Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đế Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đế Tôn - Chương 2591: Nguyên Thủy Thần Quân đại viên mãn. (1)(2591)

Một người trả lời:

- Bàn Cổ Luân bị Hồng Đạo Nhân lấy, bây giờ đang cùng Giang thái sư trở về Huyền Châu.

Mọi người nhìn xuống, thấy trong Huyền Châu, các tướng sĩ đang nhậu nhẹt tẩy trần với Giang Nam, năm Đạo Tổ. Đám người tức hộc máu.

Bọn họ đánh sống đánh chết, đám người Giang Nam thì ôm bảo bối về.

Ngọc Kinh Thiên Quân ho khan, đầy ẩn ý nói:

- Bây giờ Huyền Châu có bốn Thiên Quốc rưỡi, bệ hạ không sợ Giang thái sư đuôi to khó vẫy, mưu phản soán vị sao?

Càn Nguyên Tiên Đế cười nói:

- Sư huynh nói chí lý, để trẫm xuống cảnh cáo hắn, thuận tiện xin ly rượu.

Tử Hạm tiên hậu mỉm cười nói:

- Thiếp thân cũng đi.

Mông Tốn thái tử, Huyền Đô Thiên Quân, Vạn Chú Đạo Quân đi theo. Khổ Hạnh Thiên Tôn ngần ngừ một lúc, lắc đầu, chống gậy đi xa.

Khổ Hạnh Thiên Tôn thầm nghĩ:

- Cơ hội sống của Huyền Thiên xa vời, lão tăng không đi.

* * *

Càn Khôn lão tổ kính rượu, cười nói:

- Giáo chủ không động tâm Đinh Thiên Nguyên Thung sao?

Giang Nam cười cười, ngước nhìn tầng hư không thứ sáu.

Giang Nam bình tĩnh nói:

- Đinh Thiên Nguyên Thung đặt ở đó, không ai lấy đi được, sớm muộn gì sẽ là của ta, không trốn thoát lòng bàn tay ta.

Càn Nguyên Tiên Đế giáng xuống, cười nói:

- Thái sư tự tin vậy sao?

Giang Nam đứng lên hành lễ, mời Tiên Đế, tiên hậu, thái tử, Huyền Đô Thiên Quân ngồi xuống. Vạn Chú Đạo Quân tự ngồi xuống ghế, nhìn đông ngó tây.

Vạn Chú Đạo Quân mở miệng hỏi:

- Thái sư, con rồng to đâu rồi? Hay hy vọng giành Đinh Thiên Nguyên Thung của thái sư chính là nó?

Giang Nam chớp chớp mắt, cười nói:

- Tạm thời không trông chờ vào con rồng to, cần dạy dỗ lại mới sử dụng được. Ta đang dạy nó, chờ sau này đạo hữu gặp lại sẽ nhìn nó với cặp mắt khác xưa.

Càn Nguyên Tiên Đế thấy Giang Nam không nói có tự tin cỡ nào thì thở dài:

- Kiếp số của thái sư sắp đến, Càn Nguyên tiên triều của ta cũng gần diệt vong. Không biết bây giờ thái sư có mấy phần tính toán độ qua kiếp số này?

Giang Nam lắc đầu nói:

- Nhiều thì năm phần, ít thì ba phần. Nếu ta có thể tu thành Thiên Quân, cướp Đinh Thiên Nguyên Thung không chừng tăng thêm một phần.

Càn Nguyên Tiên Đế, Huyền Đô Thiên Quân liếc nhau, không quá xem trọng Giang Nam. Đừng nói cảnh giới Thiên Quân có thể khống chế Đinh Thiên Nguyên Thung được không, dù Giang Nam thành tựu Thiên Quân, nắm giữ được Đinh Thiên Nguyên Thung, nhưng quan trọng là hắn tu thành Thiên Quân trước khi kiếp số đến.

Tiên Quân tu thành Thiên Quân khó khăn biết mấy? Càn Nguyên Tiên Đế, Huyền Đô Thiên Quân cảm nhận sâu sắc điều đó. Cần tích lũy dài cả ức năm, còn cần giải quyết nhân quả, tiêu trừ lợi hại, hơi sơ sẩy một chút là thân chết đạo tiêu.

Tuy Giang Nam là thần linh, con đường tu luyện khác với tiên đạo nhưng hắn tích lũy quá ít. Giang Nam mới tu thành Thiên Quân hơn hai ngàn năm, chưa tới ba ngàn năm, muốn trong thời gian ngắn chứng đạo Thiên Quân hơi mơ tưởng viễn vông.

Giang Nam mỉm cười không giải thích.

Khi Giang Nam bước vào cảnh giới Nguyên Thủy Thần Quân, thời gian tích lũy đúng là ngắn. So với Tiên Quân hởi chút tích lũy ức năm, mấy ức năm thì chút thời gian tu luyện của hắn tương đương thời gian người ta bế quan một lần.

Nhưng nội tình của Giang Nam đã đủ. Giang Nam luyện hóa nguyên thủy chi khí, cộng với kỳ ngộ trong Đạo Quân điện, đọc hết đạo thư mười bảy thời đại tiền sử. Nội tình của Giang Nam thâm sâu còn hơn Càn Nguyên Tiên Đế, Huyền Đô Thiên Quân tích lũy trước khi chứng đạo Thiên Quân.

Hiện nay có Vô Cực đạo thư của Vô Cực Thiên Tôn, nội tình của Giang Nam ngày càng thâm sâu hơn, vốn liếng chứng đạo Thiên Quân của hắn đã đủ.

Huyền Đô Thiên Quân khẽ thở dài:

- Tiên triều hủy diệt, không biết tương lai ai làm Tiên Đế.

Giang Nam lắc đầu, nói:

- Dù ai làm Tiên Đế nếu không thành Đạo Quân thì đừng mong làm người ta tâm phục khẩu phục. Thời đại chư hầu đã đến, sau này Tiên Đế mặt ngoài là người thống trị nhưng thật ra là các giáo phái nắm quyền.

Đám người Càn Nguyên Tiên Đế gật gù. Thời đại các giáo môn thống trị Tiên giới đã đến. Bây giờ các đại giáo môn không còn nghe tuyên, không nghe lệnh nữa. Càn Nguyên Tiên Đế chưa từng thống trị các đại giáo môn.

Càn Nguyên Tiên Đế phong Giang Nam làm lãnh tụ giáo môn nhưng các đại giáo môn có ai phục hắn không?

- Hai mươi năm sau chắc tầng hư không thứ bảy sẽ mở ra.

Càn Nguyên Tiên Đế nhìn tầng hư không thứ chín, rất là cảm thán.

Càn Nguyên Tiên Đế nâng ly:

- Hai vị ân sư để lại hai đạo cung tám ức năm, chúng ta chưa từng nhìn thấu đạo cung hoàn chỉnh có bộ dạng gì, sâu trong đạo cung có cái gì.

Huyền Đô Thiên Quân gật đầu than thở:

- Hai đạo cung tầng hư không thứ bảy tầng tầng bí ẩn, giấu bí mật lớn nhất Tiên giới hơn hẳn tầng hư không thứ chín. Hai mươi năm sau chúng ta sẽ thấy hết huyền bí trong tầng hư không thứ bảy.

Tử Hạm tiên hậu cười nói:

- Thái sư, phải sống đến ngày đó!

Nỗi lòng Giang Nam dao động, cười dài:

- Nhân kiếp, thiên kiếp bình thường ta có gì mà sợ? Nhân kiếp đến thì san bằng, thiên kiếp đến thì gánh trên vai. Muốn lấy mạng ta? Dù là trời Tiên giới thì ta sẽ đâm thủng lỗ!

- Ngươi đừng quá lo.

Càn Nguyên Tiên Đế cười nói:

- Chờ thiên kiếp của ngươi đến, trẫm và Huyền Đô Thiên Quân sẽ hợp sức khởi động tám tiên thiên pháp bảo, hai tiên thiên linh bảo, chắc có thể bảo vệ ngươi bình an độ kiếp.

Bữa tiệc quân thần vui vẻ cười gian, hân hoan tan tiệc.

Giang Nam vẫn bình tĩnh ung dung, mỗi ngày đọc Vô Cực đạo thư, tham khảo đại đạo các thời đại tiền sử, mỗi ngày được nhiều thu hoạch.

Hôm nay tinh thần Giang Nam dao động, hắn cảm giác có đại đạo ầm vang, đạo quả chấn động. Đạo cung, nguyên thần trong đạo quả rơi vào cảnh giới kỳ lạ.

Tu vi của Giang Nam tăng vùn vụt, các loại đại đạo thời đại không ngừng dung hợp, Nguyên Thủy đại đạo trở nên sâu sắc rộng lớn hơn, tinh thuần hơn.

Thần hồn, nguyên thần, đạo cung, đạo quả, thân thể, pháp lực của Giang Nam không ngừng tăng cao. Thần hồn cứng cỏi, nguyên thần cường đại, đạo cung càng sâu xa ổn định, đại đạo chứa hiểu biết đại đạo ngày càng nhiều, thân thể càng lúc càng lớn mạnh, pháp lực thâm sâu hơn.

Kiểu tăng tiến này kéo dài mấy chục ngày sau cuối cùng chậm lại.

Giang Nam mở mắt ra, trong mắt lộ tia vui mừng. Giang Nam nhìn cơ thể mình, các sợi nhân quả quấn quanh người hắn.

Các nhân quả kết thành lưới bao vây người Giang Nam. Những nhân quả như sợi tơ vốn quấn thần hồn Giang Nam nhưng hắn luyện thành pháp, thân, đạo, quả hợp nhất, thân vừa là thần, đạo, pháp nên kiếp này hắn tích lũy nhân quả chỉ quấn người.

Giang Nam nhìn kỹ, soi rõ ngọn nguồn từng sợi nhân quả, thấy báo ứng từ nhân quả ra sao.

Tiên Quân khác tu luyện đến bước này sẽ bị nhân quả che mờ thần hồn, không biết lợi hại, dễ dàng gặp nạn.

Giang Nam chẳng những không bị che thần trí ngược lại nhìn rõ mỗi một nhân quả, biết tất cả lợi hại.

Đây là cảnh giới đại viên mãn Nguyên Thủy Thần Quân.

Đây là điểm khác biệt giữa cảnh giới Nguyên Thủy Thần Quân và Tiên Quân tiên đạo.

Không chỉ thế, Giang Nam nhìn kỹ những lưới tơ, thấy các kiếp số đến từ đâu. Khi kiếp số bùng nổ, loại nhân quả nào sẽ lấy mạng hắn.

Về đầu trang
Về đầu trang