Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đế Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đế Tôn - Chương 2654: Đuôi bò cạp, lòng nữ nhân. (2)(2654)

Nguyên tháp, nguyên đỉnh còn chưa tham gia thiên kiếp. Chí bảo tiên đạo khác như Bàn Cổ Thập Nhị Thiên Luân, Hỗn Độn tiên kiếm, Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ, Hỗn Nguyên Thiên Tán, Hồng Mông Kim Phiên bị đám người Càn Nguyên Tiên Đế, Hồng Đạo Nhân trấn áp.

Chí bảo tiên đạo khác như La Thiên Khánh Vân đến nay vẫn mất tích.

Còn lại ba tiên thiên pháp bảo tiên thiên ngũ sắc liên, tiên thiên Ôn Đế quan, tiên thiên linh căn hiện tại bị trấn áp, không tham gia thiên kiếp.

Nếu những tiên đạo chí bảo, tiên thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo đều tham gia thiên kiếp, cộng mấy tay trùm Huyết Tổ, Vạn Vật Đạo Tổ, Vô Cực Thiên Tôn thì Giang Nam mạnh mấy cũng nuốt hận đi bá muối.

Ầm!

Tiên thiên hỗn nguyên châu đánh vào Giang Nam, bứt dây động rừng, tiên thiên hỗn nguyên châu công kích khiến những cường giả khác xông lên. Uy năng vô biên nhấn chìm Giang Nam.

Linh Nữ lấy Bất Không Thông Thiên Kiều ra, quát với La Ma Cổ Thần:

- La Ma, công kích đại trận năm tổ Huyền Châu, phá mấy đại trận đó cho ta!

La Ma Cổ Thần hiểu ý, bay hướng nguyên chung đại trận ngay.

Giang Nam lao lên đuổi theo La Ma Cổ Thần nhưng bị đám Ma Kha Thiên Quân, Thần Mẫu Đạo Quân chặn lại. Dù Giang Nam mạnh hơn mọi người nhưng bọn họ có các loại tiên đạo chí bảo, tiên thiên pháp bảo gia cố. Giang Nam không thể vượt vòng vây giết La Ma Cổ Thần.

La Ma Cổ Thần là đại tông sư trận pháp của Hỗn Độn thiên quốc, từng là trận pháp đại sư mạnh nhất dưới tay Bất Không Đạo Nhân ở thời đại Hỗn Độn Cổ Thần. Với tầm mắt, kiến thức của La Ma Cổ Thần không khó phá giải nguyên chung, nguyên tháp, nguyên đỉnh, các trận pháp Giang Nam thiết kế.

Mấy đại trận này là Giang Nam luyện trước khi vào tầng hư không thứ bảy, lúc ấy hắn còn chưa lĩnh ngộ tiên thiên bất diệt. Nếu Giang Nam bây giờ lấy nội tình luyện lại đại trận thì bốn tòa đại trận hoàn mỹ vô khuyết, La Ma Cổ Thần không phá giải được.

Giang Nam đấu với Thần Mẫu Đạo Quân, thầm nghĩ:

- Đuôi bò cạp, lòng nữ nhân, kế của Linh Nữ quá ác!

- Bây giờ kêu Vạn Chú nguyền rủa chết La Ma cũng không kịp. Nhưng La Ma Cổ Thần muốn phá giải năm đại trận trong thời gian thì đành hả mấy pháp bảo tiên thiên ngũ sắc liên, Bàn Cổ Thập Nhị Thiên Luân ra.

Hơn mười Thiên Quân trên lưng Thần Mẫu Đạo Quân hợp sức thúc đẩy thân thể Thần Mẫu và tiên thiên kim long giản. Hai cái kiềm to của Thần Mẫu Đạo Quân cắt tới kẹp lui, vận chuyển như gió.

Thần Mẫu Đạo Quân cười khúc khích:

- Linh Nữ, ý kiến của ngươi hay thật. Nhưng La ma phá giải nguyên chung đại trận của Huyền Châu thì dễ, muốn phá mấy đại trận khác sẽ mất chút công sức và thời gian. Hay để ta giúp ngươi một tay?

Thần Mẫu Đạo Quân lắc người, phầng đuôi có miếng vảy xòe ra. Các Tiên Vương, Tiên Quân tiền sử bay ra tành đại quân tám ngàn người. Bát Tiên Quân Câu Trần, Hậu Thổ, Trường Sinh dẫn quân hội hợp cùng La Ma Cổ Thần giết hướng đại trận nguyên chung Huyền Châu.

Thái Nhất Thiên Quân cười nói:

- Thế thì ta cũng giúp.

Hai phân thân bước xuống đầu Thái Nhất Thiên Quân, lấy pháp bảo luyện bằng trụ hoang thần thạch ra giúp đỡ La Ma Cổ Thần. Thái Nhất Thiên Quân đè Đế Tôn ấn xuyên qua tầng hư không thứ chín, đè sập tầng hư không thứ tám, mở ra một con đường.=

Thanh âm ồm ồm truyền vào hai đạo cung tầng hư không thứ bảy:

- Giáo chúng Thái Nhất thần giáo của ta đâu?

