Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiêu Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Kiêu Phong - Q.5 - Chương 220: Bắc Tuần(763)

Sau khi công cử kết thúc, Lục Thất tiến cung khấu an với Hoàng đế, mời Hoàng đế chủ trì thi đình. Tâm tình của Hoàng đế rõ ràng vô cùng tốt, Lục Thất từ miệng của Vương Kế Ân biết được nguyên do tâm tình của Hoàng đế tốt, chính là nhân duyên của Tiểu Nghiên và Kỷ Vương làm cho Hoàng đế và phần đông thân nhân của Hoàng đế hết sức hài lòng.

Tiểu Nghiên nhập cung khấu kiến trưởng bối nhà chồng, vẻ đẹp của nàng động lòng người, dịu dàng hiểu lễ, khiến bề trên mẫu hệ của Kỷ Vương rất là sung sướng. Mà điểm quan trọng đối với Lục Thiên Phong chính là Tiểu Nghiên và Kỷ Vương yêu thích nhau mới kết thành nhân duyên, khiến lo lắng bao phủ trong lòng gia tộc Hoàng đế tán đi hơn phân nửa. Tiểu Nghiên mơ hồ có ý nghĩa trọng đại là lá bùa hộ tộc.

Tuy rằng thân thể Hoàng đế suy yếu, nhưng dưới sự thỉnh cầu lần nữa của Lục Thất, đã đáp ứng chủ trì thi đình, cũng quyết định sau khi thi đình kết thúc, Kỷ Vương và Tiểu Nghiên sẽ lập tức thành thân. Khi Lục Thất tới Khai Phong phủ, ở phủ Ngu Vương cùng tiểu muội trò chuyện, biết được tiểu muội ưa thích Kỷ Vương, cho nên Lục Thất cũng nguyện cho tiểu muội xuất giá.

Sau khi ở phủ Ngu Vương tại Khai Phong phủ đưa gả tiểu muội, Lục Thất quay trở về thành Trường An, chỉ ở lại thành Trường An mười ngày, liền suất lĩnh ba mươi vạn đại quân đi về phương Bắc. Chuyến này đi phương Bắc, một là thành thân với Chiết Hương Nguyệt, hai là tuần tra quân lực và dân sinh phương Bắc, hơn nữa nguyên nhân thứ hai là việc mà Lục Thất nhất định phải làm không thể trì hoãn.

Trước khi rời khỏi thành Trường An, Lục Thất đưa thư xin lỗi tỏ lòng áy náy tới mẫu thân và các ái lữ ở Giang Nam, nói rõ không thể không đi phương Bắc tăng cường sự thống trị. Thắng lợi của Định quốc công Dương Nghiệp và Phủ Châu Chiết thị cố nhiên đã tiêu trừ họa ngoại xâm của Liêu quân, nhưng cũng tạo thành khả năng độc lập dựng quốc, cho nên Lục Thất phải đích thân ngự giá đến thảo nguyên, chấn nhiếp những nhân tố bất ổn tại phương Bắc.

Ba mươi vạn Ba Lăng quân hướng Bắc xuất phát, mới rời khỏi thành Trường An, Lục Thất liền phái người đi Hạ quốc, uy hiếp Hạ quốc hướng tới Đại Ngu đế quốc quy thuận xưng thần. Nếu quy thuận xưng thần, có thể thiết lập Bình Hạ đô hộ phủ tự trị, Hạ Vương giáng cấp làm Bình Hạ quận vương. Đối với người Đảng Hạng Bình Hạ Lục Thất theo khuynh hướng dụ dỗ, thảo nguyên Bình Hạ hắn không cần phải dùng vũ lực chiếm đoạt, chỉ cần quy thuận xưng thần, ngày sau tự nhiên sẽ từng bước một sáp nhập vào Đại Ngu đế quốc.

