
Mị Ảnh
2m lượt đọc
Tửu Thần (Âm Dương Miện)
27m lượt đọc
Đấu Phá Thương Khung
827k lượt đọc
Kiêu Phong
512k lượt đọc
Nguyên Tôn
71k lượt đọc
Thần Võ Chiến Vương
2m lượt đọc
Lăng Thiên Truyền Thuyết
7m lượt đọc
Tu Chân Giả Tại Dị Thế
623k lượt đọc
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
19m lượt đọc
Vô Thường
336k lượt đọc
Đại Đế Cơ
346k lượt đọc
Phán Thần Hệ Thống
8m lượt đọc
Đan Vũ Càn Khôn
410k lượt đọc
Cầm Đế
5m lượt đọc
Thần Tọa
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục 2
3m lượt đọc
Đế Quân
9m lượt đọc
Dược Thần
4m lượt đọc
Bất Diệt Truyền Thuyết
3m lượt đọc
Vĩnh Sinh
13m lượt đọc
Đế Bá
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục
5m lượt đọc
Bá Khí
12m lượt đọc
Kiếm Nghịch Thương Khung
3m lượt đọc
Ma Long
11m lượt đọc
Dị Thế Tà Quân
147k lượt đọc
Thiên Đạo Thư Viện
205k lượt đọc
Nhất Ngôn Thông Thiên
4m lượt đọc
Duy Ngã Độc Tôn
12m lượt đọc
Đại Chúa Tể
2m lượt đọc
Vô Tận Kiếm Trang
2m lượt đọc
Tiên Ngục
781k lượt đọc
Mục Thần Ký
2m lượt đọc
Đại La Thiên Tôn
3m lượt đọc
Đan Thần
13m lượt đọc
Vũ Động Càn Khôn
439k lượt đọc
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
8m lượt đọc
Võ Đạo Đan Tôn
2m lượt đọc
Thần Ấn Vương Tọa
3m lượt đọc
Khí Trùng Tinh Hà
2m lượt đọc
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
11m lượt đọc
Đao Kiếm Thần Hoàng
2m lượt đọc
Yêu Cung
8m lượt đọc
Ma Thiên Ký
5m lượt đọc
Cầu Ma
930k lượt đọc
Võ Động Thiên Hà
14m lượt đọc
Vũ Nghịch Càn Khôn
2m lượt đọc
Tối Cường Hệ Thống
4m lượt đọc
Sủng Mị
2m lượt đọc
Ma Thần Thiên Quân
13m lượt đọc
Kiếm Động Cửu Thiên
45m lượt đọc
Thần Khống Thiên Hạ
396k lượt đọc
Quốc Vương Vạn Tuế
619k lượt đọc
Nhất Thế Tôn Sư
6m lượt đọc
Tru Tiên
2m lượt đọc
Thất Giới Truyền Thuyết
815k lượt đọc
Tiên Ngạo
880k lượt đọc
Siêu Cấp Tiên Y
2m lượt đọc
Đại Ma Đầu
2m lượt đọc
Hỗn Nguyên Võ Tôn
6m lượt đọc
Toàn Chức Cao Thủ
3m lượt đọc
Yêu Thần Ký
4m lượt đọc
Tà Thiếu Dược Vương
3m lượt đọc
Bách Luyện Thành Tiên
217k lượt đọc
Đấu La Đại Lục 3
475k lượt đọc
Phong Lưu Chân Tiên
198k lượt đọc
Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới