Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đế Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đế Tôn - Chương 1400: Tú Vân Thiên Nữ. (1)(1401)

- Ta sẽ không chết ở chỗ này!

Ngục Pháp Thiên Vương rống giận, đem Hậu Thổ Thiên nhiều Thần Tôn Thần Chủ cuồn cuộn nổi lên, thân thể vừa động, hướng thiên ngục đệ lục trọng giết tới, ý đồ lao ra Thiên Ngục, lạnh lùng nói:

- Ta tu thành Thần Quân, trong lồng ngực có hùng tâm tráng chí chưa thi triển, hùng tài vĩ lược của ta, vẫn còn chưa xong! Ta còn muốn thống trị chư thiên vạn giới, vì chư thiên vạn giới lập nhiều pháp luật, suất lĩnh quần hùng vạn giới, quét ngang địa ngục, làm một đời Thần Đế anh minh! Pháp Độ Thần Giới!

Hắn triển khai Thần Quân thế giới, lập tức xâm chiếm không gian thiên ngục nặng nề, pháp luật sâm nghiêm, hắn thân là Thiên Vương Quang Vũ Thần Triều, chưởng khống Ngục Pháp, một con đường riêng tích chứa thiên địa pháp luật Đại Đạo, vâng chịu Thiên Đạo chí công, thẩm phán tà nịnh.

Ngục Pháp Thiên Vương cầm trong tay Trách Thiên Thước, Phán Quan Bút, phía sau một tòa Ngục Môn cao vút, chỗ kín đột nhiên có một đầu cự thú hiện ra, hình dạng uy nghiêm như Mãnh Hổ, cùng hắn hơi thở tương liên, chính là tọa kỵ của Ngục Pháp Thiên Vương, cũng là một Thần Tôn.

Hậu Thổ Thiên nhiều Thần Chủ Thần Tôn trôi lơ lửng ở trên Ngục Pháp Thiên Vương, tế lên một mặt đại biển, trên viết mấy chữ "Công chính nghiêm minh", bốn chữ kia bị nhiều Thần Chủ Thần Tôn thúc dục, Đế uy tràn ngập, rõ ràng là Quang Vũ Thần Đế đích thân sở sách!

Bốn chữ này sớm đã bị Ngục Pháp Thiên Vương tế luyện thành bảo, uy năng so sánh với Thần Đế tự viết đơn thuần mạnh hơn mấy lần, vô số Thần Tôn cấp địa ngục thủ chen chúc đánh tới, mới vừa xông vào Pháp Độ Thần Giới của hắn, liền bị đính ở trong Pháp Độ Thần Giới, Ngục Pháp Thiên Vương tế lên Trách Thiên Thước, Phán Quan Bút, một thước đánh, từng tôn ngục thủ bị sinh sôi đánh nổ tung, đạo tắc cũng bị đánh nát, hóa thành hư ảo!

Mà Ngục thất cự thú hắn ngồi xuống mở cái miệng rộng, thôn phệ hết thảy, đem những ngục thủ kia từng cái từng cái nuốt vào, hung mãnh vô cùng!

Hậu Thổ Thiên nhiều Thần Tôn Thần Chủ liên thủ thúc dục Ngục Môn cùng Công Chính Nghiêm Minh Biển, Ngục Môn đại khai, thôn phệ Thần Tôn cấp địa ngục thủ, mà Công Chính Nghiêm Minh Biển hào quang tỏa sáng, đem từng tôn ngục thủ luyện hóa.

Ngục Pháp Thiên Vương thân là bá chủ thống trị một đại thần giới, há có thể không có chút ít thủ đoạn?

Hắn có dã tâm, có lòng Chứng Đạo Thần Đế, vì chư thiên vạn giới lập pháp luật, ở Hậu Thổ Thiên kinh doanh không biết bao nhiêu vạn năm, thực lực vượt xa người khác tưởng tượng, phen này chém giết, tài ba cùng thực lực của hắn làm người ta kinh diễm.

Đột nhiên, Thần Quân sau khi chết hóa thành nhiều ngục thủ vọt tới, hơi thở so sánh với Ngục Pháp Thiên Vương không thể yếu, một Thần Quân cấp ngục thủ há mồm phun ra một đóa liên hoa, địch ở trên Trách Thiên Thước, để cho Trách Thiên Thước không cách nào rơi xuống.

Lại có một Thần Quân ngục thủ đỉnh đầu vọt lên mui xe nặng nề, mui xe như thiên, đỡ Phán Quan Bút.

Lại có một Thần Quân ngục thủ vỗ cái ót, chỉ thấy một tòa Thiên Môn đứng vững, cùng Ngục Pháp Thiên Vương địa ngục câu đối hai bên đối kháng, lại có một Thần Quân ngục thủ cầm trong tay Thần kính, kính chiếu sáng diệu, nhắm ngay Ngục thất cự thú, vô số đạo tắc từ trong kính bắn ra, không ngừng cùng Ngục thất cự thú đạo tắc đụng nhau, luyện hóa đầu cự thú này.

Lại có ngục thủ tế lên một tòa tam thập tam trọng bảo tháp, bảo tháp treo trên bầu trời, hướng Ngục Pháp Thiên Vương oanh khứ!