Khi Đại quân đi tới Thạch Châu, sứ thần đi sứ Hạ quốc đang gặp mặt cùng sứ thần Hạ quốc, Hạ quốc tiếp nhận điều kiện chiêu hàng của Lục Thất, dâng lên thư quy hàng và quốc tỷ, đổi lấy quan ấn của Bình Hạ đô hộ phủ và Bình Hạ quận vương. Sau đó Lục Thất lệnh Bình Hạ đô hộ phủ xuất tám vạn quân theo hắn hộ giá tiến lên phương Bắc. Sau khi sứ giả “Hạ quốc” trở về, Bình Hạ quận vương xuất tám vạn quân hội hợp với quân lực của Lục Thất cùng nhau đi về phương Bắc.

Đại quân của Lục Thất dừng chân ở Thạch Châu năm ngày, Tiểu Điệp và Tiểu Thanh bỗng nhiên chạy tới Thạch Châu, Lục Thất đương nhiên vui mừng. Tiểu Điệp nói đã đáp ứng Chiết Hương Nguyệt sẽ đến chúc phúc lễ thành thân của nàng ấy, cho nên từ huyện Thạch Đại vội vàng chạy đến, nói với Lục Thất thân nhân ở huyện Thạch Đại đều tốt cả.

Gần bốn mươi vạn đại quân đến Lân Châu, Thứ sử Lân Châu là gia chủ Dương thị, mang người ra nghênh đón khấu kiến Lục Thất, cũng bày tỏ thái độ ngày sau Lân Châu nguyện phụ thuộc triều đình bổ nhiệm quan viên. Lục Thất tiếp nhận sự quy phục, phong gia chủ Dương gia làm Lân quốc công, vẫn như cũ nhậm chức Thứ sử Lân Châu, mà ba vạn quân lực của Lân Châu Dương thị cũng đều đến dưới trướng Dương Nghiệp, xem như đã thuộc sở hữu của triều đình.

Lục Thất đóng quân ở Lân Châu một đêm, ngày kế tiếp tục lên Bắc. Khi đến Phủ Châu rồi, gia chủ của Phủ Châu Chiết thị Chiết Ngự Huân, quan phong Thứ sử Phủ Châu, Tiết độ sứ Vĩnh An quân, mang người chạy ra ngoài hai mươi dặm nghênh đón Lục Thất. Chiết Hương Nguyệt cũng có đi theo.

Lục Thất ở trong quân đội tiếp kiến Phủ Châu Chiết thị, Chiết Ngự Huân ở trước mắt ước chừng hơn năm mươi, dáng người khôi ngô, sắc mặt hồng hào, râu xồm, là một nhân vật võ dũng càng già càng dẻo dai.

Tiếp nhận Chiết thị bái kiến rồi, Lục Thất xuống ngựa đi đỡ dậy Chiết Ngự Huân, sau đó đáp lễ nói:

- Thiên Phong bái kiến bá phụ.

Chiết Ngự Huân ngẩn ra, vội hỏi:

- Thần không dám nhận.

Lục Thất mỉm cười nói:

- Bá phụ không cần xa lạ, ta và Chiết Hương Nguyệt đã có hôn phối, cùng Chiết Duy Trung tình như huynh đệ, ta tôn ngài làm bá phụ là việc nên làm.

Chiết Ngự Huân thi lễ nói:

- Điện hạ cất nhắc, là vinh hạnh của thần.

Lục Thất bình thản nói:

- Bá phụ, ta đã từng nói qua với Hương Nguyệt, ngày sau sẽ cho Phủ Châu Chiết thị lập Đô hộ phủ. Về sau Phủ Châu và Thắng Châu sẽ thiết lập Hà Khúc đô hộ phủ, quân chính có thể do Chiết thị tự trị, chẳng qua triều đình sẽ phái người đảm nhiệm chức Ngự sử và Chuyển vận sứ của Đô hộ phủ, cân bằng thỏa đáng số lượng quân lực và tài lực của Đô hộ phủ. Nếu Đô hộ phủ có khoản thu nhiều, sẽ phải nộp thuế lên triều đình, khi gặp thiên tai hoặc thảm họa chiến tranh, dưới tình huống thu nhập không đủ, triều đình sẽ xuất lực trợ giúp. Bá phụ có thể tiếp nhận hay không?

