Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đế Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đế Tôn - Chương 2571: Thôn tính vũ trụ, càn quét bát hoang. (1)(2571)

Trong Huyền Châu, không ai có thể hoàn toàn phát huy uy lực chí bảo tiên đạo. Cửu Nghi Hoàng Quân thì có thể vận dụng báu vật Đạo Quân rách nát của mình trăm phần trăm, phát huy đến cực hạn.

Hai Đạo Quân chuyển thế đi vào Huyền Châu, Đạo Quân chuyển thế thứ ba xuất hiện. Quỷ Nhung Đạo Quân không có xác kiếp trước, báu vật Đạo Quân bị hủy trong tịch diệt kiếp nhưng gã mang theo đạo quả của mình.

Quỷ Nhung Đạo Quân chuyên tu thần hồn, tạo nghệ thần hồn, nguyên thần, đạo quả kinh người. Đạo quả của Quỷ Nhung Đạo Quân không bị hủy diệt trong tịch diệt kiếp, mặc dù rách nát nhưng chứa uy lực kinh thế, chứa đại đạo tiền sử, là đại đạo chỉ Đạo Quân mới luyện thành.

Không chỉ thế, trên đạo quả thủng lỗ chỗ của Quỷ Nhung Đạo Quân treo đầy tiền sử thánh dược, dị hoa, thánh thảo, thánh thụ, dị quả tỏa mùi thơm mát lòng.

Đạo quả kiếp trước của Quỷ Nhung Đạo Quân chứa uy lực vô biên, so với xác kiếp trước của Lê Hoa Thánh Mẫu báu vật Đạo Quân kiếp trước của Cửu Nghi Hoàng Quân không thua kém chút nào.

Đạo Quân chuyển thế thứ bốn bước ra, tên là Khuê Dược. Đây là Đạo Quân tiền sử thời đại ba mắt, dùng đại đạo suốt đời luyện ra một con mặt dựng đứng, tịch diệt kiếp không thể phá hủy con mắt đó.

Khuê Dực Đạo Quân mang theo con mắt kiếp trước đến, gã lấy vốn gốc ra, quyết tâm cướp chí bảo tiên đạo trong cuộc tranh giành.

- Giáo chủ, ngươi hại thảm ta rồi.

Vạn Chú Đạo Quân nhìn bốn Đạo Quân, có nhiều người như Cự Linh Đạo Quân, Lũy Sinh lão tổ, Thiên Ngự Đạo Quân rục rịch. Quan trọng hơn, trong đẳng cấp Thiên Quân có nhiều người muốn xuống tay với Giang Nam, ví dụ Ngọc Kinh Thiên Quân, Vạn Vật Đạo Tổ.

- Không chừng tồn tại trong truyền thuyết như Huyết Tổ cũng . . .

Vạn Chú Đạo Quân rùng mình, cứng cổ tiến lên, quát to:

- Các vị đạo hữu, các người tùy tiện xâm chiếm Huyền Châu không sợ đắc tội Giang thái sư sao?

Lê Hoa Thánh Mẫu nhìn Vạn Chú Đạo Quân, tức hộc máu.

Lê Hoa Thánh Mẫu mắng chửi:

- Phản đồ, ngươi còn mặt mũi nói câu đó?

Cửu Nghi Hoàng Quân lạnh lùng nói:

- Cặn bã!

- Chó săn của Huyền Thiên!

Vạn Chú Đạo Quân tức ói máu, hùng hổ lao lên trước.

Vạn Chú Đạo Quân tức giận quát:

- Tía nó, lão tử phải nói bao nhiêu lần lão tử và Giang thái sư là quan hệ hợp tác các người mới chịu tin? Hôm nay ta giết hết những người không tin!

Đột nhiên vô số xúc tu thò ra giữa hư không, tiếng cười của Thần Mẫu Đạo Quân vang lên:

- Vạn Chú đạo hữu, không lẽ ngươi định giết hết người trong thiên hạ?

Thần Mẫu Đạo Quân chặn Vạn Chú Đạo Quân lại. Vẻ mặt Càn Khôn lão tổ trầm trọng, đứng cao trên Huyền Châu nhìn bốn phương tám hướng.

Càn Khôn lão tổ trầm giọng nói:

- Quân Đạo Nhân, Đạo Vương, Tịch Ứng Tình, Tử Tiêu Lão Đạo, Thiên Ý, năm vị hợp sức vận dụng Hỗn Nguyên Thiên Tán chặn Khuê Dực Đạo Quân lại.

- Kế Đô, Thiếu Hư, Hạo Thiếu Quân, Lạc Hoa Âm, Đông Cực, năm vị dẫn dắt các lộ đại quân vào Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ chặn Cửu Nghi Hoàng Quân lại.

- Phu nhân, Băng Liên Thánh Mẫu, Ma Thiên Tiên Quân, Linh Lung Tiên Quân, bốn vị hợp sức khởi động Huyền Hoàng trấn đạo đỉnh ngăn Lê Hoa Thánh Mẫu.

- Hồng Đạo Nhân, La Hầu La, các người dẫn Đại La Thiên quân ngăn Quỷ Nhung Đạo Quân. La Hầu La, ngươi có hai Hỗn Độn tiên kiếm, chia cho Hồng Đạo Nhân một cái cùng nhau trợ trận đi.

- Các vị hãy nhớ trận chiến này không cầu công lao, có thể kéo dài bao lâu hay bấy nhiêu.

Mọi người nhận lệnh đi nghênh chiến.

