Hệ Thống Vạn Năng
-
Quét mã QR để đọc trên điện thoại

Hệ Thống Vạn Năng

Tác giả:Tiểu bá vương
Dịch giả:
Cập nhật trạng thái:Đang tiến hành
lượt đọc:100k
Lượt like:145
Điểm số:4.7
Ta vì sao lại ở đây? Ta tu luyện vì để được trường sinh, để được nắm giữ vận mệnh của chính mình. Chém hết mọi trở ngại, vượt mọi trắc trở để đứng trên đỉnh thế giới này. Cùng các nàng mãi không xa rời. Cảnh giới ở phàm trần chia làm 9 cấp: Võ sĩ, Võ sư, Đại võ sư, Võ Hoàng, Võ Tông, Võ Tôn, Võ Vương, Võ Linh, Võ Đế. Bán Tiên một kiếp, hai kiếp, ba kiếp...., cửu kiếp. Cảnh giới tiên giới: Kim Tiên, Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên, Đại La Huyền Tiên. Mỗi cảnh giới chia làm chín cảnh giới nhỏ. Vũ khí chia làm: Bảo Thánh binh, Bảo Thần binh, Thiên Thần binh, Thần binh. mỗi cấp chia làm: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và tuyệt phẩm
Xem
Theo dõi
Mục lục:
(last update time : 15/01/2020