Lại có ngục thủ tế lên một khối đá khổng lồ, trên vách đá cắm đầy các loại thần kiếm thần binh, không ngừng bay lên, hướng rất nhiều cường giả của Hậu Thổ Thiên chém tới!

...

Ngục Pháp Thiên Vương cùng nhiều Thần Tôn, Thần Chủ Hậu Thổ Thiên lập tức gặp phải áp chế toàn diện, bất quá chốc lát, liền có từng tôn Thần Chủ bị chém, Ngục Pháp Thiên Vương Pháp Độ Thần Giới cũng gặp phải ăn mòn, rất nhanh liền rơi vào hạ phong, thân bại bỏ mình chẳng qua là chuyện sớm hay muộn!

- Công Chính Nghiêm Minh Biển!

Ngục Pháp Thiên Vương rống giận, đạo tắc toàn thân đột nhiên tràn vào trong mặt đại biển này, chỉ thấy trong đại biển chữ "Công" bay ra, uy năng bị thúc dục hoàn toàn, có đại khí phách thiên hạ chí công, một khi tế ra, Đế uy hạo hạo đãng đãng tràn ngập Thiên Ngục, thậm chí để cho Thiên Ngục cũng chấn động không nghỉ, có khuynh hướng không gian tan rã!

Chẳng những không gian tan rã, thậm chí cả chút ít ngục thủ kia cũng có khuynh hướng tan rã!

Đây là Quang Vũ Thần Đế Đế uy, Ngục Pháp Thiên Vương thân là một trong Tứ Thiên Vương của Quang Vũ, thân thuộc với vua, ban cho hắn tấm biển tích chứa bốn đạo Thần Thông của Quang Vũ Thần Đế, công chính nghiêm minh bốn đại thần thông.

Chữ "Công" tích chứa Thần Thông bị kích phát toàn diện, thậm chí ngay cả những Thần Quân ngục thủ cũng cảm giác được hít thở không thông, cảm giác đạo tắc gần như muốn hỏng mất, mà những Thần Tôn ngục thủ lại càng không chịu nổi, giống như bị chư thiên vạn giới áp ở trên người, đạo tắc thác loạn không chịu nổi.

Ngục Pháp Thiên Vương rốt cục nhận được cơ hội thở dốc, nhưng vào lúc này, Thiên Cực Ma Đế ngục chủ thét dài, tiếng huýt gió cuồn cuộn, Ma Đế Đế uy đánh sâu vào chữ "Công" giữa không trung kia, đem uy năng này áp chế.

- Quang Vũ Thần Đế cố nhiên kinh thái tuyệt diễm, nhưng mà hắn tự mình đến Thiên Ngục cũng phải cung kính, ở trong Thiên Ngục ta lật không nổi bao nhiêu sóng gió, huống chi là thư tay của hắn?

Thiên Cực Ma Đế quanh thân Ma Đế Đại Đạo tràn ngập, không ngừng ăn mòn, những ngục thủ khác nhất thời thoát khỏi chữ "Công" trấn áp, chen chúc đánh tới.

Ngục Pháp Thiên Vương gầm lên, thúc dục đại biển, chỉ thấy "Chính" "Nghiêm" "Minh" ba chữ bay ra tấm biển, chính khí hạo hạo đãng đãng, chữ nghiêm tràn đầy uy nghiêm, làm lòng người sinh kính sợ, mà chữ "Minh" thì đại phóng quang minh, giống như vô số thần nhật bay lên không chiếu rọi, luyện hóa hết thảy tà nịnh!

Bốn chữ liền cùng một chỗ, giống như Quang Vũ Thần Đế đích thân tới, Đế uy kia mạnh, trấn áp muôn đời!

Thần Giới Tử Tiêu Thiên, Quang Vũ Thần đình ẩn nặc ở trong Tử Tiêu Thiên, thiếu niên Quang Vũ đột nhiên thân thể một chấn, lẩm bẩm nói:

- Ngục Pháp, ngươi thúc dục bốn chữ ta đưa cho ngươi rồi sao?

- Bệ hạ, tại sao Ngục Pháp Thiên Vương lại vận dụng Công Chính Nghiêm Minh Biển?

Phụ Triều Pháp Vương nghi ngờ nói:

- Chẳng lẽ hắn gặp phải kình địch?

- Không phải là kình địch.

Thiếu niên Quang Vũ lắc đầu:

- Hắn đi Thiên Ngục, cố gắng đem Thiên Ngục luyện hóa, Chứng Đạo Thần Đế, để cho chư thiên vạn giới trở thành Pháp Độ Thần Giới, vì thiên địa lập pháp. Hắn có hùng tâm tráng chí, cùng ta chính kiến không hợp, cho là pháp có thể trị thiên hạ, là vạn giới lương hướng. Vì chư thiên vạn giới lập pháp, mặc dù không có Bổ Thiên thần nhân giám đốc Thiên Đạo vận hành, cũng có thể để cho chư thiên vạn giới ngay ngắn rõ ràng. Ta mặc dù không đồng ý chính kiến của hắn, nhưng bội phục cách làm người của hắn.

Phụ Triều Pháp Vương trầm giọng nói:

- Ngục Pháp Thiên Vương gặp phải nguy hiểm, thúc dục Công Chính Nghiêm Minh Biển của bệ hạ, nhất định có thể gặp dữ hóa lành.

Về đầu trang
Về đầu trang