Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đế Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đế Tôn - Chương 1561: Tự Mình Lịch Kiếp. (2)(1562)

Thần Đô Thần Quân cho Giang Nam mượn mười vạn quân, Giang Nam lập tức mang theo mười vạn Thần Ma đại quân này hàng lâm đến Đô Thiên thần giới, vừa mới lập nhiều trận thế, liền gặp một kiện pháp bảo bay tới, Giang Nam đưa tay đem Thần Đế da người luyện chế thành pháp bảo này thu hồi, nhét vào bên trong Tử Phủ, tiến vào Đô Thiên Phủ, triệu tập Đô Thiên tất cả tinh nhuệ tinh anh.

Đô Thiên thần giới ba mươi hai Thần Chủ tụ tập dưới một mái nhà, Thần Tôn Thi Hiên Vi cùng Giang Nam ở bên ngoài Đô Thiên Phủ dựng điểm tướng đài, đem Thánh tông cùng Đô Thiên tất cả Thần Ma chọn một lần, cộng thêm mượn tới mười vạn Thần Ma đại quân, đã nhiều đến mười một vạn Thần Ma.

Nhưng mười một vạn Thần Ma này cùng thế lực dưới trướng Thần Chủ bình thường bất đồng, trong đó chẳng những có ba mươi hai Thần Chủ, càng có một ít là có được đế tư cường giả, ví dụ như bọn người Mục Sơn đạo nhân, Tử Ngọc đạo nhân, Cung Thiên Khuyết, Yêu Thần Kim Đế, thậm chí cũng không có thiếu nhân vật cấp bậc Chân Thần lợi hại, ví dụ như bọn người Tịch Trọng, Nhạc Ấu Nương, Tam Khuyết Phật Đà, Diệu Đế Phật Đà, Hoa Trấn Nguyên, Thiệu Thiên Nhai, Âu Tùy Tĩnh. Có thể nói là khí diễm ngút trời, quả thực tinh anh trong tinh anh!

Hơn nữa Giang Nam vị Cự Đầu cấp Chân Thần này, thực lực đại quân tuyệt đối không kém hơn Chư Thiên vạn giới Thần Tôn suất lĩnh tiên phong!

Phần phật...

Từng mặt đại kỳ tung bay, từ bên trong Thánh tông bay ra, lại có từng kiện từng kiện pháp bảo uy năng mênh mông từ trong Thánh tông bay tới, rõ ràng là Thánh tông trấn giáo chí bảo, có vài chục bộ, mỗi một kiện uy năng đều vô cùng kinh người, cơ hồ có th cùng Thần Tôn chi bảo so sánh, nhưng chỉ là Chân Thần chi bảo, lại để cho Chân Thần liền có thể đem uy năng hoàn toàn thôi phát, giá trị vô lượng.

Giang Nam tâm niệm vừa động, chỉ thấy từng mặt đại kỳ bay ra, rơi vào trong tay các Thần Ma, cho Thần Ma này ngày đêm tế luyện, sớm ngày khống chế những đại kỳ kia.

Mười vạn tám ngàn mặt đại kỳ, cộng thêm một trăm linh tám mặt phụ kỳ, mười ba mặt chủ kỳ, rốt cục để cho Luyện Thiên đại trận khôi phục nguyên vẹn!

Tinh môn dựng thẳng lên, lúc này đại quân tiến vào Tinh môn, hướng Huyền Minh Nguyên Giới lao nhanh.

Huyền Minh Nguyên Giới, Thần Tôn trấn thủ nơi đây chính là Diêm Túc Thần Tôn. Suất lĩnh dưới trướng Thần Ma mấy chục vạn, Giang Nam hàng lâm nơi đây, Diêm Túc Thần Tôn lập tức đem người nghênh tiếp.

Giang Nam cùng hắn chào hỏi, từng người ngồi xuống, Diêm Túc Thần Tôn cung kính nói:

- Tả Thiên Thừa tự mình đến đây, không biết có gì muốn làm?

- Huyền Minh Nguyên Giới là cố thổ của ta, không để ất.

Giang Nam lạnh nhạt nói:

- Lần này tới, ta là ý định cùng Nguyên Giới tồn vong.

Diêm Túc Thần Tôn có chút không cho là đúng, cuộc chiến La Thiên hắn cũng không tham dự, không biết thực lực của Giang Nam, thầm nghĩ:

- Chỉ là một Chân Thần, hơn mười Thần Chủ, có thể có bao nhiêu công dụng? Bất quá Tả Thiên Thừa phu nhân là Thần Tôn, không thể khinh thường, ngược lại là một đại chiến lực. Chỉ là hôm nay Địa Ngục ma quân xua đuổi sinh linh Chư Thiên vạn giới ta đến đây khắc phục khó khăn, quả thực khó giải quyết, để cho ta cũng không có đất dụng võ. Chỉ sợ cái Nguyên Giới này, ta cũng thủ không được...

Giang Nam cùng hắn thoảng qua hàn huyên vài câu, lập tức nói:

- Xin hỏi đạo huynh, trấn thủ Cửu U Minh Giới là người phương nào?

