Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đế Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đế Tôn - Chương 1733: Thời Đại Của Giáo Chủ.(1734)

Mà chủ chưởng Đô Thiên Phủ Huyền Thiên giáo chủ lại lên lớp giảng bài La Thiên ba vị đại đế, vì Chư Thiên chúng sinh, mời ba đại đế mở đàn giảng pháp, truyền pháp chúng sinh.

Ba đại đế cho phép, mời đến chư đế khác, ở La Thiên mở đàn giảng pháp, lại mời Huyền Thiên giáo chủ ngồi xuống, ngồi trên pháp đàn thứ mười lăm, phen truyền đạo giảng pháp này, vừa bắt đầu giảng liền để cho Thần giới Chư Thiên thế giới đủ loại đại đạo hiển hiện, trời giáng dị sắc, các loại Thần Quang chấn động, đạo âm hưởng triệt Chư Thiên, giằng co một năm.

Một năm sau lại là chư đế biện pháp, dị sắc lộ ra, đã đến năm thứ ba, chư đế tầm đó diễn biến Đại Thiên thần thông, lẫn nhau đọ sức, đủ loại thần thông công pháp so sánh, từ thiển nhập sâu, lại từ sâu nhập thiển, cuối cùng nhất tất cả đại đạo tề tụ La Thiên, vạn đạo bảo vệ xung quanh La Thiên, hình thành dị tượng bất diệt.

Ba năm này truyền đạo giảng pháp, phục hưng trụ cột của Chư Thiên thần giới, chúng sinh được lợi, hiện lên rất nhiều nhân tài tuyệt thế, chư đế cũng từng người lựa chọn nhân tài tư chất tuyệt hảo, xếp vào môn tường, trở thành Thần Đế đệ tử.

Mà Huyền Thiên giáo chủ thì cởi mở Huyền Thiên Thánh tông công pháp bảo kho, tổ kiến Huyền Thiên thư viện, đảm nhiệm đệ nhất viện trưởng, mời Tố Thiên Hầu, Tử Phòng đạo nhân, Hạo Thiếu Quân, Thiên Nhãn Thần Quân, Linh Tuyết Thần Tôn các loại cường giả, đến đây truyền đạo thụ nghiệp.

Bọn hắn tuy tuổi trẻ, nhưng đối với Thần Ma sinh ra đời sau Trung Thiên hạo kiếp mà nói, bọn hắn đã là thế hệ trước.

Những Cự Đầu này vui vẻ đến đây, Huyền Thiên giáo chủ lại thỉnh thoảng mời đến tồn tại bên trong chư đế đến đây bài giảng, trong Huyền Thiên thư viện nhân tài đông đúc, lúc có thành tựu lại từ Huyền Thiên thư viện ly khai, phân đất phong hầu đến bên trong Chư Thiên.

Trải qua vài thập niên phát triển, Thần giới Chư Thiên loạn giống như không lộ ra, ngay ngắn rõ ràng, càng phát ra thịnh vượng, vài thập niên thời gian, số lượng Thần giới Thần Ma liền lật ra mấy lần, có 400 vạn, chỉ là cách trước lúc hạo kiếp còn có chênh lệch không nhỏ.

Nhưng tiếp tục dựa theo cái này thế xuống dưới, Thần giới tất nhiên có thể tái hiện rầm rộ năm đó, thậm chí còn có siêu việt!

Sau đại loạn tất có đại trị, đây là quy luật lịch sử.

Trong vài thập niên thời gian này, không chỉ hiện lên rất nhiều Thần Ma, thậm chí ngay cả Thi Hiên Vi, Hạo Thiếu Quân, Linh Tuyết, Tịch Trọng Thần Ma thế hệ trước bực này cũng từng người đều có tiến cảnh xa xỉ, có không ít người đột phá, tu thành cảnh giới rất cao, thậm chí lại có mấy Thần Quân tuổi trẻ hiện ra.

Một ngày này, Huyền Thiên giáo chủ đi ra Chư Thiên phủ, đi vào Huyền Thiên thư viện, lại ly khai Huyền Thiên thư viện, du lịch Thần giới Chư Thiên, lượt lãm Thần giới chúng sinh, lại đến phía trên La Thiên, chỉ thấy vạn đạo bảo vệ xung quanh La Thiên, để cho La Thiên càng thêm thần thánh.

Giáo chủ ở La Thiên xem khắp vạn giới phía dưới Thần giới, lại nhìn xa Địa Ngục vạn giới, chỉ thấy Địa Ngục cũng có xu thế Liệt Hỏa nấu dầu, số mệnh đầm đặc, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhịn không được cảm khái.

- Ngày đông giá rét đã qua, mùa xuân đã đến.

Thời đại Bổ thiên thần nhân đi qua.

Hai đại vũ trụ còn chưa triệt để dung hợp, hạo kiếp còn chưa kết thúc, nhưng dĩ nhiên khó nhìn thấy một trận chiến thảm thiết như Trung Thiên kia nữa.

Hai đại vũ trụ tất nhiên sẽ dung hợp, dung hợp chi địa còn đang không ngừng khuếch trương, biên giới vũ trụ, vũ trụ màng thai không ngừng tiêu vong, cuối cùng nhất hai đại vũ trụ sẽ triệt để dung hợp cùng một chỗ, hôm nay sở dĩ còn chưa dung hợp, chủ yếu là vì địa ngục khống chế cầm giữ lấy Minh Hải Vạn Ngục Ấn, mà Bổ thiên thần nhân cùng Thái Hoàng còn lại cầm giữ lấy chín đại Thiên Đạo chí bảo.

