20m lượt đọc
Vô Thường
852k lượt đọc
Dị Giới Dược Sư
10m lượt đọc
Dược Thần
3m lượt đọc
Già Thiên
2m lượt đọc
Hoa Sơn Tiên Môn
2m lượt đọc
Tửu Thần (Âm Dương Miện)
3m lượt đọc
Mị Ảnh
3m lượt đọc
Ma Long
512k lượt đọc
Cầm Đế
27m lượt đọc
Đấu Phá Thương Khung
745k lượt đọc
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
13m lượt đọc
Kiếm Động Cửu Thiên
3m lượt đọc
Yêu Thần Ký
4m lượt đọc
Yêu Giả Vi Vương
507k lượt đọc
Phong Lưu Chân Tiên
3m lượt đọc
Vĩnh Sinh
11m lượt đọc
Đao Kiếm Thần Hoàng
3m lượt đọc
Tuyệt Thế Đường Môn
14m lượt đọc
Vũ Nghịch Càn Khôn
425k lượt đọc
Quốc Vương Vạn Tuế
3m lượt đọc
Bách Luyện Thành Tiên
12m lượt đọc
Đại Chúa Tể
387k lượt đọc
Phán Thần Hệ Thống
2m lượt đọc
Vô Tận Kiếm Trang
5m lượt đọc
Bá Khí
2m lượt đọc
Đại La Thiên Tôn
887k lượt đọc
Mục Thần Ký
3m lượt đọc
Khí Trùng Tinh Hà
2m lượt đọc
Ác Ma Pháp Tắc
3m lượt đọc
Linh Vực
2m lượt đọc
Hỗn Nguyên Võ Tôn
2m lượt đọc
Thần Đạo Đan Tôn
2m lượt đọc
Tối Cường Hệ Thống
3m lượt đọc
Vũ Luyện Điên Phong
235k lượt đọc
Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới
2m lượt đọc
Tuyệt Thế Vũ Thần
926k lượt đọc
Siêu Cấp Tiên Y
2m lượt đọc
Ma Thú Lãnh Chúa
566k lượt đọc
Nguyên Tôn
9m lượt đọc
Ma Thiên Ký
2m lượt đọc
Thần Ấn Vương Tọa
857k lượt đọc
Kiêu Phong
14m lượt đọc
Đế Bá
11m lượt đọc
Dị Thế Tà Quân
573k lượt đọc
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
2m lượt đọc
Đại Ma Đầu
486k lượt đọc
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực
2m lượt đọc
Yêu Cung
2m lượt đọc
Ma Long Phiên Thiên
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục 2
9m lượt đọc
Võ Đạo Đan Tôn
970k lượt đọc
Võ Động Thiên Hà
7m lượt đọc
Vũ Cực Thiên Hạ
4m lượt đọc
Thế Giới Tu Chân
8m lượt đọc
Đan Vũ Càn Khôn
6m lượt đọc
Xà Vương Tuyển Hậu
245k lượt đọc
Nhất Ngôn Thông Thiên
3m lượt đọc
Đan Thần
4m lượt đọc
Sủng Mị
18m lượt đọc
Thần Ma Thiên Tôn
4m lượt đọc
Vũ Thần
8m lượt đọc
Độc Tôn Tam Giới
2m lượt đọc
Thất Giới Truyền Thuyết
2m lượt đọc
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
7m lượt đọc
Tu Chân Giả Tại Dị Thế
2m lượt đọc
Lăng Thiên Truyền Thuyết
4m lượt đọc
Bất Diệt Truyền Thuyết
102k lượt đọc
Thần Võ Chiến Vương
416k lượt đọc
Đại Đế Cơ
2m lượt đọc
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
4m lượt đọc
Tà Thiếu Dược Vương
3m lượt đọc
Vô Tận Thần Công
148k lượt đọc
Thiên Đạo Thư Viện
381k lượt đọc
Cực Phẩm Hệ Thống
12m lượt đọc
Kiếm Nghịch Thương Khung
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục
3m lượt đọc
Đế Quân
105k lượt đọc
Đỉnh Phong Chí Tôn
4m lượt đọc
Duy Ngã Độc Tôn
2m lượt đọc
Tiên Ngục
6m lượt đọc
Cầu Ma
887k lượt đọc
Tiên Ngạo
6m lượt đọc
Tru Tiên
45m lượt đọc
Thần Khống Thiên Hạ
14m lượt đọc
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
13m lượt đọc
Vũ Động Càn Khôn
2m lượt đọc
Ma Thần Thiên Quân
3m lượt đọc
Ngạo Kiếm Lăng Vân
2m lượt đọc
Tiên Ma Biến
5m lượt đọc
Thần Tọa
15m lượt đọc
Đế Tôn
13m lượt đọc
Kiếm Đạo Độc Tôn
2m lượt đọc
Tiên Hà Phong Bạo
279k lượt đọc
Đấu La Đại Lục 3
2m lượt đọc
Thiên Hạ Vô Song
2m lượt đọc
Dị Giới Thú Y