Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đế Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đế Tôn - Chương 592: Châu Chấu Đá Xe(592)

- Ân? Đây là công pháp Đại Xích Thiên Thần Chủ tu luyện...

Giang Nam đem thần tính của Đại Xích Thiên Thần Chủ luyện hóa được thất thất bát bát, đột nhiên một đoạn pháp quyết vô cùng tối tăm thâm ảo tràn vào đầu óc của hắn, không khỏi trong lòng kích động lên:

- Kinh điển cấp bậc Thần Chủ!

Thần tính của Đại Xích Thiên Thần Chủ hóa thân bị hắn luyện hóa hoàn toàn, Giang Nam rốt cục nhận được môn kinh điển Thần Chủ cấp này, Đại Xích Thiên Thần Chủ tu luyện kinh điển tên là Xích Viêm Thần Đình Bảo Quyển. Môn công pháp này, so sánh với lúc trước Giang Nam chứng kiến đủ loại công pháp cũng muốn thâm ảo, gần với công pháp tích chứa trong Tạo Hóa Tiên Đỉnh ở Huyền Đô Thất Bảo Lâm kia.

Giang Nam đã thấy công pháp, không có một vạn cũng có tám ngàn, nếu bàn về tính phức tạp, không có loại nào có thể vượt qua Tạo Hóa Tiên Đỉnh, nhưng nếu bàn về đơn giản, thì không có bao nhiêu có thể so với Ma Ngục Huyền Thai Kinh đơn giản hơn.

Công pháp Ma Ngục Huyền Thai Kinh đầy đủ chỉ có thể tu luyện tới Thần Thông tám cảnh, thậm chí chỉ có tâm pháp không có Thần Thông, chính là ngay cả võ học cũng không có, ngay cả Thần Thông cũng cần mình đi lĩnh ngộ. Nhưng Ma Ngục Huyền Thai Kinh cũng là một môn kinh điển bao hàm toàn diện, Giang Nam đến nay như cũ chưa từng gặp qua kinh điển nào có thể đạt tới loại hóa phồn vì giản này.

Đại Xích Thiên Thần Chủ Xích Viêm Thần Đình Bảo Quyển, có xây dựng thế giới đầy đủ, tiền kỳ tu luyện Thần Thông, xây dựng Xích Viêm Đạo Đài, kiến tạo Xích Viêm Ma cung, tu thành Xích Viêm Thiên Cung, sau đó kiến thành Xích Viêm Thần Đình, có công pháp cùng trình tự tu luyện cặn kẽ.

Hai đại công pháp Thái Dương Chân Kinh cùng Thái Âm Chân Kinh này, cũng không đầy đủ hoàn thiện bằng Xích Viêm Thần Đình Bảo Quyển, Thái Hoàng Lão Tổ Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư, ở tính đầy đủ cũng xa không bằng môn công pháp này.

Thái Hoàng Lão Tổ Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư ở trong công pháp Giang Nam đã thấy, có thể nói hoàn mỹ, là một loại công pháp vô địch, nhưng mà hoàn mỹ thuộc về hoàn mỹ, bởi vì Thái Hoàng Lão Tổ bị cảnh giới hạn chế, chỉ đem môn công pháp này thôi diễn đến Thần minh cảnh giới, cũng không có công pháp đến tiếp sau, không cách nào tu luyện tới cảnh giới cao hơn.

Mặc dù không thể loại bỏ Thái Hoàng sẽ đem môn công pháp này tiếp tục tăng lên, nhưng mà trước mắt mà nói, Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư kém xa Xích Viêm Thần Đình Bảo Quyển.

Ở trong thần tính của Đại Xích Thiên Thần Chủ hóa thân, Giang Nam còn được đến kinh nghiệm tu luyện của hắn, cùng với tâm đắc luyện chế các loại pháp bảo!

Đây mới là vật trân quý nhất!

