Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đế Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đế Tôn - Chương 1832: Chư Thần Triều Bái. (2)(1833)

Mà ở sau lâu thuyền chiến hạm, thì là từng tòa thần thành, thần thành lơ lửng, rộng lớn ngàn trăm vạn dặm, từng tòa thần thành cực lớn từ trong hư không lái tới, các Thần Ma to lớn cao ngạo đứng bên trong thần thành, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, đúng là Cấm vệ đại quân, chia làm Đế tòa, Hiên Viên, Linh Đài, Minh Đường, Thiên Xã, Hồ Thỉ các bộ, do Tịch Trọng thống soái.

Đột nhiên lại có từng mặt trận đồ bay ra, vô số Thần Ma đứng ở phía trên trận đồ, ước chừng có vài chục vạn chúng, là trận bộ đại quân, chia làm Dũng tướng, Thái vi, Ngũ Đế tọa, Hiên Viên, Linh Đài, Minh Đường các bộ, do Tương Ngạn thống soái.

Lại có từng mặt đại kỳ phiêu giương, như là đại màn che lấp hư không, cũng có vài chục vạn Thần Ma, đúng là Kỳ bộ đại quân, phân Tả kỳ, Hữu kỳ, Hà cổ, Thiên, Lôi Điện, Thiên Mộ, Cách châu, Bích Lũy các bộ, do Hoa Trấn Nguyên thống soái.

Lại có thần thú lao nhanh, vô số Thần Ma khống chế thần thú lao nhanh mà đến, chia làm Kỳ Lân, Chân Long, Thải Phượng, Chu Tước, Huyền Vũ các bộ, đúng là Thiên Lang kỵ bộ đại quân, do Âu Tùy Tĩnh thống soái.

Lại có chiến xa gào thét, chạy nhanh ra Chư Thiên, chia làm Thiên Lũy, Vũ Lâm, Thiên Uyên, Thái Tôn các bộ, đúng là Bắc Lạc sư môn đại quân, do Thiệu Thiên Nhai thống soái.

Lại có từng nhánh Thần Ma đại quân tuôn ra Chư Thiên, chạy nhanh hướng Đại La Thiên, thăm viếng đương kim đại đế, theo thứ tự là nhị thập bát tú bộ binh, Ngũ Hành bộ binh, Thiên Long bát hoang bộ binh, Tứ Tượng chiến bộ, Thiên Cương tinh bộ, Địa Sát tinh bộ, tất cả có mấy chục vạn Thần Ma đại quân!

- Thiên Hà thủy sư Nhạc Ấu Nương, suất lĩnh thủy sư Bát Bộ chúng, thăm viếng đại đế, Thiên Hậu nương nương!

- Tạo phụ cấm vệ Tịch Trọng, suất lĩnh cấm vệ Bát Bộ chúng, thăm viếng đại đế, Thiên Hậu nương nương!

- Trận kỳ quân, suất lĩnh Bát Bộ chúng, thăm viếng đại đế, Thiên Hậu nương nương!

- Kỳ bộ Hoa Trấn Nguyên, suất lĩnh chín kỳ thiên chúng, thăm viếng đại đế, Thiên Hậu nương nương!

- Thiên Lang kỵ bộ Âu Tùy Tĩnh, suất lĩnh kỵ bộ Bát Bộ chúng, thăm viếng đại đế, Thiên Hậu nương nương!

- Thiên Hầu Tố Hoàn Bạch, suất lĩnh nhị thập bát tú bộ binh, thăm viếng đại đế, Thiên Hậu nương nương!

- Kim Đế suất lĩnh Thiên Cương tinh bộ, thăm viếng đại đế, Thiên Hậu nương nương!

- Thần Đô Chi Chủ vợ chồng Lộ Phong Trần, Thiên Đô Chi Chủ Linh Tuyết, Tiên Đô Chi Chủ Bộ Chinh, Phong Đô Chi Chủ Quách Ngọc Dung, đế đô Chi Chủ Nguyệt Sinh, thăm viếng đại đế, Thiên Hậu nương nương!

- Tinh Quang thế gia Liên Nguyệt...

- Thiên Nhãn Thần Quân...

...

Chư Thần dùng trăm vạn mà tính nhao nhao hạ bái, từng tiếng thần ma đạo âm chấn triệt mây xanh, truyền khắp vạn giới, Chư Thiên, Địa Ngục, chấn đến Minh Hải sinh sóng, rung động nhân tâm.

Giang Nam giơ tay lên nói:

- Đứng lên đi, các ngươi là thần minh, trẫm cũng là thần minh, các ngươi gặp trẫm, không cần bái.

Thi Hiên Vi cũng mời Chư Thần đứng dậy, cười nói:

- Các ngươi đều là trọng thần xã tắc, không cần khách khí.

Rất nhiều thần minh lớn nhỏ tọa lạc trong Kim Loan điện, nguyên một đám thân thể quảng đại, sau đầu thần luân chuyển động, lại có đạo đài, thần phủ, Thiên Cung, Thiên đình trùng trùng điệp điệp ở trong thần luân trôi nổi, hiển lộ rõ ràng thần minh bất phàm.

Ánh mắt Giang Nam chuyển động, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, Đế Uy vô cùng uy nghiêm truyền đến, chỉ nghe một thanh âm trầm trọng nói:

- Trấn Thiên Thần Đế, Hoang Tổ Thần Đế, Linh Đạo Thần Đế, Nguyên Quân Nữ Đế, tham kiến Đế Huyền đại đế!

