Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi! - Cá Basa
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi! - Cá Basa - Lịch up tuần sau(193)

Hôm nay chủ nhật 5 chương vì mai Cá học sáng nè.

Thứ 2 BÃO chương theo phiếu, 25k phiếu bão 10 chương, 27k phiếu bão 15 chương =3=

Thứ 3,4, như lịch cũ 5/7 chương theo ủng hộ của mọi người và theo lịch học của Cá :3

Thứ 5 Cá tham gia FashionShow ở quận 1 nên có thể sẽ không có hoặc có ít chương =3=

Thứ 6 BÃO chương (nếu như Cá có thời gian theo đúng kế hoạch)

Thứ 7 ít hơn 5 chương vì sáng CN Cá đi học GDQP.

Chủ nhật 5 chương =3=

Về đầu trang
Về đầu trang