- Chúng ta đây!

Cờ bay phấp phới, trăm vạn tiên nhân đứng trong không trung. Lâu thuyền chiến hạm tiên vực tiên thành, nhiều không đếm xuể.

- Lên đây!

Thái Nhất Thiên Quân hừ mạn:

- Tiêu diệt đại quân Huyền Châu cho ta!

- Yêu Môn đại giáo, các bộ nghe lệnh!

Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân biến thành Huyền Vũ Đạo Quân đột nhiên đâm thương xuống. Tiên thiên yếm ma thương xuyên qua tầng hư không thứ chín, thứ tám biến thành cây cầu đỏ rơi vào giữa hai đạo cung. Trăm vạn giáo chúng Yêu Môn đứng đó.

Huyền Vũ Đạo Quân quát to:

- Giết vào hư không thứ bảy, giáp công trong ngoài, công phá đại trận Huyền Châu!

Thần Mẫu Đạo Quân quẫy đuôi bò cạp xuyên qua các tầng hư không rơi vào hai đạo cung. Các tiên nhân Thần Mẫu đạo môn có mặt.

Thần Mẫu Đạo Quân quát to:

- Tất cả thượng giới giết loạn đảng Huyền Châu!

Đinh!

Một cây Bất Không Thông Thiên Kiều giáng xuống rơi vào hai đạo cung, Linh Nữ quát to:

- Các tướng sĩ Thiên Quốc nghe lện, giết vào tầng hư không thứ tám, phá trận!

Ngọc Kinh Thiên Quân lòng máy động thúc giục Thanh Liên trấn đạo đỉnh. Cánh hoa xanh trong đỉnh bay ra, xuyên suốt hai hư không trải một con đường trước mặt giáo chúng Ngọc Kinh thánh giáo trong hai đạo cung.

Ngọc Kinh Thiên Quân lạnh nhạt nói:

- Hôm nay khí vận Càn Nguyên tiên triều đã hết. Các vị đạo hữu, cùng lên tranh một phen. Các vị sư đệ cũng lên đi, chôn vùi tiên triều của Càn Nguyên sư đệ!

Trăm vạn giáo chúng Ngọc Kinh thánh giáo bước lên con đường. Đột nhiên các Tiên Quân bay tới, là những Tiên Quân hùng cứ các tiên châu, toàn là đệ tử của Đế và Tôn. Các Tiên Quân cổ xưa như công Luân, Minh Đường, Ngọc Cung, dưới tay có mấy chục, hàng trăm Tiên Vương. An Thanh Tiên Quân, Ngọc Lâm Tử, Ngọc Tiên Nhi cũng bay đến con đường cánh hoa.

Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn, Lương Hỏa, các Đạo Quân chuyển thế sử dụng lực lượng kéo giáo chúng giáo môn của mình lên.

Các giáo môn, thế lực kéo lên tầng hư không thứ tám. Đại trận vô biên cuốn hướng đại trận nguyên tháp, nguyên đỉnh, con rồng to, nguyên chung Huyền Châu.

Vô số tiên nhân, vô số pháp bảo như thủy triều tràn vào, cộng thêm tiên nhân Huyền Châu. Đây là cuộc chiến tiên nhân, chiến tranh cỡ ngàn vạn người.

Lúc này La Ma Cổ Thần dẫn hai phân thân Thái Nhất Thiên Quân, tám ngàn Tiên Vương, Tiên Quân của Thần Mẫu Đạo Quân va chạm với đại trận nguyên chung, chấn động đại trận. Các tiên nhân ghhép thành đại trận rơi lộp độp như mưa.

Nguyên chung đại trận dao động, các pháp bảo tiên thiên Ôn Đế quan, Hỗn Độn tiên kiếm bị trấn áp sắpp há trận bay ra.

Giang Nam thầm thở dài, cao giọng quát:

- La Hầu La, Bỉ Ngạn, Quân Nhi, rút đại trận nguyên chung, rồng to, Nguyên đỉnh đi, chỉ để lại đại trận nguyên tháp đốip hóa địch, trấn áp Ôn Đế quan, tiên thiên ngũ sắc liên, linh căn. Những chí bảo tiên đạo khác nếu không trấn áp được thì mặc kệ chúng nó đi ra!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Ba đại trận nguyên chung, Nguyên đỉnh, con rồng to bị đánh tan. Hơn năm trăm vạn đại quân Huyền Châu ùa vào đại trận nguyên tháp. Hồng Đạo Nhân dẫn dắt đại quân tổng cộng hơn bảy trăm vạn. Đại La Thiên quân rút vào đại trận nguyên tháp, khí thế như hồng thúc đẩy uy lực đại trận đến tột đỉnh, có chút uy thế nguyên tháp.

Trong khi ghép lại đại trận, hai thanh Hỗn Độn tiên kiếm, Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ chạy ra ngoài lao vào vùng đất nguyên thủy. Hỗn Độn tiên kiếm như hai con rồng nhanh như chớp chém xuống Giang Nam, không nghe theo La Hầu La điều khiển.

Về đầu trang
Về đầu trang