Giang Nam cùng Thi Hiên Vi đứng dậy, lại không có dời bước, chỉ thấy Trấn Thiên Thần Đế, Hoang Tổ Thần Đế, Nguyên Quân Nữ Đế, Linh Đạo Thần Đế hàng lâm đến Lăng Tiêu bảo điện, hướng Giang Nam cùng Thi Hiên Vi chào nói:

- Đế Huyền đạo huynh, Thiên Hậu nương nương.

Giang Nam cùng Thi Hiên Vi hoàn lễ nói:

- Không dám, mấy vị đạo huynh mời ngồi.

Mấy Thần Đế hạ thấp người, từng người ngồi xuống.

Đột nhiên, một thanh âm uy nghiêm truyền đến, chấn động Thương Khung:

- Bỉ Ngạn đại đế dưới trướng, Hoằng Tổ Thần Hoàng, Càn Khôn Thần Đế, Hồ Thiên Thần Đế, Tạo Hóa Thần Đế, Huyền Hoàng Thần Đế, Ứng Long Thần Đế, Thiên Đao Thần Đế, tham kiến Đế Huyền đại đế, Thiên Hậu nương nương, chúc bệ hạ cùng nương nương phước thọ vô biên!

Giang Nam cùng Thi Hiên Vi nhìn lại, chỉ thấy Hoằng Tổ Thần Hoàng cùng mấy vị đệ tử khác của Bỉ Ngạn Nữ Đế dắt tay nhau mà đến, Tịch Ứng Tình đem Bỉ Ngạn thế giới hủy diệt trong cuộc chiến Thiên Đạo, Hoằng Tổ cũng bởi vậy rơi xuống cảnh giới, bất quá Thiên Đạo đã viên mãn, vị Thần Đế này cũng thừa cơ đem Hoàng Đạo của mình ký thác vào bên trong Thiên Tán Hoa Cái, lại chứng Hoàng Đạo Cực Cảnh.

Giang Nam cùng Thi Hiên Vi hoàn lễ, thỉnh mấy vị Thần Đế ngồi xuống, cười nói:

- Kinh động chư vị đạo hữu, trong nội tâm trẫm thật là bất an.

Bọn người Hoằng Tổ ngồi xuống, cười nói:

- Bệ hạ khách khí. Bệ hạ chế tạo Đại La Thiên, công đức vô lượng, hôm nay quân lâm thiên hạ, bọn ta sơn dã tán nhân nên đến đây chúc mừng.

Nhạc Ấu Nương nhìn chung quanh, thấp giọng nói:

- Trong địa ngục, vậy mà không người đến đây. Quang Vũ Thần Đế cũng không có đến thăm viếng...

Nàng vừa nói đến đây, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm ma khí um tùm truyền đến:

- Địa Ngục Vạn Thánh Ma Đế, thăm viếng Đế Huyền đại đế bệ hạ, tham kiến Thiên Hậu nương nương! Chúc bệ hạ giang sơn vĩnh cố, nương nương thọ cùng trời đất!

Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, chỉ thấy Vạn Thánh Ma Đế suất lĩnh rất nhiều Địa Ngục Ma Thần hàng lâm đến bên trong Huyền Thiên Kim Khuyết Lăng Tiêu bảo điện, cung kính hướng mình cùng Thi Hiên Vi chào, lúc này cười nói:

- Vạn Thánh đạo hữu mời ngồi.

- Đa tạ bệ hạ.

Vạn Thánh Ma Đế vui mừng quá đỗi, ngồi xuống, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Trong nội tâm Giang Nam buồn bực, chẳng biết tại sao vị đối thủ cũ này lại đột nhiên dẫn đầu dựa vào mình, hắn lại không biết, lúc trước Vạn Thánh Ma Đế chứng đạo Hoàng Đạo Cực Cảnh thất bại, bị đánh rơi tu vi cảnh giới, biến thành phàm nhân, hắn bị tiên thể Thiếu Hư vứt bỏ, đã sớm lòng mang một cổ oán khí, về sau cuối cùng một lần nữa luyện thành Ma Đế cảnh giới.

Hôm nay Địa Ngục chư Hoàng lâm lập, Thiếu Hư nghiên cứu đạo Thiên Đạo thứ một trăm, ý định trọng đầu chứng đế, Vạn Thánh Ma Đế tự nhiên không chịu đầu nhập vào Thiếu Hư, nghĩ đến Giang Nam chứng đế, nếu mình là cái Ma Đế thứ nhất xông qua, tất nhiên sẽ bị trọng dụng, thấp nhất sẽ không bị chèn ép, cho nên lập tức đến đây thăm viếng.

Trong nội tâm hắn cũng tâm thần bất định, lo lắng Giang Nam tính toán nợ cũ, lại không nghĩ rằng Giang Nam chuyện cũ bỏ qua, lúc này mới khiến hắn yên lòng.

- Những thứ không nói khác, khí độ của Huyền Thiên giáo chủ liền không phải Thiếu Hư có khả năng so sánh, chỉ cần điểm này, liền đủ thấy Thiếu Hư không có khả năng siêu việt hắn...

Hắn thầm nghĩ trong lòng.

Trong Huyền Thiên Kim Khuyết hoan thanh tiếu ngữ, Đế Huyền cùng Thiên Hậu nương nương bày xuống Đại La Thiên thịnh hội, Chư Thần chư đế dâng lên đủ loại tiên trân, lực sĩ nổi trống, văn thần vẽ tranh, thần nữ ca múa, chủ tân tận hoan.

Về đầu trang
Về đầu trang