Chỉ cần cơ hội phi tiên chưa xuất hiện, như vậy hạo kiếp liền như trước chưa từng chấm dứt.

Nhưng mà, Đạo Vương biến mất, ma tiên trong địa ngục kia biến mất, đã đại biểu cho thời đại Bổ thiên thần nhân đi xa, sẽ không trở về được thời đại do Thần Nhân thống trị nữa.

Bây giờ là thời đại chư đế chư hoàng thống trị, Tam Hoàng trị thế, chư đế thống trị chư thiên và địa ngục, tổng thể thực lực của bọn hắn đã vượt qua Bổ thiên thần nhân, rất nhiều Bổ thiên thần nhân chết, cộng thêm Đạo Vương cùng vị Địa Ngục ma tiên kia biến mất, Bổ thiên thần nhân khó có thể nắm đại cục hai đại vũ trụ.

- Thời đại của ta đã tới...

Giang Nam khí cơ cảm ứng, chỉ cảm thấy đại đạo trong cơ thể sôi trào, tự nhiên mà ngưng tụ, hình thành đệ ngũ đầu tiên đạo. Hắn trong mấy chục năm này diễn giải truyền pháp, cùng chư đế, Tam Hoàng luận đạo, hắn dĩ nhiên tu thành đạo tiên đạo thứ tư, tu vi của hắn sớm đã đạt tới Thần Tôn Đại viên mãn cảnh giới!

Hôm nay Thần giới lên quỹ đạo, hắn ở phía trên La Thiên nhìn thiên hạ muôn dân trăm họ, nhìn số mệnh cùng chúng sinh của hai đại vũ trụ, ý chí bao dung thiên hạ, rốt cục để cho hắn trong lúc vô tình tu thành đệ ngũ đầu tiên đạo, thong dong leo lên Thần Quân vị, sau lưng đệ lục tọa thần đình xây dựng, hình thành, hiện ra dị tượng Thần Ma bảo vệ xung quanh, vạn đạo đến hộ!

Thần Ma bảo vệ xung quanh, vạn đạo triều bái Nguyên Thủy!

Hắn tu thành Thần Quân là sự tình nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy, không có nửa phần trắc trở, chỉ là hắn tu thành thần đình thứ sáu, năng lượng cần thiết cực kỳ khổng lồ, mặc dù là tiên đằng tiên khí cũng không cách nào cung ứng năng lượng khổng lồ như thế, để cho hắn tiến cảnh chậm chạp.

Chư Thần bên trong Chư Thiên hiển hiện, vô số Thần Ma to lớn cao ngạo sừng sững ở giữa không trung, quanh thân đại đạo nổ vang, tản mát ra đạo âm âm luật huyền diệu khó lường, Chư Thần lễ kính, đại đạo ca ngợi.

- Lễ Kính Huyền thiên: Công đức vô lượng, trạch bị tam sinh, bảo hộ chúng sinh Chư Thiên!

- Lễ kính Thiên thừa: Công che xã tắc, bày mưu nghĩ kế, ngăn địch tại Trung Thiên, hộ Chư Thiên an bình!

- Lễ kính viện trưởng: Truyền đạo hậu thế, dốc hết tâm huyết, tạo nên thiên cung thứ chín, Chư Thần tâm hệ!

- Lễ Kính Huyền Thiên Thánh giáo chủ, quân lâm thiên hạ, thành Thiên Địa chi chủ!

...

Chư đế từ Chư Thiên hiện lên, vô số tồn tại cường đại vô biên khí tức chấn động Chư Thiên, thậm chí truyền lại đến hạ giới, chư đế hiển hiện ở trung ương Chư Thần, bảo vệ xung quanh La Thiên, vờn quanh bốn phía Giang Nam, Thần Đế đại đạo nổ vang chấn động, tựa hồ ca ngợi chúc phúc.

Ở bên trong La Thiên, Tam Hoàng xuất hiện, Đông Cực đại đế, Minh Thổ đại đế, Tinh Quang Đại Đế tọa lạc trong Tam đại đế cung, thân hình phiên nhiên, đủ loại Thần Quang hóa thành quang mang vờn quanh, Tinh Hà quấn quanh, quanh thân Hoàng Đạo nổ vang.

Khí tức Chư đế chư hoàng Chư Thần ở trong thiên địa rung chuyển, vạn đạo Sở Hướng, gia trì Giang Nam, trợ giúp hắn nhanh hơn tu thành thần đình thứ sáu.

Khí tức của Giang Nam phóng lên trời, oanh kích bầu trời, giống như một đạo đại đạo như trụ như rồng dựng thẳng lên, ở bầu trời cùng La Thiên tầm đó, chỗ đại đạo đỉnh phong, tiên đạo vờn quanh, Hoàng Đạo sôi trào, trên không Hoàng Đạo, là hàng tỉ đại đạo, như là la tán trải ở trên đỉnh, la tán tráo rơi, tiên đạo Hoàng Đạo như là cốt dù, Nguyên Thủy đại đạo như là chuôi dù, cùng khí tức của chư đế chư hoàng hoà lẫn!

Về đầu trang
Về đầu trang