Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đế Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đế Tôn - Chương 707: Huyền Thiên Giáo Chủ. (2)(706)

Chung đại biểu thời gian, Ngự Thiên Đạo Chung dung nhập vào Thiên Đạo, tượng trưng Thiên Đạo dằng dặc, năm tháng trôi qua.

Đệ nhị kiện pháp bảo chính là Huyền Nguyên Đỉnh, đỉnh đại biểu không gian, Huyền Nguyên Đỉnh ngụ ý là trấn áp Huyền Minh Nguyên Giới không gian chi đỉnh!

Kiện pháp bảo thứ ba chính là Vạn Giới Ngục Đồ, đồ đại biểu trận pháp, Vạn Giới Ngục Đồ lấy thần thủy trong Bạch Ngọc bình làm căn cơ, luyện thành Minh Hải, trên Minh Hải là địa ngục vạn giới, lại sáp nhập vào trận pháp cấu tạo trong Lượng Kiếp Trận Đồ của Giang Nam, cộng thêm trận pháp trong Bạch Ngọc bình, tạo thành một trận đồ.

Kiện pháp bảo thứ tư chính là một bộ tám thanh Thần Vương Kiếm, vũ khí cận chiến, lần này hắn muốn luyện chế Thần Vương Kiếm so sánh với Địa Từ Nguyên Phủ còn muốn phức tạp vô số lần, trong Địa Từ Nguyên Phủ chỉ có Địa Cực Nguyên Từ Thần Thông, nhưng lần này hắn luyện chế Thần Vương Kiếm, trong đó đơn thuần Thần cấp trận pháp liền có 108 trận, một kiếm bổ ra, các loại Thần Thông bắn ra, vương đạo đại khí.

Kiện pháp bảo thứ năm cũng là một bộ, lấy hỏa nguyên lực trong Đậu Suất Thần Hỏa cùng Thần thủy trong Bạch Ngọc bình, luyện chế hai mặt đại kỳ, Ly Địa Thánh Quang Kỳ, Huyền Nguyên Thánh Thủy Kỳ, một kỳ lay động, ánh lửa che trời, một kỳ lay động, lũ lụt phúc địa, thiêu chìm hết thảy.

Kiện pháp bảo thứ sáu chính là Hư Không Bảo Thuyền, bảo thuyền xuyên qua hư không, qua lại mất tích, trên thuyền có trăm Ma Quang pháo, thắng được Thiên Dực Thần Chu đếm không hết.

Lần này luyện bảo, vận dụng thần kim thần liệu đếm không hết, Giang Nam cũng hao tốn không biết bao nhiêu pháp lực, bao nhiêu lần đem tu vi hao hết sạch, mới có thể đem đạo văn đánh vào trong những pháp bảo chi phôi này.

Sáu bộ pháp bảo này, cơ hồ có thể vô hạn tăng lên uy năng, dùng là cấp bậc Thần kim, pháp lực của hắn càng mạnh, phát huy ra uy lực liền càng lớn!

Nếu như sáu bộ pháp bảo này luyện thành, thực lực của hắn cũng sẽ tiêu thăng đến một độ cao kinh khủng!

Sáu bộ pháp bảo chi phôi tạo ra, mỗi ngày lấy linh khí tẩm bổ, lấy Vạn Linh Luyện Bảo Kiếp Trận trui luyện, lại lấy đạo văn của Giang Nam dễ chịu, uy năng một ngày so sánh với một ngày cường đại.

Trên Nguyên giới chủ tinh, Giang Nam Thái Âm hóa thân rời nguyệt cung, đi tới chỗ thánh tông, chỉ thấy tinh môn đã luyện chế được thất thất bát bát, qua nửa năm nữa là có thể hoàn toàn luyện thành, trong lòng có chút vui mừng:

- Đợi đến tinh môn luyện thành, tinh nhuệ thánh tông ta là có thể chạy tới, tất nhiên sẽ nghênh đón một thời kỳ phát triển tốc độ cao!

- Huyền Thiên Giáo Chủ khai tông lập phái, thâu tóm Ám Nguyệt đại lục, đổi tên là Huyền Minh đại lục? Hắn còn đánh các ngươi hết thảy chạy ra?

Trên một tòa đại lục gần Huyền Minh đại lục, cung điện nặng nề, trong một tòa cung điện, đột nhiên dâng lên từng mảnh Thiên Cung, hình bóng lay động, uy năng vô hạn, vô số yêu ma giơ lên từng mặt đại kỳ, ở giữa không trung phiêu giương, mặt cờ viết một chữ "Thọ".

Mà ở phía dưới từng ngọn Thiên Cung kia, mười mấy Yêu Vương Ma vương ngồi ở trong đại điện, một vị tử bào Ma vương ngồi ở trên Vương Tọa, trên cao nhìn xuống trên dưới một trăm đầu Yêu Vương Ma vương quỳ sát trong đại điện, sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói:

- Huyền Thiên Giáo Chủ? Hắc hắc, hắn khẩu khí thật lớn!