Chiết Ngự Huân chần chừ một chút, nói:

- Điện hạ thủ tín, thần cảm kích, tuy nhiên Chiết thị vẫn luôn quản hạt Phủ Châu, Đại Châu và Thắng Châu.

Lục Thất nói:

- Phương vị của Đại Châu không thích hợp thuộc sở hữu của Đô hộ phủ, tuy nhiên lần này có thể đánh bại Liêu quân, tiến chiếm toàn bộ Vân Châu và Thắng Châu, Chiết thị có công. Sóc Châu ở ngoài Nhạn Môn quan, nguyên bản là địa phương của Yến quốc, tiếp giáp với Phủ Châu, ta đem Sóc Châu quy thuộc Hà Khúc đô hộ phủ được chứ?

- Thần tạ điện hạ khoan dung.

Chiết Ngự Huân biết điều tiếp nhận.

Lục Thất mỉm cười gật đầu, nói:

- Còn có một chuyện, ta đã phong huynh trưởng Chiết Duy Trung làm Chiết Lan quận vương, sau này đến Thắng Châu trấn thủ được chứ?

- Đương nhiên có thể, ngày sau Duy Trung chính là gia chủ kế nhiệm của Chiết thị, đây là quyết định của tộc sau khi thương nghị.

Chiết Ngự Huân lập tức trả lời.

Lục Thất hơi giật mình, lập tức cười cười, quay đầu nhìn Chiết Hương Nguyệt, nói:

- Bá phụ, ta đã đáp ứng Hương Nguyệt sẽ thành thân trên thảo nguyên. Vân Châu cùng Thắng Châu và Sóc Châu tiếp giáp nhau, là nơi ta chỉ định làm Vương phủ, chuyện thiết lập Vương phủ bá phụ hẳn là biết, mời bá phủ cho người đưa gả Hương Nguyệt đi Vân Châu cùng ta thành thân.

- Thần tuân mệnh.

Chiết Ngự Huân cung kính đáp lại. Chiết Hương Nguyệt vừa thẹn thùng vừa vui sướng ôn nhu nhìn Lục Thất một cái, rũ xuống hàng mi xinh đẹp dịu ngoan đứng.

Cùng Chiết thị đến ngoài thành Phủ Châu rồi, Lục Thất ở ngoài thành đóng quân một đêm. Tiểu Điệp và Tiểu Thanh cùng đi vào trong thành, bầu bạn với Chiết Hương Nguyệt, đi thăm viếng trưởng bối mẫu hệ của Chiết thị.

Hôm sau, chờ Tiểu Điệp và Tiểu Thanh trở lại rồi, đại quân của Lục Thất nhổ trại xuất phát về phía đông bắc. Qua Sóc Châu tiến đến Vân Châu, bốn ngày sau đi vào Vân Châu, sau ngọ đã tới huyện Vân Trung (Đại Đồng) châu trị của Vân Châu, hiện giờ cũng lệ thuộc trực tiếp Vân Trung phủ thuộc quản hạt của Nội đình thành Trường An.

Trong lịch sử Vân Châu là một địa điểm rất nổi danh, là nơi diễn ra chiến tranh giữa hoàng triều Trung Nguyên và dân tộc du mục phương Bắc. Tùy Dương Đế và Lý Uyên thời kỳ Tùy Đường đều đã từng đặt chân đến vùng Vân Châu, cũng đều suýt soát bị Đột Quyết bắt làm tù binh. Nay cũng là chiến trường chính xảy ra chiến sự không ngừng nghỉ cùng Liêu quốc.

