Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đế Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đế Tôn - Chương 1200: Tiềm Long Qua Cửa. (2)(1198)

- Hoằng Tổ, ngươi ra tay đi, để cho ta nhìn ngươi đem Đại Đạo bản thân ký thác vào trong thế giới không hoàn chỉnh này, thực lực rốt cuộc đến một bước nào.

- Lão tổ, đắc tội!

Cũng không lâu lắm, bảy Thần Ma Hồ Thiên Đạo Nhân đuổi ở đây, chỉ thấy Hoằng Tổ Thần Đế ngã chỏng vó nằm ở trong Hồng Mông, bị đánh thê thảm không nỡ nhìn, vội vàng bước lên phía trước bày cứu, mấy Tiên Thiên Thần Ma hoảng sợ nói:

- Đạo nhân kia thật không ngờ lợi hại, ngay cả đại sư huynh cũng không phải là đối thủ?

- Hắn là Càn Khôn Lão Tổ, tự nhiên lợi hại.

Hoằng Tổ Thần Đế miễn cưỡng đứng dậy nói:

- Càn Khôn Lão Tổ đem tự thân Đại Đạo cùng Thiên Đạo tương dung, ký thác vào trong chư thiên vạn giới, mà Đại Đạo của ta chỉ ký thác vào Thần Đế mở thế giới, một người là chư thiên vạn giới, tính bằng đơn vị hàng nghìn thế giới, mà ta thì chỉ ký thác một thế giới, tự nhiên không thể cùng hắn so sánh.

- Thần Đế không phải nói, Càn Khôn vừa kém vừa xấu sao?

Mấy Tiên Thiên Thần Ma ngạc nhiên nói.

- Ta nghe nói Càn Khôn Lão Tổ là mỹ nam tử trong chín đại Bổ Thiên thần nhân, cũng là nhân vật phong hoa tuyệt đại thời đại kia, suýt nữa đem Đạo Vương chúng Bổ Thiên thần nhân hết thảy một lưới bắt hết, há có thể vừa kém vừa xấu?

Hoằng Tổ Thần Đế lắc đầu nói:

- Đoán chừng là Thần Đế cùng hắn có liên quan gì, cho nên có chút không chào đón hắn. Bất quá loại chuyện này, không phải là chúng ta có thể đo lường được. Hôm nay hắn đã đi gặp Thần Đế, cho dù hắn là Bổ Thiên thần nhân, cũng không cách nào ngất trời.

Mọi người rối rít gật đầu, cười nói:

- Thần Đế bất lão bất diệt, so với thần nhân như hắn dựa vào đánh cắp Thiên Đạo mà Trường Sinh cường đại hơn nhiều.

Tiên duyên cửa thứ ba, bốn người Giang Nam như cũ tìm hiểu Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt đại thần thông, môn đại thần thông này đem Ngũ Hành lực diễn biến đến mức tận cùng, sau đó lấy Ngũ Hành tan biến tới diễn biến thiên nhân ngũ suy, một nhóm tan biến, liền có một loại đại suy vong, mạnh như Thần Đế cũng không cách nào chạy trốn suy vong.

Ngũ Hành tan biến, năm suy tề tụ, chính là Đại Ngũ Hành Phá Diệt đại thần thông!

Bất quá, muốn tu luyện Thần Thông này, cần đem Ngũ Hành biến hóa thôi diễn đến mức tận cùng mới có thể làm được, mà Thiên Ý Đạo Nhân lưu lại năm thanh thần kiếm, chính là căn bản cho đám người Giang Nam tìm hiểu.

- Bỉ Ngạn Thần Đế lần đầu tiên khai thiên thất bại, lưu lại Man Hoang thế giới, biến thành Tiên duyên cửa thứ nhất.

Giang Nam đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thầm nghĩ:

- Cửa thứ hai chính là Tạo Hóa Tiên Đỉnh lạc ấn, cửa thứ ba là Ngũ Hành lực, trong lúc này, phảng phất có cái liên lạc gì đó.

Hắn tinh tế suy tư, thầm nghĩ:

- Khai thiên thất bại, Bỉ Ngạn Thần Đế cảm giác mình chưa viên mãn, vì vậy tìm hiểu Tạo Hóa Tiên Đỉnh lạc ấn, cố gắng bổ toàn bộ công pháp của mình. Sau đó nàng đem Ngũ Hành lực thôi diễn viên mãn, như vậy sau Ngũ Hành, liền hẳn là thôi diễn Tứ Tượng lực, sau chính là Huyền Hoàng Âm Dương, tạo hóa, sau đó liền muốn đem những lĩnh ngộ này dung làm một thể. Ta đoán chừng, phía sau một cửa ải, thăm dò chính là Tứ Tượng biến hóa...

Tháng ba chi kỳ đúng hẹn tới, Thiên Ý Đạo Nhân đến đây thăm dò bốn người, lần này Yêu Thần Kim Đế không có thể vượt qua kiểm tra, bị loại bỏ xuất cục, xóa đi đoạn trí nhớ này, đưa vào Bỉ Ngạn Thần Chu ngủ say.

- Đáng tiếc, Kim Đế trời sanh hành hỏa, là trong lửa chi thần, mặc dù lĩnh ngộ ra nước lửa nhị hành, Âm Dương biến hóa, nhưng đối với Ngũ Hành khác tựu không có quá nhiều cảm ngộ.

