Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đế Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đế Tôn - Chương 1889: Hai Mươi Tám Chư Thiên.(1890)

Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, Thiên Tán Hoa Cái quá mạnh mẽ, uy năng một trăm thiên đạo, vẫn là viễn siêu tu vi thực lực của hắn, để cho hắn hãi hùng khiếp vía.

Ký thác Hoàng Đạo, là đạt được Thiên Đạo tán thành, khiêu thoát thiên đạo, là nhảy ra sinh tử Luân Hồi không ở trong Thiên Đạo khống chế, đạt tới một loại lột xác triệt để.

Hoàng Đạo, hắn phải ký thác, mặc dù Thiên Đạo muốn hủy diệt hắn, hắn cũng phải mạnh mẽ ký thác!

Hắn cùng với Thiên Đạo tầm đó, không tồn tại quan hệ có nhận hay không nhận, mà là một loại quan hệ áp chế, nếu hắn ký thác Hoàng Đạo thành công, thì đại biểu cho Hoàng Đạo của hắn áp chế Thiên Đạo, nếu thất bại, hắn liền thân tử đạo tiêu!

Sinh hoặc là tử, cái này là Ma Ngục Huyền Thai Kinh.

Hắn tu luyện đến nay, đã bắt đầu đột phá phạm trù Ma Ngục Huyền Thai Kinh, nhưng mà những lời Thiên Đạo chưa đủ sợ này, vẫn là quy tắc chung công pháp của hắn!

- Thành tựu Hoàng Đạo Cực Cảnh, ta liền có thể triệt để nhảy ra phạm trù Ma Ngục Huyền Thai Kinh, khai sáng công pháp của mình truyền lưu đời sau! Bất quá muốn thành tựu Hoàng Đạo Cực Cảnh, nhất định phải có đại động tác, để cho Đại La Thiên trở nên càng mạnh hơn nữa, mới có thể bảo chứng ta ở thời điểm ký thác Hoàng Đạo, không bị Thiên Đạo diệt sát!

Giang Nam trầm ngâm, suy tư thật lâu, truyền lệnh triệu tập Tam Giới Chư Thần chư đế chư hoàng nói:

- Hôm nay trẫm mở ra Đế Tôn truyền pháp chi địa, các ngươi có thể tiến vào trong đó, từng người đạt được cơ duyên.

Chư Thần đại hỉ, Đế Tôn truyền pháp chi địa chính là hạ giới Vô Thượng thánh địa, mặc dù đặt ở Tiên Giới, cũng là không như bình thường. Có thể tiến vào trong đó đạt được cơ duyên, tuyệt đối có thể cho tất cả bọn hắn thực lực đại tiến!

Giang Nam nhiều lần tiến vào truyền pháp chi địa, sớm đã từ trong truyền pháp chi địa mang ra một ít bảo vật, lúc này thúc dục bảo vật, cảm ứng phương vị truyền pháp chi địa, bất quá bao lâu, liền tìm được chỗ truyền pháp chi địa, cưỡng ép mở ra môn hộ, để cho Chư Thần đi vào tìm cơ duyên.

Du du mấy năm thời gian trôi qua, Chư Thần chư đế chư hoàng từng người từ trong truyền pháp chi địa bị truyền ra, mặc dù có chút người chết ở trong truyền pháp chi địa, nhưng tuyệt đại đa số người vẫn là còn sống sót.

Thực lực Tam Giới lần nữa tăng nhiều, Thần Ma dùng mấy ngàn vạn mà tính từ truyền pháp chi địa đạt được chỗ tốt rất lớn, thậm chí có người lĩnh ngộ tiên pháp, lại có hơn mười tồn tại chứng đế, để cho Tam Giới nhiều ra hơn mười vị Thần Đế.

Mà mấy vị Thần Đế uy tín lâu năm, thậm chí bắt đầu lĩnh ngộ Hoàng Đạo, chuẩn bị trùng kích Hoàng Đạo Cực Cảnh!

Giang Nam lần nữa truyền chỉ, chấn động Tam Giới:

- Triệu tập chư đế chư hoàng, suất lĩnh tất cả Thần Ma, sai khiến Tiên Thiên Thần Ma, di chuyển Chư Thiên chư địa, trọng cấu Tam Giới. Chư Thiên chia làm Cửu Thiên, Địa Ngục chia làm mười tám tầng, đứng ngang hàng Đại La Thiên, cùng Đại La Thiên chung một chỗ, gọi hai mươi tám thiên.

Mệnh lệnh này truyền ra, Thần đế Thần Hoàng nhao nhao xuất động, điều động Thần Ma đại quân, hóa thành nguyên một đám đại trận kinh thiên động địa, lại có một Tiên Thiên Thần Ma khủng bố gần tiên từ thế giới dưới vạn giới bay ra, thân hình khổng lồ có thể so với nguyên một đám thế giới, bay đi Thần giới Chư Thiên.

Một năm này, Tam Giới chúng sinh thường xuyên có thể chứng kiến một vài bức tràng diện đồ sộ bao la hùng vĩ, tất cả Tiên Thiên Thần Ma giống như thế giới thật lớn, trên người lưng đeo xiềng xích vừa thô vừa to đến cực điểm, khóa lại từng tòa Thần giới Chư Thiên, các Thần Đế Ma Đế Thần Hoàng Ma Hoàng cùng vô số thần linh thúc dục từng tòa đại trận, đem Thần giới Chư Thiên từ trong thần giới cưỡng ép kéo ra.

