Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đế Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đế Tôn - Chương 2488: Càn Nguyên trị thế. (1)(2488)

Càn Nguyên Thiên Quân tai họa nguyên Tiên giới, vô nhân cấm khu, Hỗn Độn thiên quốc, có kẻ thù khắp thiên hạ. Nhân vật như vậy được hai Thiên Quân tiến cử ên ngôi đế?

Tin tức này làm người ta rớt tròng mắt, cảm giác thần kinh rối loạn.

Nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, hai Thiên Quân triệu tập Tiên Vương, Tiên Quân trong thiên hạ vào hai đạo cung triều kiến Càn Nguyên Tiên Đế. Các Tiên Vương, Tiên Quân không dám làm trái, ngoan ngoãn vâng theo. Hiện tại có hơn hai ngàn đẳng cấp Tiên Vương trong Tiên giới, một nửa tu luyện tiên đạo, ma đạo mới lập nghiệp. Có gần năm mươi Tiên Quân, trong đó hai mươi bảy đệ tử Tiên Đế, Tiên Tôn, rồi tới An Thanh Tiên Quân, Tử Tiêu, Huyền Nữ nương nương, Câu Trần, các thế hệ trẻ. Tiếp theo là những Đạo Quân chuyển thế như Tử Hạm Đạo Mẫu, Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân, Thánh Ma Thiên Tôn, Vạn Chú Đạo Quân, Nguyên Dục Thiên Quân, Băng Liên Thánh Mẫu, Khổ Hạnh.

Ngoài ra năm vị tổ sư tiên đạo, ma đạo mới, năm Đạo Tổ Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Tự Nhiên Lão Quân, Kế Đô, La Hầu La cũng là Tiên Quân.

Ngoài ra có nhiều tồn tại gần bằng Tiên Quân như Đạo Vương, Giang Tuyết, Tịch Ứng Tình, Thị Hiên Vi, Thiếu Hư, Hạo Thiếu Quân, Nhâm Tiên Thiên, Hoa Thanh Nghiên, Phượng Nghi Tiên Vương vân vân, rất đông. Chỉ tính Huyền Châu đã chiếm ba phần tổng số.

Trận thịnh thế này Huyền Châu tỏa sáng rực rỡ. Năm Đạo Tổ cộng sáu Tiên Quân Băng Liên Thánh Mẫu, rồi gần trăm đẳng cấp Tiên Vương, môn hạ dưới tay năm Đạo Tổ có khá nhiều là Tiên Vương, thanh thế to lớn.

Làm người ta ngạc nhiên là Đạo Quân chuyển thế Vạn Chú Đạo Quân cũng nằm trong đội Huyền Châu. Nên biết Tiên Quân này là đỉnh cao trong số Tiên Quân, bị ba vị đại viên mãn tiên quân Tổ Cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ truy sát không biết bao nhiêu lần, luôn thoát trong đường tơ kẽ tóc đủ thấy thực lực của gã.

Không ngờ Vạn Chú Đạo Quân cũng tham gia Huyền Châu.

Đầu năm nay thật nhiều chuyện lạ khiến người hoa mắt.

Giang Nam tự mình dẫn quần hùng vào hai đạo cung. Đại điển đănt cơ Tiên Đế siêu long trọng, Thiên Quân, Tiên Vương, Tiên Quân tập trung lại hết. Cung điện của Càn Nguyên Tiên Đế nằm sâu trong hai cung, nguy nga đồ sộ. Thái Nhất Thiên Quân thống lĩnh Tiên Tôn cung, Huyền Đô Thiên Quân, Ngọc Kinh Tiên Quân thống lĩnh Tiên Đế cung cùng nhau vây quanh Càn Nguyên Tiên Đế.

Đàn tiên đến bái, triều kiến Càn Nguyên tiên đế, thanh thế to lớn. Đại Diễn Cổ Thần ở Hỗn Độn thiên quốc cũng phái sứ giả đến chúc mừng.

Trong nhóm Đạo Quân chuyển thế trừ Vạn Chú Đạo Quân ra không ai đến, bởi vì Càn Nguyên Tiên Đế là đế của Tiên giới, thống lĩnh Tiên giới. Mọi sinh linh trong Tiên giới đều là dân của Càn Nguyên Tiên Đế, Đạo Quân chuyển thế tự cao thân phận, nếu bọn họ đến nghĩa là thấp hơn một cái đầu.

Trong thịnh hội, tám tiên thiên pháp bảo Tiên giới cùng hiện ra. Tiên thiên ngũ sắc liên, tiên thiên hỗn nguyên châu, tiên thiên kim long giản, tạo hóa chi môn, tiên thiên linh căn, tiên thiên thần đăng, tiên thiên yếm ma thương, tiên thiên Ôn Đế quan toát ra uy thé ngút trời, trấn áp đương thời.

Tám pháp bảo tỏa sáng rực rỡ, thấm nhuần chín tầng hư không, chiếu rọi đại thế giới. Đế cung được chiêu sang thần thánh huy hoàng.

Càn Nguyên Tiên Đế đăng cơ, hai tiên thiên linh bảo là nguyên đỉnh, nguyên tháp cũng lần lượt xuất hiện, thống lĩnh tám tiên thiên pháp bảo trấn áp khí vận đế cung. Hai linh bảo, tám pháp bảo uy thế hùng hồn khiến người bị chấn nhiếp.

Uy danh, khí thế ủa Tiên Đế có một không hai.

Tuy nhiều người không phục thế hệ Tiên Đế này, muốn gây sự nhưng thấy tám tiên thiên pháp bảo, nguyên đỉnh, nguyên tháp thì rụt vòi.