Có tâm đắc của Đại Xích Thiên Thần Chủ, là có thể để cho hắn thể ngộ Xích Viêm Thần Đình Bảo Quyển nhanh hơn, nhanh chóng từ trong môn công pháp này hấp thu dinh dưỡng, dùng để hoàn thiện Ma Ngục Huyền Thai Kinh của mình.

Không chỉ có như thế, hắn còn có thể luyện ra một hóa thân nữa, tới tu luyện môn công pháp này!

- Ta hôm nay luyện hóa thần tính của Đại Xích Thiên Thần Chủ hóa thân, Huyền Thai cũng tu vi tiến nhanh, tứ đại hóa thân khác cũng có thể phân cách đi ra ngoài. Trừ Thái Âm, Thái Dương cùng Xích Viêm Thần Đình ra, còn cần ba môn Thần cấp kinh điển, mới có thể đem Lục Đại hóa thân hết thảy luyện ra.

Giang Nam tinh tế suy tư, hắn từ trong Phong Cấm đại trận trên Tiểu Thiên Tinh Giới, chiếm được không ít tàn thiên thần minh kinh điển, lại từ trên Thần Ma thi thể tiên hiền trong cấm địa Cổ Thần Các, cũng lĩnh ngộ ra không ít kinh điển, trong đầu hắn tích chứa Thần cấp kinh điển không dưới ngàn loại.

Hơn nữa, hắn cùng với Cận Đông Lưu nhiều lần giao thủ, đối với Thái Huyền Thánh Tông Thái Huyền Tâm Kinh cũng có hiểu rõ, thôi diễn đi ra ngoài.

Chẳng qua là Đấu Pháp Thần Điển của Cận Đông Lưu cấp bậc cực cao, hắn tích lũy chưa đầy, cũng không có thể đem Đấu Pháp Thần Điển thôi diễn đi ra ngoài.

Trừ lần đó ra, còn có Sinh Tử Vạn Hóa Ma Luân Kinh của Ma La Thập, cũng là một môn Thần cấp kinh điển cực kỳ lợi hại, uy lực mạnh, so sánh với Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư cũng không thua gì.

Nhiều công pháp như thế, hắn cần tinh tế xem kỹ, mới có thể chọn lựa ba môn khác.

- Sinh Tử Vạn Hóa Ma Luân Kinh cực kỳ bí hiểm, có thể tu luyện.

Giang Nam định ra công pháp hóa thân thứ tư tu luyện, sau đó đối lập đủ loại kinh điển khác, thầm nghĩ:

- Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư inh chí cực, theo lý mà nói, tiềm lực so sánh với Xích Viêm Thần Đình Bảo Quyển còn lớn hơn, có thể để làm hóa thân thứ năm.

Bất quá môn kinh điển này cần vong tình, quên hết mọi thứ tình cảm...

Mặc dù Hóa thân có thể tu luyện công pháp, nhưng sử dụng trí nhớ cùng tình cảm là tương đồng trí nhớ cùng tình cảm của bản thể, nếu không hóa thân cũng không phải là hóa thân, mà là một sinh linh sống sờ sờ.

Nếu như muốn tu thành môn công pháp này, bản thể của Giang Nam đầu tiên phải vong tình, sau đó hóa thân mới có thể tu thành môn kinh điển này.

Đây cũng là nơi khác loại, độc nhất vô nhị của Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư.

Thái Hoàng Lão Tổ có thể khai sáng ra môn kinh điển này, đúng là làm người ta bội phục.

- Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư chỉ có thể bỏ qua...

Giang Nam thầm than một tiếng, Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư tiềm lực thật lớn, trình độ hoàn mỹ còn muốn ra ngoài Xích Viêm Thần Đình Bảo Quyển, có không gian tăng lên rất lớn, hóa thân không thể tu luyện kinh điển này, thật là đáng tiếc.

Hắn lúc này động thủ, phân cách Huyền Thai, luyện thành hai đại hóa thân, phân cách Huyền Thai một lần so sánh với một lần thống khổ, Giang Nam lần nữa phân liệt ra hai đại hóa thân, đau đến cơ hồ ngất đi, không khỏi để cho hắn đối với Lạc Hoa Âm càng thêm bội phục:

- Nữ ma đầu Sư tôn này, sẽ không đem cảm giác đau của mình cũng chém ra ý thức đi chứ? Ngay cả ta cơ hồ cũng không thể thừa nhận đau đớn kịch liệt như thế, nàng là làm sao chịu được?

