Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đế Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đế Tôn - Chương 1944: Cái Này Là Thần! (1)(1945)

Thi Hiên Vi cũng chảy xuống nước mắt.

Giang Nam cười nói:

- Tiên đạo thay thế thần đạo, sẽ không có lực phá hoại kinh người như thần đạo, đối với thế gian ngược lại là một chuyện tốt. Uy năng của Thần thật sự quá cường đại! Quá trình Tiên đạo thay thế thần đạo, cũng là quá trình thần triều của ta dần dần bị thay thế, từ thần triều biến thành tiên triều, từ Thần Đế biến thành Tiên Đế, mà ta cái vị Thần Đế này, là không thể thống trị tiên nhân Tam Giới, tất nhiên sẽ thối vị nhượng chức...

Sắc mặt Thi Hiên Vi phức tạp, nói khẽ:

- Bệ hạ...

Giang Nam giơ tay lên nói:

- Tiên triều triệt để xác định, ta sẽ rời đi Tam Giới tiến về Tiên Giới, gặp lại Tiên Giới đại lão, bất quá trước đó, ta muốn triệt để quét dọn lực ảnh hưởng của Tiên Giới lưu lại trong Tam Giới!

- Bệ hạ chuẩn bị tu luyện đạo quả rồi hả?

Thi Hiên Vi động dung hỏi.

Giang Nam gật đầu, xếp bằng mà ngồi, một quả đạo quả bay ra, hắn đạt được ba Chân Tiên đạo quả, Đạo Tông Chân Tiên đạo quả, Chân Tiên Kỳ Lân đạo quả, Tán Cảnh Chân Tiên đạo quả cùng Tiên cung Thái Tử Thiên Tiên Đạo quả, trong đó Tiên cung Thái Tử Thiên Tiên Đạo quả là một trong Lục Đạo đạo quả, chỉ có thể coi là nửa cái. Ba cái nửa Chân Tiên đạo quả này vẫn còn bay vút lên không ngớt, ý đồ thoát ly hắn khống chế.

Đạo Tông, Kỳ Lân cùng Tán Cảnh tam đại Chân Tiên này cũng không phải là thật sự tử vong, chỉ cần đạo quả của bọn hắn còn, bọn hắn liền còn sống, chỉ là ở dưới Giang Nam trấn áp, bọn hắn không cách nào phục sinh tái hiện thế gian mà thôi.

- Đế Huyền, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể làm gì được chúng ta sao?

Thiên Tiên Đạo quả chấn động, bên trong truyền ra thanh âm của Tiên cung Thái Tử, cười lạnh nói:

- Đừng quên, sau lưng chúng ta đứng chính là bát đại Tiên Vương!

- Không sai.

Chân Tiên Kỳ Lân đạo quả cũng truyền đến một thanh âm, lạnh lùng nói:

- Tiên nhân thần thông quảng đại, há là ngươi một thần nho nhỏ ở hạ giới có khả năng tìm hiểu thấu triệt hay sao? Ta cái Chân Tiên đạo quả này, sớm muộn gì cũng sẽ thoát ly ngươi trấn áp, tái hiện chân thân!

Giang Nam tức cười, cười nói:

- Một đám bại tướng dưới tay, thế hệ cúi xuống đợi chết, cũng xứng nói dũng khí?

Nguyên Thủy đại đạo!

Phía sau hắn Nguyên Thủy chi khí mênh mông hiện ra, dần dần ngưng tụ, Giang Nam Nguyên Thần đột nhiên hiển hiện, tọa lạc ở bên trong Nguyên Thủy chi khí, Nguyên Thủy đại đạo quấn quanh!

- Thiên Tán Hoa Cái!

Giang Nam thanh quát, Thiên Tán Hoa Cái chấn động, Thiên Đạo gia trì, hàng lâm đến bên trong nguyên thần của hắn, tứ đại Chân Tiên đạo quả chấn động, "Xem" hướng phía sau của hắn.

Chỉ thấy sau lưng Giang Nam, Nguyên Thủy đại đạo cùng Nguyên Thần của hắn tương dung, lại dung nạp Thiên Đạo, vậy mà bắt đầu ẩn ẩn hiện ra một quả đạo quả hư hóa!

- Bốn vị, ượn đạo quả của đám bọn ngươi dùng một lát, giúp ta tu thành đạo quả chính thức!

Pháp lực của Giang Nam là hùng hồn bực nào?

Lúc trước hắn chưa có tiếp xúc qua đạo quả, không cách nào luyện hóa Chân Tiên đạo quả, nhưng mà hắn hiện tại đã có được pháp lực thay đổi Càn Khôn, cải biến thời không, so với chân tiên cũng không yếu chút nào, tồn tại cường đại như thế, như thế nào sẽ không có pháp luyện hóa Chân Tiên đạo quả?

Hơn nữa, hắn còn có được lực lượng khống chế thời gian, sớm đã gia tốc thời gian, nghiên cứu bốn loại đạo quả này hơn mấy vạn năm, đem cấu tạo cùng nguyên lý của đạo quả hiểu rõ tinh tường, bắt đầu chế tạo Nguyên Thủy Chân Tiên đạo quả của mình!

Nguyên Thủy Chân Tiên đạo quả tuy vẫn là hư hóa hư ảnh, nhưng mà hắn là dùng Hoàng Đạo Cực Cảnh tích lũy, vượt qua Tiên Nhân cảnh giới, bắt đầu cô đọng Chân Tiên đạo quả!

