18m lượt đọc
Thần Ma Thiên Tôn
2m lượt đọc
Ma Thú Lãnh Chúa
7m lượt đọc
Vũ Cực Thiên Hạ
410k lượt đọc
Cầm Đế
513k lượt đọc
Nguyên Tôn
12m lượt đọc
Kiếm Nghịch Thương Khung
815k lượt đọc
Tiên Ngạo
2m lượt đọc
Yêu Cung
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục 2
14m lượt đọc
Vũ Nghịch Càn Khôn
880k lượt đọc
Siêu Cấp Tiên Y
3m lượt đọc
Già Thiên
475k lượt đọc
Phong Lưu Chân Tiên
8m lượt đọc
Đan Vũ Càn Khôn
346k lượt đọc
Phán Thần Hệ Thống
14m lượt đọc
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
7m lượt đọc
Độc Tôn Tam Giới
147k lượt đọc
Thiên Đạo Thư Viện
13m lượt đọc
Đế Bá
627k lượt đọc
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
7m lượt đọc
Tu Chân Giả Tại Dị Thế
2m lượt đọc
Hỗn Nguyên Võ Tôn
2m lượt đọc
Tiên Ma Biến
2m lượt đọc
Thần Ấn Vương Tọa
2m lượt đọc
Ma Long Phiên Thiên
337k lượt đọc
Đại Đế Cơ
3m lượt đọc
Đế Quân
2m lượt đọc
Dị Giới Thú Y
4m lượt đọc
Yêu Giả Vi Vương
2m lượt đọc
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
2m lượt đọc
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
6m lượt đọc
Tru Tiên
3m lượt đọc
Ma Long
19m lượt đọc
Vô Thường
27m lượt đọc
Đấu Phá Thương Khung
2m lượt đọc
Tiên Ngục
753k lượt đọc
Tuyệt Thế Vũ Thần
15m lượt đọc
Đế Tôn
2m lượt đọc
Thất Giới Truyền Thuyết
3m lượt đọc
Yêu Thần Ký
8m lượt đọc
Võ Đạo Đan Tôn
6m lượt đọc
Xà Vương Tuyển Hậu
4m lượt đọc
Tà Thiếu Dược Vương
4m lượt đọc
Sủng Mị
619k lượt đọc
Nhất Thế Tôn Sư
2m lượt đọc
Lăng Thiên Truyền Thuyết
3m lượt đọc
Đan Thần
448k lượt đọc
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực
2m lượt đọc
Đại Ma Đầu
13m lượt đọc
Vũ Động Càn Khôn
11m lượt đọc
Đao Kiếm Thần Hoàng
8m lượt đọc
Ma Thiên Ký
824k lượt đọc
Dị Giới Dược Sư
3m lượt đọc
Vũ Luyện Điên Phong
2m lượt đọc
Tiên Hà Phong Bạo
71k lượt đọc
Thần Võ Chiến Vương
206k lượt đọc
Nhất Ngôn Thông Thiên
441k lượt đọc
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
199k lượt đọc
Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới
2m lượt đọc
Thiên Hạ Vô Song
12m lượt đọc
Đại Chúa Tể
64k lượt đọc
Đỉnh Phong Chí Tôn
3m lượt đọc
Khí Trùng Tinh Hà
2m lượt đọc
Vô Tận Kiếm Trang
217k lượt đọc
Đấu La Đại Lục 3
2m lượt đọc
Hoa Sơn Tiên Môn
3m lượt đọc
Linh Vực
11m lượt đọc
Dị Thế Tà Quân
13m lượt đọc
Kiếm Đạo Độc Tôn
5m lượt đọc
Bá Khí
4m lượt đọc
Vũ Thần
45m lượt đọc
Thần Khống Thiên Hạ
5m lượt đọc
Thần Tọa
930k lượt đọc
Võ Động Thiên Hà
13m lượt đọc
Kiếm Động Cửu Thiên
4m lượt đọc
Bất Diệt Truyền Thuyết
6m lượt đọc
Toàn Chức Cao Thủ
2m lượt đọc
Đại La Thiên Tôn
3m lượt đọc
Ngạo Kiếm Lăng Vân
2m lượt đọc
Ma Thần Thiên Quân
3m lượt đọc
Bách Luyện Thành Tiên
3m lượt đọc
Vĩnh Sinh
4m lượt đọc
Duy Ngã Độc Tôn
827k lượt đọc
Kiêu Phong
5m lượt đọc
Cầu Ma
2m lượt đọc
Tối Cường Hệ Thống
353k lượt đọc
Cực Phẩm Hệ Thống
3m lượt đọc
Mị Ảnh
782k lượt đọc
Mục Thần Ký
2m lượt đọc
Thần Đạo Đan Tôn
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục
2m lượt đọc
Tửu Thần (Âm Dương Miện)
3m lượt đọc
Vô Tận Thần Công
3m lượt đọc
Tuyệt Thế Đường Môn
3m lượt đọc
Thế Giới Tu Chân
397k lượt đọc
Quốc Vương Vạn Tuế
2m lượt đọc
Ác Ma Pháp Tắc
9m lượt đọc
Dược Thần