Hắn thu hồi Đại Xích Thiên Thần Chủ hóa thân bị nện thành kim bính kia, cũng không có lập tức rời đi nơi đây, mà là khoanh chân ngồi xuống, Tử Phủ ở mi tâm mở rộng, thần thức xông ra, không ngừng đem ma khí thu nạp, thu vào trong Tử Phủ của mình. Những ma khí này vô cùng nồng nặc, rơi vào trong Tử Phủ hắn thậm chí bắt đầu ngưng tụ, hóa thành Ma Linh Dịch, hội tụ thành một cái hồ, chỉ sợ có mấy ngàn vạn cân!

Có những Ma Linh Dịch này, Giang Nam cùng hai đại hóa thân bắt đầu tu luyện, tu vi tăng lên vô cùng nhanh chóng.

Ma khí nơi này trừ một phần là từ trong địa ngục tràn ra, càng nhiều ma khí là từ những địa ngục cao thủ kia, tính cả Đại Xích Thiên Thần Chủ hóa thân bị hắn đập dẹp, tu vi hóa thành ma khí, vô cùng tinh thuần, dùng cho tu luyện, vô luận Giang Nam hay là hai đại hóa thân, cũng làm ít công to!

Hóa thân thứ ba tu luyện Xích Viêm Thần Đình Bảo Quyển, tu luyện tới Đạo Đài cảnh, thân thể liền bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành Ma Thần bốn đầu bốn tay, hình thể cùng Đại Xích Thiên Thần Chủ giống nhau như đúc, nhưng khuôn mặt lại giống Giang Nam.

Mà hóa thân thứ tư thì tu luyện Sinh Tử Vạn Hóa Ma Luân Kinh, khí lực giống như Ma La Thần Tộc, đạo văn ngưng tụ thành xương cốt chi chít, trời sanh chính là cơ khí chiến đấu.

- Những Ma Linh Dịch này, đủ để có thể chống đở ta tu luyện tới Chưởng Giáo Chí Tôn cấp cường giả! Bất quá nếu đã tới, vì sao không đi Địa ngục nhìn một chút, cướp đoạt càng nhiều Ma Linh Dịch? Có đủ Ma Linh Dịch, tốc độ tu luyện của ta nhất định có thể nhanh hơn!

Giang Nam có chút ý động, mặc dù giết chết Đại Xích Thiên Thần Chủ hóa thân, hấp thu thần tính vị Thần Chủ này, nhưng Đại Xích Thiên Thần Chủ nhất định sẽ không ngờ tới, mình lại cả gan làm loạn đến loại trình độ này, sau khi đắc tội hắn, phá hư Địa ngục đại kế, còn dám xông vào Địa ngục.

- Đáng tiếc, ta còn tính toán mượn những hồ lô này tới nghiên cứu làm sao đem Thất Bảo hợp nhất. Hôm nay tất cả hồ lô bị hắc oa đập vụn, ngay cả hồ lô của Địa ngục Đạo Nhân kia cũng bị ta cắt toái. Bất quá nhận được trí nhớ của Đại Xích Thiên Thần Chủ, chỗ tốt lớn hơn nữa, có thể làm cho ta nghiên cứu, ban đầu Đại Xích Thiên Thần Chủ là như thế nào đem Thất Bảo hợp nhất.

Giang Nam đem Chiến Minh cự thú thu vào Sơn Hải Đỉnh, phân ra trăm vạn cân Linh Dịch giao cho đầu cự thú này chữa thương, về phía trước bồng bềnh bay đi, thầm nghĩ:

- Đi Địa ngục lịch lãm, sợ rằng cực kỳ nguy hiểm. Ta chi bằng thay đổi tướng mạo một chút mới được.