Tiên giới, tầng hư không thứ bảy. Huyền Đô Thiên Quân đứng dậy, mới đi tới tầng hư không thứ sáu chợt thấy hư không run ẩy, Thánh Ma Thiên Tôn bước ra. Nét mặt Huyền Đô Thiên Quân sa sầm, lấy Huyền U trấn đạo đỉnh ra.

Huyền Đô Thiên Quân trầm giọng nói:

- Thánh Ma đạo huynh, ngươi không ngăn ta được.

Thánh Ma Thiên Tôn lấy chiến kích ra, há mồm phun cây quạt ba tiêu.

Thánh Ma Thiên Tôn cười nói:

- Huyền Đô, tuy ngươi chứng Thiên Quân nhưng so với Đạo Quân vẫn kém hơn một bậc. Dù có Huyền U trấn đạo đỉnh chưa chắc là đối thủ của ta.

Huyền Đô Thiên Quân khởi động Huyền U trấn đạo đỉnh cất bước lao tới, thản nhiên nói:

- Có địch nổi hay không thử mới biết.

Bên kia, một chiếc đế xa chạy ra đế cung. Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân đừng bên ngoài đế cung chờ sẵn.

Đế xa chậm rãi dừng lại, màn xe vén lên lộ ra khuôn mặt Càn Nguyên Tiên Đế.

Càn Nguyên Tiên Đế bình tĩnh nói:

- Hai vị đạo huynh, trẫm là Tiên Đế của Tiên giới, có được Hồng Mông Kim Phiên, lại chấp chưởng đế xa quyền trượng Tiên Đế, các ngươi không đấu lại ta.

Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân liếc nhau, lắc người biến ra nguyên hình, rắn rùa kết hợp biến thành Huyền Vũ Đạo Quân.

Giọng Huyền Vũ Đạo Quân ồm ồm nói:

- Bệ hạ, giờ thì sao?

Biểu tình Càn Nguyên Tiên Đế trầm trọng, tay cầm quyền trượng Tiên Đế, lấy Hồng Mông Kim Phiên ra, đế xa xông vào Huyền Vũ Đạo Quân.

Càn Nguyên Tiên Đế lạnh lùng nói:

- Là con dân Tiên giới lại dám chống lại trẫm thì là nghịch tặc loạn đảng, phải tru!

Tử Hạm tiên hậu mới bay ra đế cung đột nhiên thấy Thái Nhất Thiên Quân xuất hiện.

Thái Nhất Thiên Quân giơ Đế và Tôn tiên ấn, cười nói:

- Đệ muội định đi đâu?

Tử Hạm tiên hậu mỉm cười nói:

- Thái Nhất, ngươi biết ta là tiên hậu, mẫu nghi Tiên giới, ngươi ngăn đường ta đi là tội chết.

Thái Nhất Thiên Quân cười to, thanh âm chấn động tầng hư không thứ bảy:

- Càn Nguyên sư đệ có tài đức gì lấy được Đạo Quân tiền sử làm hậu? Đệ muội, nàng là Đạo Quân tiền sử, từng chứng đạo. Thành tựu cả đời Càn Nguyên sư đệ cùng lắm là Thiên Quân, không có bản lĩnh chứng Đạo Quân. Gả cho hắn là bôi nhọ nàng, gả cho ta mới xứng đôi vừa lứa.

Tử Hạm tiên hậu mỉm cười nói:

- Thứ tâm thuật bất chính xứng gì?

Thái Nhất Thiên Quân cười lớn, sải bước tiến tới:

- Năm xưa Càn Nguyên sư đệ ỷ vào bản lĩnh thắng nàng, cướp làm áp trại phu nhân. Hôm nay ta cũng làm tương tự, hàng phục nàng rồi khiêng về nhà ấm giường.

Tử Hạm tiên hậu xì cười:

- Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã, nhi tử của ta đâu?

Mông Tốn Đạo Quân xuất hiện sau lưng Thái Nhất Thiên Quân, lấy tiên thiên pháp bảo tiên thiên thần kính nứt vỡ ra, cùng Tử Hạm tiên hậu công kích Thái Nhất Thiên Quân.

Càn Khôn lão tổ thấy tình huống không ổn liền ra lệnh người đi mời con rồng to. Khiến Càn Khôn lão tổ nhức đầu là con rồng to đã mất tích.

Là Linh Nữ Hỗn Độn Thiên Quốc phát ra hơi thở Bất Không Đạo Nhân hù con rồng to bỏ trốn.

Lũy Sinh lão tổ chợt xuất hiện cất bước đi hướng Huyền Châu:

- Huyền Đô, Càn Nguyên, Tử Hạm, Mông Tốn đã bị người chặn lại, con rồng to cũng bỏ trốn, Huyền Châu chỉ còn lại Huyền Thiên giáo chủ!

Vô số tiên thành bay lên biến thành áo tiên vách ngăn.

Lũy Sinh lão tổ lạnh nhạt nói:

- Giang thái sư ra lệnh người đi cầu cứu chứng minh ngươi lo lắng, lộ ra chuyện ngươi là phân thân trấn thủ Huyền Châu. Bây giờ ngươi còn thủ đoạn gì hãy lấy ra xem.

Lúc này Cự Linh Đạo Quân đi hướng Huyền Châu. Các bóng người vây quanh Huyền Châu, đi vào trong.

Lũy Sinh lão tổ sải bước vào Huyền Thiên Tiên vực như vào chỗ không người.

Về đầu trang
Về đầu trang