Tuy rằng Vân Châu là nơi Lục Thất chỉ định làm Vương phủ, nhưng không ảnh hưởng đến vận hành và thao tác phòng ngự quân sự phương Bắc. Đại bản doanh hậu phương của quân lực Định quốc công Dương Nghiệp ở ngay tại thành trì Vân Trung, cho nên khi đại quân của Lục Thất đến ngoài thành Vân Trung, Dương Nghiệp đã cùng các quan viên khác đang chờ đón. Lục Thất ở trong quân đội tiếp kiến Dương Nghiệp và những tướng soái quan viên khác.

Đây là lần đầu Lục Thất gặp lại Dương Nghiệp, thấy Dương Nghiệp tuổi gần năm mươi, râu tóc hơi bạc, dung mạo lộ rõ vẻ phong sương cương nghị, có bốn phần tương tự với Dương Diên Chiêu. Dương Nghiệp cung kính chấp lễ với hắn, mà tướng lĩnh quân đến từ Phủ Châu Chiết thị cũng cung kính bái kiến, sau đó cùng vào thành Vân Trung nâng cốc kéo gần quan hệ.

Sau tiệc rượu, Lục Thất cùng Dương Nghiệp nói tỉ mỉ về chuyện tình tác chiến với Liêu quân, biết Liêu quân sau khi liên tiếp thất bại, đã phát sinh tình huống chủ soái nội chiến, một vị Phò mã của Liêu quân cùng Hải Lặc vương Gia Luật Tề Cách nổi lên tranh chấp, Phò mã Liêu quân giận dữ mang tám vạn quân lực bản bộ còn sót lại đi, bởi vậy Liêu quân chỉ có thể từ bỏ tiếp tục chiến tranh. Dương Nghiệp và Chiết thị thừa thắng xông lên tiến chiếm đại thảo nguyên Phong Châu ở phía bắc Thắng Châu, cũng là cương vực thành Thụ Hàng thời kỳ Đường triều, còn Lục Thất đã nhận được tin chiến thắng, bởi vậy cấp thêm cho Dương Nghiệp chức quan Phòng ngự sứ Phong Châu.

Ba ngày sau, Lục Thất ra khỏi thành Vân Trung đi rước dâu Chiết Hương Nguyệt, ở ngoài mười dặm nghênh đón đội ngũ đưa thân. Lục Thất đương nhiên là mặc một thân áo bào gấm màu minh hoàng, đầu đội châu quan, còn Chiết Hương Nguyệt thì cưỡi ngựa, mặc trang phục nữ nhân người Đảng Hạng, tóc búi lên, đầu đội mũ hoa, cổ đeo năm chuỗi trân châu dài, gặp lại Lục Thất, vẻ mặt vui sướng thẹn thùng. Lục Thất cưỡi ngựa đi qua, giơ tay ôm dìu Chiết Hương Nguyệt khỏi ngựa, để Chiết Hương Nguyệt ngồi vắt ngang ở trước người, sau đó cưỡi ngựa quay đầu trở về thành Vân Trung.

Ở thành Vân Trung Lục Thất và Chiết Hương Nguyệt thành thân theo Hán lễ, sau đó cùng các tướng soái quan viên đến chúc mừng vui vẻ uống rượu. Tại thành Vân Trung có rất nhiều hàng tướng thuộc Yến địa, được Ngu Vương hào sảng đối đãi bình đẳng mà cảm thấy lòng ấm áp, tướng sĩ phương Bắc yêu ghét rõ ràng, coi ngươi là bằng hữu, thì ngươi chính là người tốt đáng để đối đãi thật lòng.

Lục Thất ở vùng Vân Châu dò xét mười lăm ngày, mười ngày sau chạy về hướng đông đến U Châu, ở khu vực U Châu dò xét hơn mười ngày, vốn định tới U Châu xong liền trở về, nhưng Lục Thất suy xét lại, dẫn theo năm vạn kỵ quân đi Doanh Châu tuần tra quân phủ, kết quả chờ Lục Thất từ phương Bắc trở về thành Trường An, đã là vào cuối thu đầu đông.

Về đầu trang
Về đầu trang