Giang Nam thở dài, Yêu Thần Kim Đế tu luyện tới trình độ dương cực âm sinh, tinh thông nước lửa, đối với hỏa lĩnh ngộ còn trên đám người Giang Nam, nhưng mà những Ngũ Hành khác hắn cảm ngộ lên lại cực kỳ khó khăn, không cách nào làm được Ngũ Hành quy nhất, bị loại bỏ xuất cục là chuyện đương nhiên.

- Nếu như Kim Đế chưa bị loại bỏ, như vậy đến cửa ải Huyền Hoàng Âm Dương này, hắn sẽ có tạo hóa lớn lao.

Giang Nam chỉ có thể thay Kim Đế tiếc hận, hắn cùng với Tố Thần Hầu, Cung Thiên Khuyết ba người từ trong năm thanh thần kiếm này lĩnh ngộ ra rất nhiều đạo lý lớn, Ngũ Hành tương sinh, chẳng qua là muốn hoàn toàn lĩnh ngộ ra Ngũ Hành đại phá diệt, ngắn ngủn ba tháng căn bản không cách nào làm được.

Thiên Ý Đạo Nhân cũng là lấy mình ba tháng lĩnh ngộ tới cùng bọn họ giao thủ, ba người Giang Nam riêng phần mình thắng được, bất quá tốn hao thời gian có dài có ngắn, cửa ải này, Tố Thần Hầu tốn hao thời gian ngắn nhất. Vừa mới giao thủ liền lập tức thắng được. Hiển nhiên ở phương diện Ngũ Hành nghiên cứu có thành tựu kinh người.

Giang Nam thứ hai, tốn hao năm ba hiệp mới chiến thắng Thiên Ý Đạo Nhân cùng cảnh giới phân thân.

Mà Cung Thiên Khuyết như cũ trầm ổn nhất, lấy Ngũ Hành biến hóa chi đạo thủ thắng, mặc dù tốn hao thời gian dài, nhưng mà không thể khinh thường.

Thứ tư quan không có ngoài Giang Nam dự liệu, quả nhiên là thăm dò Tứ Tượng biến hóa, trấn thủ nơi đây chính là Ứng Long Đạo Nhân, đạo nhân ở trên phiến đại lục này tạo lên Tứ Cực Tứ Tượng thông thiên trụ, tích chứa Tứ Tượng thông thiên đại thần thông. Để cho ba người Giang Nam lĩnh ngộ.

Ba tháng sau, Ứng Long Đạo Nhân xuất thủ, thăm dò ba người lĩnh ngộ, lần này cũng là Giang Nam trước tiên thắng được, Tố Thần Hầu xếp hạng thứ hai, Cung Thiên Khuyết như cũ xếp hạng thứ ba.

Ba người cũng không có bị loại bỏ xuất cục.

Tiên duyên thứ năm quan do Cực Nhạc Đạo Nhân trấn thủ, chủ chưởng Huyền Hoàng Âm Dương biến hóa, tòa đại lục này giống như thiên địa sơ phân, Hồng Mông bắt đầu khởi động, dị tượng không dứt. Thanh vì thiên, trọc vi âm, Âm Dương biến hóa, có sinh cơ vô cùng.

Âm Dương tạo hóa lay động ngày đêm, Huyền Hoàng mở thiên sinh địa!

Trên phiến đại lục này, Nhật Nguyệt treo cao, Thiên Hoa địa bảo, thiên như mui xe, địa như lâm mộc, Âm Dương thay đổi thất thường, đem Huyền Hoàng Âm Dương đạo lý diễn biến đến mức tận cùng.

Giang Nam thấy một màn như vậy, càng thêm xác định Bỉ Ngạn Thần Đế bởi vì là lần thứ nhất khai thiên thất bại, cho nên kiểm điểm nguyên nhân mình thất bại, lúc này mới chế tạo ra loại địa phương Tiên duyên chín quan này!

- Trên Bỉ Ngạn Thần Chu, trong hai cuốn sách cổ của Bỉ Ngạn Thần Đế có nói, ở Thiên Đạo tan biến thành tiên có hai cách, đáng tiếc hai cuốn sách cổ kia hơn phân nửa là rơi vào tay Tiềm Long Đạo Nhân. Bất quá bây giờ nhìn lại, cách thành tiên thứ nhất, chỉ sợ chính là khai thiên tích địa! Chỉ có khai thiên tích địa một lần nữa, mở một thế giới đầy đủ, mới có thể ở trong cái thế giới này, diễn biến Thiên Đạo của mình, sau đó nhảy ra Thiên Đạo, thành tựu Tiên vị!

Giang Nam yên lặng ngồi xuống, tinh tế tìm hiểu Cực Nhạc Đạo Nhân thiên địa đại thần thông, chuẩn bị ba tháng sau đối quyết!

Trong lúc vô tình, lại là một năm thời gian trôi qua, ba người Giang Nam đã trải qua Cực Nhạc, Tạo Hóa, Huyền Hoàng, Hồ Thiên khảo nghiệm, ba người bọn họ hết thảy thông qua bốn quan này, đi tới Tiên duyên thứ chín quan, Đạo Vương cung!

Về đầu trang
Về đầu trang