3m lượt đọc
Yêu Thần Ký
2m lượt đọc
Ma Long Phiên Thiên
4m lượt đọc
Yêu Giả Vi Vương
71k lượt đọc
Thần Võ Chiến Vương
3m lượt đọc
Vũ Luyện Điên Phong
5m lượt đọc
Cầu Ma
747k lượt đọc
Tuyệt Thế Vũ Thần
2m lượt đọc
Ma Thần Thiên Quân
14m lượt đọc
Vũ Nghịch Càn Khôn
4m lượt đọc
Duy Ngã Độc Tôn
18m lượt đọc
Thần Ma Thiên Tôn
475k lượt đọc
Phong Lưu Chân Tiên
395k lượt đọc
Quốc Vương Vạn Tuế
2m lượt đọc
Tiên Hà Phong Bạo
147k lượt đọc
Thiên Đạo Thư Viện
827k lượt đọc
Kiêu Phong
815k lượt đọc
Tiên Ngạo
824k lượt đọc
Dị Giới Dược Sư
15m lượt đọc
Đế Tôn
205k lượt đọc
Nhất Ngôn Thông Thiên
511k lượt đọc
Nguyên Tôn
2m lượt đọc
Tửu Thần (Âm Dương Miện)
3m lượt đọc
Bách Luyện Thành Tiên
2m lượt đọc
Thiên Hạ Vô Song
4m lượt đọc
Sủng Mị
8m lượt đọc
Võ Đạo Đan Tôn
929k lượt đọc
Võ Động Thiên Hà
7m lượt đọc
Vũ Cực Thiên Hạ
2m lượt đọc
Thất Giới Truyền Thuyết
2m lượt đọc
Lăng Thiên Truyền Thuyết
13m lượt đọc
Đế Bá
45m lượt đọc
Thần Khống Thiên Hạ
3m lượt đọc
Vĩnh Sinh
3m lượt đọc
Linh Vực
3m lượt đọc
Ma Long
198k lượt đọc
Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới
3m lượt đọc
Đế Quân
216k lượt đọc
Đấu La Đại Lục 3
3m lượt đọc
Mị Ảnh
8m lượt đọc
Ma Thiên Ký
13m lượt đọc
Kiếm Đạo Độc Tôn
13m lượt đọc
Kiếm Động Cửu Thiên
3m lượt đọc
Đan Thần
3m lượt đọc
Vô Tận Thần Công
2m lượt đọc
Đại Ma Đầu
7m lượt đọc
Tu Chân Giả Tại Dị Thế
2m lượt đọc
Ma Thú Lãnh Chúa
335k lượt đọc
Đại Đế Cơ
2m lượt đọc
Dị Giới Thú Y
8m lượt đọc
Đan Vũ Càn Khôn
7m lượt đọc
Độc Tôn Tam Giới
2m lượt đọc
Hỗn Nguyên Võ Tôn
5m lượt đọc
Bá Khí
346k lượt đọc
Phán Thần Hệ Thống
2m lượt đọc
Tiên Ma Biến
4m lượt đọc
Bất Diệt Truyền Thuyết
622k lượt đọc
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
11m lượt đọc
Dị Thế Tà Quân
2m lượt đọc
Đại La Thiên Tôn
2m lượt đọc
Tiên Ngục
353k lượt đọc
Cực Phẩm Hệ Thống
2m lượt đọc
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
4m lượt đọc
Vũ Thần
438k lượt đọc
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
5m lượt đọc
Thần Tọa
9m lượt đọc
Dược Thần
409k lượt đọc
Cầm Đế
3m lượt đọc
Ngạo Kiếm Lăng Vân
2m lượt đọc
Thần Ấn Vương Tọa
14m lượt đọc
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục 2
3m lượt đọc
Tuyệt Thế Đường Môn
64k lượt đọc
Đỉnh Phong Chí Tôn
27m lượt đọc
Đấu Phá Thương Khung
781k lượt đọc
Mục Thần Ký
3m lượt đọc
Già Thiên
2m lượt đọc
Tối Cường Hệ Thống
2m lượt đọc
Thần Đạo Đan Tôn
2m lượt đọc
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
6m lượt đọc
Tru Tiên
618k lượt đọc
Nhất Thế Tôn Sư
6m lượt đọc
Xà Vương Tuyển Hậu
12m lượt đọc
Kiếm Nghịch Thương Khung
13m lượt đọc
Vũ Động Càn Khôn
4m lượt đọc
Tà Thiếu Dược Vương
2m lượt đọc
Ác Ma Pháp Tắc
2m lượt đọc
Hoa Sơn Tiên Môn
2m lượt đọc
Yêu Cung
880k lượt đọc
Siêu Cấp Tiên Y
2m lượt đọc
Vô Tận Kiếm Trang
19m lượt đọc
Vô Thường
6m lượt đọc
Toàn Chức Cao Thủ
3m lượt đọc
Thế Giới Tu Chân
448k lượt đọc
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực
12m lượt đọc
Đại Chúa Tể
11m lượt đọc
Đao Kiếm Thần Hoàng
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục
3m lượt đọc
Khí Trùng Tinh Hà