Thịnh hội qua đi, Càn Nguyên trị thế, thiên hạ thái bình.

Không lâu sau, Huyền Thiên giáo chủ Huyền Châu dâng tấu lên đế cung Càn Nguyên Tiên Đế, mời thiên hạ quần thần rèn đế xa, quyền trượng đại biểu quyền uy Tiên Đế.

Sớ dâng lên, thiên hạ xôn xao. Huyền Thiên giáo chủ bị quần hùng gọi nịnh thần, gian thần, diễn trò hài. Tư đó Huyền Thiên giáo chủ bị người ghen ghét.

Nhưng đề nghị này được Càn Nguyên Tiên Đế đồng ý, quần hùng không dám làm trái. Tất cả tụ tập ở đế cung, tìm kiếm tiên kim, hỗn độn chi kim khắp thiên hạ chế tạo đế xa, quyền trượng Tiên Đế. Hai ngàn Tiên Vương, năm mươi Tiên Quân, ba Thiên Quân dùng dấu ấn đại đạo của mình khắc vào đế xa, quyền trượng Tiên Đế, mất ba trăm năm mới chế tạo xong.

Đế xa, quyền trượng Tiên Đế chế tạo thành công, uy thế trấn áp đương thời, được tiếng là pháp bảo nổi bật nhất trong báu vật Thiên Quân, gần bằng báu vật Đạo Quân.

Huyền Thiên giáo chủ Huyền Châu lại dâng tấu mời Tiên Quân, Thiên Quân trong thiên hạ thúc giục tiên thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo khắc ấn vào đế xa, quyền trượng Tiên Đế. Các cường giả chửi thầm Giang Nam thúi đầu, có người ngay mặt mắng là Giang dại gian thần.

Càn Nguyên Tiên Đế đồng ý, thế là các quần hùng buộc phải vào hai đạo cung tiếp, thúc giục tám tiên thiên pháp bảo, hai tiên thiên linh bảo, dùng trăm năm khắc ấn uy lực tiên thiên pháp bảo, linh bảo vào đế xa, quyền trượng Tiên Đế.

Từ nay dấu ấn đại đạo thiên hạ quần hùng nằm trong tay Càn Nguyên Tiên Đế, tụ tập tri thức đại đạo của quần hùng trong thiên hạ. Uy lực đế xa, quyền trượng Tiên Đế chấn nhiếp đương thời, được gọi là tượng trưng cho Tiên Đế.

Vốn nhiều người không phục Càn Nguyên Tiên Đế khi thấy hai báu vật luyện thành thì từ bỏ ý tạo phản.

Càn Nguyên Tiên Đế ngồi trên đế xa tuần du thiên hạ, không người dám ngỗ nghịch gây rối.

Càn Nguyên năm trăm năm, Tiên Đế chinh phạt Thánh Ma Thiên Tôn, đè Thiên Hoang Đạo Quân, trấn áp Vô Tà Đạo Quân, đánh nhau với Vạn Vật Đạo Tổ ở vùng hoang dã, cưới Tử Hạm Đạo Mẫu. Tử Hạm Đạo Mẫu được tôn làm tiên hậu.

Càn Nguyên Tiên Đế bình định Thái Nhất Thiên Quân phản loạn, gặp Khổ Hạnh Thiên Tôn, quét sạch thiên hạ. Tiên Đế lại vào vô nhân cấm khu, gặp các tồn tại cổ xưa trong cấm khu, uy danh, khí thế có một không hai.

Hàng loạt hành động tạo hòa bình cho Tiên giới, năm trăm năm sau không có chiến sự.

Càn Nguyên sáu trăm năm, đế tử hàng thế, ban tên là Mông Tốn.

Càn Nguyên bảy trăm niên, vô nhân cấm khu thu nhỏ lại. Có Đạo Quân tiền sử chuyển thế chia ra năm vùng tiên châu, bị Huyền Thiên giáo chủ nhanh tay bá chiếm. Quần hùng nhiều lần dâng tấu buộc tội Huyền Thiên giáo chủ, xin bắt giữ Huyền Thiên, thanh quân trắc, trả cho Tiên giới một lẽ công bình nhưng Càn Nguyên Tiên Đế dàn xếp hết.

Càn Nguyên tám trăm niên, Đạo Vương, Phượng Nghi, Đông Cực chứng đạo Tiên Quân. Nhi tử của Ngọc Kinh Tiên Quân là Ngọc Lâm Tử chứng đạo Tiên Quân. Trọng Quang Tiên Quân nổi lên thành tựu đại viên mãn Tiên Quân. Vùng đất nguyên thủy lại mở ra, Tiên Vương trong thiên hạ kéo nhau vào. Huyền Thiên giáo chủ tiếp tục vô sỉ đưa hết thuộc hạ Tiên Vương vào vùng đất nguyên thủy khiến các Tiên Quân bất mãn.

Quần hùng chinh phạt Huyền Thiên giáo chủ, bị đá quỳ rạp dưới đất. Càn Nguyên Tiên Đế ra mặt hóa giải, quần hùng xúc động giận dữ.

Càn Nguyên chín trăm năm, Tiên giới xuất hiện nhiều Tiên Quân mới lên, vô nhân cấm khu tiếp tục thu nhỏ. Có Đạo Quân tiền sử chuyển thế, lại dư ra bảy đất tiên châu. Huyền Thiên giáo chủ mặt dày mày dạn nuốt hết khiến quần hùng bất mãn

Về đầu trang
Về đầu trang