216k lượt đọc
Nhất Ngôn Thông Thiên
3m lượt đọc
Đế Quân
2m lượt đọc
Thất Giới Truyền Thuyết
13m lượt đọc
Kiếm Động Cửu Thiên
2m lượt đọc
Hoa Sơn Tiên Môn
4m lượt đọc
Yêu Giả Vi Vương
2m lượt đọc
Ác Ma Pháp Tắc
2m lượt đọc
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
4m lượt đọc
Duy Ngã Độc Tôn
232k lượt đọc
Đấu La Đại Lục 3
526k lượt đọc
Nguyên Tôn
481k lượt đọc
Phong Lưu Chân Tiên
5m lượt đọc
Thần Tọa
2m lượt đọc
Tiên Ngục
3m lượt đọc
Bách Luyện Thành Tiên
360k lượt đọc
Phán Thần Hệ Thống
45m lượt đọc
Thần Khống Thiên Hạ
2m lượt đọc
Tối Cường Hệ Thống
2m lượt đọc
Thần Ấn Vương Tọa
4m lượt đọc
Vũ Thần
434k lượt đọc
Cầm Đế
829k lượt đọc
Dị Giới Dược Sư
662k lượt đọc
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
4m lượt đọc
Tà Thiếu Dược Vương
4m lượt đọc
Sủng Mị
2m lượt đọc
Ma Thần Thiên Quân
943k lượt đọc
Võ Động Thiên Hà
3m lượt đọc
Mị Ảnh
3m lượt đọc
Thế Giới Tu Chân
356k lượt đọc
Đại Đế Cơ
13m lượt đọc
Đế Bá
859k lượt đọc
Tuyệt Thế Vũ Thần
407k lượt đọc
Quốc Vương Vạn Tuế
71k lượt đọc
Đỉnh Phong Chí Tôn
9m lượt đọc
Ma Thiên Ký
3m lượt đọc
Khí Trùng Tinh Hà
2m lượt đọc
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
13m lượt đọc
Vũ Động Càn Khôn
6m lượt đọc
Tru Tiên
8m lượt đọc
Đan Vũ Càn Khôn
3m lượt đọc
Tuyệt Thế Đường Môn
2m lượt đọc
Lăng Thiên Truyền Thuyết
361k lượt đọc
Cực Phẩm Hệ Thống
3m lượt đọc
Linh Vực
18m lượt đọc
Thần Ma Thiên Tôn
2m lượt đọc
Yêu Cung
14m lượt đọc
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
3m lượt đọc
Ma Long
9m lượt đọc
Dược Thần
13m lượt đọc
Kiếm Đạo Độc Tôn
7m lượt đọc
Tu Chân Giả Tại Dị Thế
2m lượt đọc
Ma Long Phiên Thiên
2m lượt đọc
Vô Tận Kiếm Trang
147k lượt đọc
Thiên Đạo Thư Viện
3m lượt đọc
Đan Thần
7m lượt đọc
Vũ Cực Thiên Hạ
2m lượt đọc
Tiên Hà Phong Bạo
27m lượt đọc
Đấu Phá Thương Khung
12m lượt đọc
Đại Chúa Tể
9m lượt đọc
Võ Đạo Đan Tôn
899k lượt đọc
Siêu Cấp Tiên Y
11m lượt đọc
Dị Thế Tà Quân
2m lượt đọc
Tiên Ma Biến
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục
3m lượt đọc
Vĩnh Sinh
209k lượt đọc
Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới
2m lượt đọc
Thần Đạo Đan Tôn
3m lượt đọc
Già Thiên
3m lượt đọc
Vô Tận Thần Công
2m lượt đọc
Thiên Hạ Vô Song
5m lượt đọc
Cầu Ma
2m lượt đọc
Đại Ma Đầu
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục 2
11m lượt đọc
Đao Kiếm Thần Hoàng
817k lượt đọc
Mục Thần Ký
6m lượt đọc
Xà Vương Tuyển Hậu
831k lượt đọc
Kiêu Phong
2m lượt đọc
Dị Giới Thú Y
2m lượt đọc
Ma Thú Lãnh Chúa
2m lượt đọc
Hỗn Nguyên Võ Tôn
3m lượt đọc
Yêu Thần Ký
467k lượt đọc
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
836k lượt đọc
Tiên Ngạo
2m lượt đọc
Đại La Thiên Tôn
3m lượt đọc
Ngạo Kiếm Lăng Vân
12m lượt đọc
Kiếm Nghịch Thương Khung
20m lượt đọc
Vô Thường
3m lượt đọc
Vũ Luyện Điên Phong
8m lượt đọc
Độc Tôn Tam Giới
5m lượt đọc
Bá Khí
15m lượt đọc
Đế Tôn
457k lượt đọc
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực
4m lượt đọc
Bất Diệt Truyền Thuyết
81k lượt đọc
Thần Võ Chiến Vương
14m lượt đọc
Vũ Nghịch Càn Khôn
2m lượt đọc
Tửu Thần (Âm Dương Miện)