Thần giới La Thiên bị bắt xuất thần giới, đặt ở dưới Đại La Thiên, tiếp theo là Tử Tiêu Thiên, Ngọc Hoàng Thiên, Huyền Thanh Thiên, Tử Vi Thiên, Thanh Hoa Thiên, Trường Sinh Thiên, Hậu Thổ Thiên, Câu Trần Thiên!

Chín đại Chư Thiên hình thành, vô số Thần Ma bắt đầu khởi động, cùng tất cả Tiên Thiên Thần Ma hạo hạo đãng đãng chạy tới Địa Ngục.

Địa Ngục có mười tám tầng, là địa ngục vạn giới chí cao thánh địa, Địa Ngục thế giới mười tám tầng cũng tầng tầng bị Tam Giới thần cùng ma di chuyển, hình thành tầng tầng thế giới, điệp gia ở dưới Đại La Thiên.

Cửu Thiên cùng Địa Ngục mười tám tầng, có tất cả hai mươi bảy tầng Thần Ma thế giới cao đẳng hùng vĩ, cùng Đại La Thiên chung một chỗ, là hai mươi tám Chư Thiên!

Hai mươi tám Chư Thiên kiến thành, Giang Nam truyền lệnh, mệnh Chư Thiên Thần Ma chư đế chư hoàng, đem tất cả thế giới lớn nhỏ khác dời đi, quay chung quanh hai mươi tám Chư Thiên vận chuyển.

Thế giới bên trong Tam Giới rất nhiều, ước chừng hai vạn tòa thế giới, di chuyển chư thiên chư địa chư thế giới, trước trước sau sau hao tốn trăm năm, lúc này mới đem tất cả thế giới dời đi.

Giang Nam lại lệnh Chư Thần đem Đạo Vương Đại Thế Giới, Hồ Thiên đại thế giới, Càn Khôn Đại Thế Giới, Thiên Ý Đại Thế Giới, Hồng hoang Đại Thế Giới, Ứng Long Đại Thế Giới, Cực Nhạc đại thế giới, Huyền Hoàng Đại Thế Giới cùng Tạo Hóa Đại Thế Giới dời đi, đứng hàng Cửu Thiên cùng mười tám tầng Địa Ngục, lại để cho Chư Thần đem chín Đại Thế Giới luyện làm một thể, ngăn cách cửu thiên và đất ngục, hóa thành nhân gian.

Ngoại trừ chín Đại Thế Giới này ra, còn có Trung Thiên thế giới cũng là một tòa Đại Thế Giới, bất quá Trung Thiên thế giới hủy diệt ở bên trong hai đại vũ trụ dung hợp, bị đánh thành Hỗn Độn hư vô.

Giang Nam tự mình ra tay, đem Trung Thiên thế giới biến thành Hỗn Độn Hồng Mông mở ra, dung nhập đến bên trong Nhân Gian giới, sâu sắc khuếch trương lãnh thổ quốc gia của Nhân Gian giới, Thiên Địa ổn định.

Hoang Cổ thánh sơn bị Giang Nam phóng ở trung ương nhân gian giới, thượng nhập Cửu Thiên, với tư cách nhân thần thông đạo.

Về phần Thần giới nguyên lai, còn có Chư Thiên lấy ngàn mà tính, cũng bị dời đi, quay chung quanh La Thiên, Tử Tiêu các Thiên vận chuyển.

Giang Nam cùng Chư Thần chư đế chư hoàng lại dẫn Thiên Hà, chảy qua hai mươi tám Chư Thiên, chảy qua Nhân Gian giới, cuối cùng nhập Minh Hải, Minh Hải chi thủy bốc hơi, thượng nhập bầu trời, từ phía trên chảy vào Đại La Thiên, lại từ Đại La Thiên chảy xuống, để cho đạo Thiên Hà này quán thông Tam Giới Chư Thiên, tuần hoàn đền đáp lại!

Tam Giới rốt cục định hình!

Tam Giới có hai mươi tám Chư Thiên, trung ương hai mươi tám Chư Thiên là Nhân Gian giới, hai vạn tòa thế giới tất cả lớn nhỏ quay chung quanh hai mươi tám Chư Thiên cùng Nhân Gian giới xoay tròn.

Vô số tòa thế giới này, số mệnh hưng thịnh, tầng tầng số mệnh hướng lên bốc hơi, chung chủ Đại La Thiên, để cho Đại La Thiên hôm nay trở nên vô cùng vững chắc, vô cùng thần thánh!

Lúc trước, tuy lãnh thổ quốc gia Tam Giới rộng lớn, nhưng từng cái thế giới tán loạn, hôm nay Tam Giới luyện làm một thể, khí thế làm một thể, số mệnh cũng liền làm một thể, làm cho người kính sợ!

Giang Nam lại phân đất phong hầu chư đế, hai mươi tám Chư Thiên cùng Nhân Gian giới tất cả có thần đế Ma Đế trấn thủ, tất cả thiết một tòa Thiên đình, văn võ bá quan, tồn tại Hoàng Đạo Cực Cảnh thì tiến vào Đại La Thiên, cộng trị thiên hạ!

Về đầu trang
Về đầu trang