2m lượt đọc
Tối Cường Hệ Thống
856k lượt đọc
Kiêu Phong
3m lượt đọc
Yêu Thần Ký
15m lượt đọc
Đế Tôn
13m lượt đọc
Kiếm Động Cửu Thiên
242k lượt đọc
Nhất Ngôn Thông Thiên
18m lượt đọc
Thần Ma Thiên Tôn
4m lượt đọc
Bất Diệt Truyền Thuyết
45m lượt đọc
Thần Khống Thiên Hạ
384k lượt đọc
Phán Thần Hệ Thống
8m lượt đọc
Đan Vũ Càn Khôn
12m lượt đọc
Đại Chúa Tể
882k lượt đọc
Mục Thần Ký
3m lượt đọc
Linh Vực
741k lượt đọc
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
412k lượt đọc
Đại Đế Cơ
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục
2m lượt đọc
Ma Thú Lãnh Chúa
3m lượt đọc
Tuyệt Thế Đường Môn
886k lượt đọc
Tiên Ngạo
3m lượt đọc
Bách Luyện Thành Tiên
11m lượt đọc
Đao Kiếm Thần Hoàng
2m lượt đọc
Tiên Hà Phong Bạo
2m lượt đọc
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
6m lượt đọc
Tru Tiên
3m lượt đọc
Đế Quân
13m lượt đọc
Kiếm Đạo Độc Tôn
2m lượt đọc
Đại La Thiên Tôn
6m lượt đọc
Xà Vương Tuyển Hậu
27m lượt đọc
Đấu Phá Thương Khung
9m lượt đọc
Ma Thiên Ký
2m lượt đọc
Vô Tận Kiếm Trang
2m lượt đọc
Ác Ma Pháp Tắc
13m lượt đọc
Vũ Động Càn Khôn
2m lượt đọc
Thiên Hạ Vô Song
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục 2
2m lượt đọc
Thất Giới Truyền Thuyết
9m lượt đọc
Võ Đạo Đan Tôn
2m lượt đọc
Tửu Thần (Âm Dương Miện)
379k lượt đọc
Cực Phẩm Hệ Thống
2m lượt đọc
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
925k lượt đọc
Siêu Cấp Tiên Y
20m lượt đọc
Vô Thường
3m lượt đọc
Vũ Luyện Điên Phong
2m lượt đọc
Đại Ma Đầu
12m lượt đọc
Kiếm Nghịch Thương Khung
2m lượt đọc
Hoa Sơn Tiên Môn
7m lượt đọc
Vũ Cực Thiên Hạ
3m lượt đọc
Vĩnh Sinh
100k lượt đọc
Thần Võ Chiến Vương
569k lượt đọc
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
6m lượt đọc
Cầu Ma
562k lượt đọc
Nguyên Tôn
2m lượt đọc
Ma Long Phiên Thiên
4m lượt đọc
Yêu Giả Vi Vương
2m lượt đọc
Ma Thần Thiên Quân
5m lượt đọc
Thần Tọa
3m lượt đọc
Khí Trùng Tinh Hà
966k lượt đọc
Võ Động Thiên Hà
2m lượt đọc
Tiên Ngục
3m lượt đọc
Vô Tận Thần Công
4m lượt đọc
Duy Ngã Độc Tôn
7m lượt đọc
Tu Chân Giả Tại Dị Thế
4m lượt đọc
Thế Giới Tu Chân
14m lượt đọc
Đế Bá
8m lượt đọc
Độc Tôn Tam Giới
3m lượt đọc
Ma Long
148k lượt đọc
Thiên Đạo Thư Viện
508k lượt đọc
Cầm Đế
2m lượt đọc
Thần Ấn Vương Tọa
2m lượt đọc
Dị Giới Thú Y
4m lượt đọc
Sủng Mị
11m lượt đọc
Dị Thế Tà Quân
234k lượt đọc
Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới
2m lượt đọc
Hỗn Nguyên Võ Tôn
422k lượt đọc
Quốc Vương Vạn Tuế
5m lượt đọc
Bá Khí
2m lượt đọc
Tiên Ma Biến
275k lượt đọc
Đấu La Đại Lục 3
2m lượt đọc
Lăng Thiên Truyền Thuyết
505k lượt đọc
Phong Lưu Chân Tiên
3m lượt đọc
Già Thiên
485k lượt đọc
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực
2m lượt đọc
Thần Đạo Đan Tôn
2m lượt đọc
Tuyệt Thế Vũ Thần
14m lượt đọc
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
3m lượt đọc
Mị Ảnh
3m lượt đọc
Đan Thần
10m lượt đọc
Dược Thần
850k lượt đọc
Dị Giới Dược Sư
14m lượt đọc
Vũ Nghịch Càn Khôn
103k lượt đọc
Đỉnh Phong Chí Tôn
4m lượt đọc
Vũ Thần
4m lượt đọc
Tà Thiếu Dược Vương
3m lượt đọc
Ngạo Kiếm Lăng Vân
2m lượt đọc
Yêu Cung