3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục
147k lượt đọc
Thiên Đạo Thư Viện
2m lượt đọc
Ác Ma Pháp Tắc
2m lượt đọc
Ma Long Phiên Thiên
4m lượt đọc
Vũ Thần
3m lượt đọc
Linh Vực
2m lượt đọc
Thần Ấn Vương Tọa
13m lượt đọc
Đế Bá
11m lượt đọc
Dị Thế Tà Quân
228k lượt đọc
Đấu La Đại Lục 3
45m lượt đọc
Thần Khống Thiên Hạ
9m lượt đọc
Dược Thần
2m lượt đọc
Ma Thú Lãnh Chúa
479k lượt đọc
Phong Lưu Chân Tiên
3m lượt đọc
Mị Ảnh
3m lượt đọc
Đế Quân
828k lượt đọc
Dị Giới Dược Sư
4m lượt đọc
Bất Diệt Truyền Thuyết
212k lượt đọc
Nhất Ngôn Thông Thiên
3m lượt đọc
Tuyệt Thế Đường Môn
652k lượt đọc
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
6m lượt đọc
Xà Vương Tuyển Hậu
2m lượt đọc
Tửu Thần (Âm Dương Miện)
454k lượt đọc
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực
405k lượt đọc
Quốc Vương Vạn Tuế
4m lượt đọc
Sủng Mị
18m lượt đọc
Thần Ma Thiên Tôn
14m lượt đọc
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục 2
3m lượt đọc
Ma Long
12m lượt đọc
Đại Chúa Tể
830k lượt đọc
Tiên Ngạo
3m lượt đọc
Già Thiên
3m lượt đọc
Thế Giới Tu Chân
894k lượt đọc
Siêu Cấp Tiên Y
2m lượt đọc
Tối Cường Hệ Thống
14m lượt đọc
Vũ Nghịch Càn Khôn
19m lượt đọc
Vô Thường
520k lượt đọc
Nguyên Tôn
940k lượt đọc
Võ Động Thiên Hà
4m lượt đọc
Yêu Giả Vi Vương
2m lượt đọc
Lăng Thiên Truyền Thuyết
460k lượt đọc
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
2m lượt đọc
Tiên Ngục
2m lượt đọc
Tiên Ma Biến
15m lượt đọc
Đế Tôn
3m lượt đọc
Ngạo Kiếm Lăng Vân
2m lượt đọc
Tiên Hà Phong Bạo
11m lượt đọc
Đao Kiếm Thần Hoàng
3m lượt đọc
Khí Trùng Tinh Hà
206k lượt đọc
Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới
3m lượt đọc
Vô Tận Thần Công
2m lượt đọc
Đại Ma Đầu
6m lượt đọc
Tru Tiên
69k lượt đọc
Đỉnh Phong Chí Tôn
9m lượt đọc
Ma Thiên Ký
2m lượt đọc
Hoa Sơn Tiên Môn
357k lượt đọc
Phán Thần Hệ Thống
13m lượt đọc
Vũ Động Càn Khôn
2m lượt đọc
Thiên Hạ Vô Song
2m lượt đọc
Vô Tận Kiếm Trang
4m lượt đọc
Duy Ngã Độc Tôn
13m lượt đọc
Kiếm Động Cửu Thiên
359k lượt đọc
Cực Phẩm Hệ Thống
2m lượt đọc
Thần Đạo Đan Tôn
808k lượt đọc
Mục Thần Ký
2m lượt đọc
Thất Giới Truyền Thuyết
4m lượt đọc
Tà Thiếu Dược Vương
8m lượt đọc
Độc Tôn Tam Giới
7m lượt đọc
Tu Chân Giả Tại Dị Thế
3m lượt đọc
Vĩnh Sinh
7m lượt đọc
Vũ Cực Thiên Hạ
427k lượt đọc
Cầm Đế
349k lượt đọc
Đại Đế Cơ
5m lượt đọc
Thần Tọa
2m lượt đọc
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
3m lượt đọc
Yêu Thần Ký
3m lượt đọc
Đan Thần
3m lượt đọc
Bách Luyện Thành Tiên
2m lượt đọc
Yêu Cung
836k lượt đọc
Tuyệt Thế Vũ Thần
3m lượt đọc
Vũ Luyện Điên Phong
2m lượt đọc
Ma Thần Thiên Quân
2m lượt đọc
Dị Giới Thú Y
2m lượt đọc
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
5m lượt đọc
Cầu Ma
8m lượt đọc
Đan Vũ Càn Khôn
2m lượt đọc
Hỗn Nguyên Võ Tôn
5m lượt đọc
Bá Khí
2m lượt đọc
Đại La Thiên Tôn
9m lượt đọc
Võ Đạo Đan Tôn
79k lượt đọc
Thần Võ Chiến Vương
27m lượt đọc
Đấu Phá Thương Khung
828k lượt đọc
Kiêu Phong
12m lượt đọc
Kiếm Nghịch Thương Khung
13m lượt đọc
Kiếm Đạo Độc Tôn