Hắn tâm niệm hơi động, lấy Ma Ngục Huyền Thai Kinh thúc dục Xích Viêm Thần Đình Bảo Quyển, hình thể cũng lập tức bắt đầu biến hóa, bốn đầu bốn tay, chạy vội rất nhanh!

- Ha hả, ta hiện tại là Thần Tộc cao đẳng trong Địa ngục, có thể hoành hành không cố kỵ, chung quanh cướp bóc Ma Linh Dịch cũng không có ai dám trêu chọc?

Giang Nam có chút hài lòng, đi ra đếm trăm vạn dặm, lại gặp phải một môn hộ giao thoa trên Vạn Thi Lộ. Cách môn hộ này mấy ngàn dặm, là một Bạch Cốt chi thành.

- Nơi này làm sao còn sẽ có một Bạch Cốt chi thành? Chẳng lẽ Địa ngục tính toán xâm chiếm thế giới không chỉ là Huyền Minh Nguyên Giới ta?

Giang Nam trong lòng lẫm nhiên, hướng Vạn Thi Lộ nầy nhìn lại, chỉ thấy xương trắng buồn thiu, cắm vào trong sương mù mịt mờ vô tận, không biết đến tột cùng đi thông thế giới nào.

Hắn từ trong Bạch Cốt chi thành này cảm ứng không tới bất kỳ hơi thở, lúc này cẩn thận từng li từng tí tiến lên, khoảng cách trăm dặm liền dừng lại, hướng trong thành nhìn lại, chỉ thấy trong Bạch Cốt chi thành này rỗng tuếch, cũng như Bạch Cốt chi thành hủy ở trong tay hắn kia, có kiến trúc cùng bố cục đồng dạng.

Giang Nam thấy, cái giếng sâu trước tế đàn đã khô khốc, lộ ra vết máu màu đỏ sậm, mà ở trên tế đàn cũng không có bất kỳ tượng thần, nhưng mà lại lưu lại tám dấu chân thật sâu!

- Bạch Cốt chi thành này, đã thành công triệu hồi ra Địa ngục Ma Thần hóa thân!

Trong lòng hắn lộ vẻ sợ hãi, một pho tượng Thần kim chế tạo thành hóa thân, nếu như có một phần mười pháp lực của Thần Chủ cấp cường giả, chỉ sợ có thể hoành hành không cố kỵ, quét ngang một thế giới giống như Huyền Minh Nguyên Giới!

- Phương diện Địa ngục hiển nhiên không chỉ tính toán xâm lấn Huyền Minh Nguyên Giới, còn có tính toán xâm lấn Huyền Minh Nguyên Giới thất bại, bọn họ còn có thể xâm lấn thế giới khác, đem thế giới khác làm thành ván cầu, chờ Quang Vũ Thần Đế vẫn lạc, Quang Vũ Kỷ Kiếp mở ra!

Giang Nam không khỏi rùng mình một cái, Địa ngục hiển nhiên đã định ra đại kế xâm lấn Chư Thiên vạn giới, đối với xâm chiếm một thế giới làm thành căn cứ là tình thế bắt buộc, mà Địa ngục lựa chọn vào lúc này phát động, chỉ sợ nói rõ, thọ nguyên của Quang Vũ Thần Đế đã đi tới cuối, Quang Vũ Kỷ Kiếp sắp bắt đầu!

Mà Huyền Minh Nguyên Giới, căn bản không có chuẩn bị xong nghênh đón trận diệt thế đại kiếp này!

- Tinh Quang Kỷ Kiếp, Tiểu Thiên Tinh Giới bị diệt, biến thành thế giới tĩnh mịch, chẳng lẽ lần này bị diệt sẽ là Huyền Minh Nguyên Giới ta?

Giang Nam tâm tình trầm trọng, trời sập xuống có cường nhân cản trở, nhưng mà hiện tại Huyền Minh Nguyên Giới có thể tuyển tướng quân từ đâu, cường nhân cao nhất chính là Thái Hoàng Lão Tổ, Ma La Thập cùng Tịch Ứng Tình, ở Quang Vũ Kỷ Kiếp tới, ba người này tuyệt đối không có bất kỳ chỗ dùng!