Diêm Túc Thần Tôn trầm giọng nói:

- Tố Thiên Hầu cùng Tử Phòng, Phàn Khuyết ba vị đạo huynh, khống chế ba mươi vạn thần binh thần tướng, trấn thủ Cửu U, hôm nay đã lập nhiều trận thế, lặng chờ Địa Ngục đại quân đến đây.

Tố Thần Hầu tiến vào chiếm giữ La Thiên, đạt được Đông Cực đại đế coi trọng, phong làm Thiên Hầu, hôm nay cũng có thế lực rất lớn.

Người này thần thông quảng đại, Tử Phòng đạo nhân cùng Phàn Khuyết đạo nhân đều là Thần Tôn, tuy binh thiếu, nhưng lại không thể khinh thường.

Giang Nam đứng ở Trấn Thiên Tinh vực mọi nơi nhìn lại, đối với Diêm Túc Thần Tôn lập hạ trận thế không cho là đúng, Diêm Túc Thần Tôn chú trọng phòng thủ, bất quá tinh binh lương tướng dưới trướng hắn không nhiều lắm, Thần Chủ chỉ có bốn năm vị, đối mặt Địa Ngục đại quân, chỉ sợ Địa Ngục ma đầu ngay cả hứng thú phái sinh linh của Chư Thiên vạn giới cũng không có, trực tiếp đại quân một dấu, liền sẽ đem tất cả người đồ sát không còn.

- Đạo huynh, ta đi gặp Tố Thiên Hầu, thỉnh Tố Thiên Hầu trở về, phòng thủ Nguyên Giới.

Giang Nam quả quyết nói:

- Hơn nữa, đạo huynh ngươi cái trận thế này chỉ sợ không được, phải đem đại quân dời trước, tiến vào chiếm giữ Nguyên Giới nguyên chủ tinh, tại nguyên chủ tinh triển khai chiến trường.

Diêm Túc Thần Tôn kinh ngạc, có chút không cho là đúng, cười nói:

- Tả Thiên Thừa, lời nói của lão hủ không dễ nghe mà nói, hành quân bày trận, lãnh binh chiến tranh ngươi không được, vẫn là ta so sánh lành nghề một ít. Hơn nữa, Tố Thiên Hầu phụng mệnh trấn thủ Cửu U, há có thể đơn giản ly khai?

- Ta phụng đế chỉ, lại là thần triều đại thừa tướng, ta nói làm sao liền làm sao!

Giang Nam vứt bỏ một câu, lập tức lách mình mà đi, thẳng đến Cửu U Minh Giới. Đợi cho tới Cửu U Minh Giới, Giang Nam mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy Tố Thiên Hầu bố trí trận pháp sâm nghiêm, từng đợt đại trận nặng nề vô cùng nghiêm cấm, thần cấm trùng trùng điệp điệp, bắt được từng khỏa ngôi sao, quần tinh bảo vệ xung quanh chủ tinh, bầu trời Tinh Quang sáng chói, không bàn mà hợp ý Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, đem Cửu U Minh Giới chế tạo thành thùng sắt giang sơn, không khỏi âm thầm gật đầu.

- Tố huynh, Cửu U Minh Giới tất cả sinh linh cũng đã dời đi Huyền Minh Nguyên Giới, chỉ có một chút Chiến Minh Cự Thú ở chỗ này sinh sôi nảy nở, Cửu U Minh Giới này không thủ cũng thế.

Tố Thần Hầu đem Giang Nam thỉnh nhập bên trong quan, Giang Nam nói thẳng ý đồ đến nói:

- Địa Ngục ma quân hùng hổ mà đến, Cửu U Minh Giới tất phá, ta mời Tố huynh dời đi Huyền Minh Nguyên Giới nguyên chủ tinh, cùng Diêm Túc Thần Tôn đại quân hợp lưu, quyết chiến một hồi, bỏ đi Địa Ngục khí diễm.

- Giáo chủ nói không sai, nhưng mà địa ngục Ma Quân đã tới rồi.

Tử Phòng đạo nhân đột nhiên chỉ hướng xa xa nói:

- Giáo chủ nhìn xem!

Giang Nam du ngoạn sơn thuỷ nhìn lại trước mắt, chỉ thấy ma khí cuồn cuộn từ chỗ sâu trong vũ trụ vọt tới, bên trong ma khí từng chiếc từng chiếc Viễn Cổ ma hạm như ẩn như hiện, lại có cự ma thân cao trăm vạn dặm đứng ở phía trên boong tàu, cầm trong tay cự chùy nổi trống, tiếng trống nặng nề, làm cho người quyến táo, huyết dịch tựa hồ cũng muốn sôi trào.

- Lúc này nếu như rút lui khỏi quan ải Cửu U Minh Giới, tất nhiên sẽ bị Địa Ngục ma quân thừa cơ đánh lén, phá ta đại trận, chết tổn thương vô số kể.

Tố Thần Hầu lắc đầu nói:

- Hiện nay mặc dù ta muốn dời đến Nguyên Giới, cũng lực bất tòng tâm rồi.

- Ta đến cản phía sau cho các ngươi.

Về đầu trang
Về đầu trang