Phía dưới quỳ sát trên dưới một trăm đầu Yêu Vương Ma vương, chính là dân bản xứ trên Huyền Minh đại lục, Giang Nam ban đầu khai đàn giảng pháp, truyền đạo thu đồ đệ, đạo âm cũng không truyền khắp cả tòa đại lục, nhiều nhất chỉ có truyền tới một phần mười phạm vi, những địa phương khác còn có không biết bao nhiêu Yêu Vương Ma vương không nghe được đạo âm của hắn đến nghe giảng.

Còn có chút là xem thường Giang Nam, vì vậy không có đi Huyền Thiên Thánh Tông nghe giảng bái sư, đã bỏ lỡ cơ duyên.

Sau khi Giang Nam thu đồ đệ, liền bày mưu đặt kế ôn hạ đệ tử bắt đầu khuếch trương, Linh sơn linh phong trên cả tòa đại lục bị mang đi, mang đến trong Huyền Thiên Thánh Tông, thất đại đệ tử của hắn tự mình suất lĩnh yêu binh Ma binh chung quanh chinh chiến chinh phạt, khuếch trương địa bàn cùng thế lực thánh tông, tù binh các nơi Yêu Vương Ma Vương Đại yêu Đại Ma, quy thuận liền thu làm môn đồ, không quy thuận liền đuổi đi, đem đại lục thống nhất, đổi tên là Huyền Minh đại lục.

Thực lực đám người Thanh Y, Tỳ Hưu Thánh Vương, Xà lão quái, Hùng Thiên Lý, Mã Diện Ma Vương, bạch hạc Quan Thanh Sơn vốn chẳng qua là ở trong nhiều Yêu Vương Ma vương xếp hạng trung thượng, nhưng bái Giang Nam làm sư, đi theo Giang Nam tu luyện, từng cái từng cái tu vi thực lực tăng nhiều.

Trừ Thanh Y vốn là tu vi thấp, hôm nay chẳng qua là tu thành Thần Phủ tam trọng, Thiên Môn Thần Phủ cảnh giới ra, vài đầu Ma vương Yêu Vương khác đã tu thành Câu Trần Thiên Cung, Hậu Thổ Thiên Cung, hơn nữa mỗi cái luyện thành Thiên Cung chi bảo, còn có Chân Linh Huyền Nữ trấn giữ.

Dưới trướng bọn họ có mấy vạn Đại Yêu Đại Ma cũng riêng phần mình tu luyện công pháp, Giang Nam lại truyền thụ cho bọn họ trận pháp, những Đại Yêu Đại Ma này mỗi ngày thao luyện đại trận, những Yêu Vương Ma vương khác nơi nào sẽ là đối thủ của bọn họ? Có quy thuận thánh tông làm môn sinh, có thì chạy trốn ra ngoài.

Mà tòa đại lục này tên là Thọ Vương đại lục, thống trị nơi đây là một sinh linh ra đời trong pháp bảo tên Thiên Thọ Vương, lai lịch cực kỳ Cổ lão, là địa ngục cùng Trấn Thiên Thần Quốc đại chiến, lưu lại một Thần Ma chi bảo chưa từng bị đánh nát, rơi vào trong một đạo Linh Tuyền, nhận được linh khí tẩm bổ, trải qua năm tháng lâu dài tạo thành

linh trí.

Thiên Thọ Vương được trời cao chiếu cố, lại được đến công pháp tu luyện đầy đủ, tu thành năm tòa Thiên Cung, thống trị Thọ Vương đại lục, thực lực còn trên Chân Linh Huyền Nữ trước lúc bái nhập Giang Nam làm môn hạ, cho nên những Yêu Vương Ma vương bị lưu vong này đến đây hướng hắn cầu cứu.

Thiên Thọ Vương đã sớm đối với Huyền Minh đại lục mơ ước đã lâu, chẳng qua là đám người Chân Linh Huyền Nữ, Giao Long Vương trên Huyền Minh đại lục cũng không phải là dễ trêu, mấy lần đánh lui hắn tiến công, hôm nay những Yêu Vương Ma vương này hướng hắn cầu cứu, tự nhiên mừng rỡ trong lòng.

- Huyền Thiên Giáo Chủ kia có xuất thủ qua hay không?

Thiên Thọ Vương trầm ngâm chốc lát hỏi:

- Thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào?

Một đầu Yêu Vương đánh bạo nói:

- Nghe nói người này đã từng ra một lần tay, một chiêu đánh bại Chân Linh Huyền Nữ, vì vậy Chân Linh Huyền Nữ mới bái hắn làm thầy.

Thiên Thọ Vương sợ hết hồn, thầm nghĩ:

- Mặc dù Chân Linh Huyền Nữ không bằng ta, nhưng Thần Ma Thánh Hỏa có thể thương tổn được bản thể của ta, Huyền Thiên Giáo Chủ này có thể một chiêu đánh bại nàng, có thể thấy được thực lực chỉ sợ không phải chuyện đùa. Bằng ta chỉ sợ còn không cách nào thắng được hắn, chi bằng tìm mấy trợ thủ... Thiên Vương đại lục Đại Thánh Vương đại đệ tử Toan Nghê Yêu Vương, cùng ta có tình cũ, thực lực cũng cùng ta không sai biệt lắm, mấy sư huynh đệ của hắn cũng cùng ta không kém bao nhiêu, không bằng đi mời, đồng loạt ra tay giết chết Huyền Thiên Giáo Chủ này!

Về đầu trang
Về đầu trang