- Chỉ mong Quang Vũ Thần Đế có thể sống lâu một thời gian ngắn, cho Huyền Minh Nguyên Giới ta cơ hội thở dốc...

Hắn tiếp tục hướng Địa ngục đi tới, cũng không lâu lắm lại gặp phải một ngã ba, cái ngã ba kia cũng là đi thông thế giới khác, trên Vạn Thi Lộ cũng có một ngọn Bạch Cốt chi thành.

Bạch Cốt chi thành này cũng đã triệu hồi ra tồn tại cường đại trong Địa ngục, người đi thành không, kế hoạch Đại Xích Thiên Thần Chủ xâm lấn Huyền Minh Nguyên Giới thất bại, nhưng mà Địa ngục không chỉ có một hậu thủ, để cho tâm tình của Giang Nam càng thêm trầm trọng, hiển nhiên Chư Thiên vạn giới ở thời điểm suy yếu nhất, nghênh đón không chỉ là Quang Vũ Kỷ Kiếp, còn có Địa ngục xâm lấn đại kiếp!

Trước mặt hai trường đại kiếp, hắn thật sâu cảm giác được mình nhỏ bé cùng vô lực, hắn giống như là một Đường Lang, mà chạm mặt lái tới là Địa ngục Thần Ma chiến xa!

- Châu chấu đá xe, vậy thì chỉ có làm ình thành Đường Lang cực lớn, thậm chí có thể rung chuyển trình độ của Thần Ma chiến xa, ngăn chặn Địa ngục chiến xa?

Con đường đi Địa ngục cực kỳ dài, mặc dù Giang Nam toàn lực thúc dục Thiên Dực Thần Chu, cũng hao tốn nửa năm thời gian lúc này mới chạy tới vũ trụ màng thai. Mà nửa năm thời gian, hắn đã từ Thần Đài Cảnh sơ kỳ, tu luyện tới trung kỳ, có thể nói là thần tốc trước nay chưa có!

Hắn cảm giác được Địa ngục ma khí vô cùng dư thừa đánh tới, trên người mười vạn tám ngàn cọng lông không khỏi thư sướng, lẩm bẩm nói:

- Địa ngục, ta tới...

Vũ trụ màng thai ở giữa Chư Thiên vạn giới cùng Địa ngục cực kỳ rộng lớn, trông không đến giới hạn, một loại hoa văn mỹ lệ xuất hiện ở trên bình chướng vô cùng lớn này.

Những hoa văn này tựa hồ ẩn chứa tri thức cực kỳ thâm ảo, nhưng Giang Nam tinh tế xem kỹ thật lâu, cũng không có xem ra ảo diệu gì.

- Có lẽ chỉ có tiên nhân tự tại đạo diệu, mới có thể từ vũ trụ màng thai nhìn được ra đạo lý trong đó.

Hướng màng thai ở giữa hai vũ trụ đi đến, cảm giác mình phảng phất tiến vào hai lực tràng giao hòa lẫn nhau, một luồng sóng áp lực hướng mình đánh úp lại.

Cổ áp lực này cực kỳ khổng lồ, theo dần dần xâm nhập, áp lực liền càng ngày càng mạnh.

Vũ trụ màng thai, kỳ thật là lực trường, hai vũ trụ hình thành lực trường bài xích lẫn nhau, dẫn dắt lẫn nhau, trong cơ thể chất chứa năng lượng càng cường đại, lọt vào lực lượng lực trường đè ép cũng càng lớn, đây cũng là nguyên nhân Thần Ma không cách nào trực tiếp xuyên qua màng thai.

Bởi vì trong cơ thể Thần Ma chất chứa năng lượng quá lớn, lúc xuyên qua màng thai lọt vào hai vũ trụ bài xích đè ép cũng vô cùng lớn, sơ ý là sẽ bị hai vũ trụ đập vỡ vụn.

Về đầu trang
Về đầu trang