Có thể nghĩ, nếu như hắn luyện thành đạo quả này, cho dù không cách nào đạt được Tiên Giới nhận đồng, hắn cũng sẽ nhảy lên trở thành một loại Chân Tiên trên ý nghĩa khác!

Chưa thành tiên, mà dẫn đầu tu thành đạo quả, hắn cùng với Chân Tiên chính thức cũng không khác biệt gì.

Hơn nữa uy năng của Nguyên Thủy Chân Tiên đạo quả mạnh, tuyệt đối bao trùm hết thảy Chân Tiên đạo quả, bất quá điều kiện tiên quyết là, hắn phải có thể luyện ra Nguyên Thủy Chân Tiên đạo quả.

Đạo Tông, Kỳ Lân, Tán Cảnh cùng Tiên cung Thái Tử bốn Chân Tiên đạo quả bị pháp lực của hắn đưa tới, mặc dù Tứ đại đạo quả này có được uy năng vô biên, cũng chạy không thoát pháp lực của hắn trói buộc.

Bốn miếng đạo quả tản mát ra dị tượng vô cùng, quay chung quanh Nguyên Thủy Chân Tiên đạo quả của hắn bay múa, bên trong Tứ đại đạo quả các loại tiên đạo huyền dị thần diệu bị rút ra, đầu đầu tiên đạo không ngừng hướng Nguyên Thủy Chân Tiên đạo quả hư ảnh bay đi.

Không chỉ có như thế, năng lượng kinh khủng trong Tứ đại Chân Tiên đạo quả kia cũng đang không ngừng chảy vào Nguyên Thủy Chân Tiên đạo quả, để cho Nguyên Thủy Chân Tiên đạo quả từ hư hướng thực dần dần chuyển biến.

Cái gọi là đạo quả, cùng đại đạo tiên đạo so sánh, là một loại thành tựu chí cao, từ ý tứ mặt chữ giải thích là trái cây đại đạo, nhưng kỳ thật là áo nghĩa kết tinh, không chỉ là tiên nhân cùng Hỗn Độn Cổ Thần đại đạo kết tinh, càng là xen lẫn lĩnh ngộ của mình, đem nguyên thần thần tính thần hồn của mình dung nạp thoải mái, để ình ở vào bên trong một loại đại siêu thoát đại thành tựu!

Có thể nói, Tiên nhân đạo quả ngưng tụ tinh hoa cả đời tiên nhân, là căn bản Bất Tử Bất Diệt của bọn hắn, mặc dù bọn hắn bị đánh thành tro bụi, chỉ cần đạo quả tồn tại, bọn hắn liền có thể tái sinh!

Hơn nữa, trong đạo quả có được năng lượng khổng lồ, tiên nhân có được đạo quả, so với tiên nhân không có đạo quả, cường đại hơn không chỉ mấy lần.

Bởi vậy, tiên nhân có được đạo quả mới được xưng là Chân Tiên, mà tiên nhân bình thường chỉ bị gọi là Tán tiên, đây là khác nhau lớn nhất.

Bên trong Tứ đại đạo quả, dùng Tiên cung Thái Tử Thiên Tiên Đạo quả vô cùng thần diệu nhất, trong đạo quả chất chứa một Thiên Tiên giới, đại đạo cao độ ngưng tụ, tuy ở trong Tứ đại đạo quả nhỏ yếu nhất, nhưng mà khó công phá nhất.

Đạo Tông Chân Tiên đạo quả là một cái mạnh nhất, Đạo tông đến từ Thiên Giới, vô cùng cổ xưa. Một đạo quả chất chứa năng lượng cũng khủng bố nhất, nhưng so sánh với Tiên cung Thái Tử Thiên Tiên Đạo quả mà nói, cái đạo quả này tương đối dễ dàng công phá.

- Từ điểm này cũng có thể thấy được, Hậu Thổ Tiên Vương truyền thừa cường đại đến cỡ nào.

Giang Nam nhịn không được tán thưởng, công phá Thiên Tiên Đạo quả hao tốn hắn càng nhiều lực lượng nữa, Hậu Thổ Tiên Vương Thái Tử đạt được Tiên Vương truyền thừa, nếu như sáu đại đạo quả hợp nhất, chỉ sợ chiến lực mạnh, tuyệt đối sẽ ở trên Hỗn Độn Chân Tiên Thanh Huyền!

Cho tới nay, hắn cũng không từng đem Tiên cung Thái Tử để ở trong mắt, cho rằng vị Thái Tử này không gì hơn cái này, mà bây giờ bắt đầu luyện hóa Thiên Tiên Đạo quả, hắn mới biết được Tiên cung Thái Tử đến tột cùng cường đại đến cỡ nào.

Cái Tiên cung Thái Tử này, tuyệt đối là đòn sát thủ của Tiên cung thánh địa!

- Cũng may Tiên cung Thái Tử Thiên Tiên Đạo quả đã rơi vào trong tay của ta, để cho hắn không cách nào Lục Đạo hợp nhất. Nếu không người này chỉ sợ ở trong Tam Giới vô địch! Không biết, Tiên cung Thái Tử còn có thể luyện quay trở lại Thiên Tiên Đạo quả hay không...

Về đầu trang
Về đầu trang