Nhiễm phải pheromone của em
-
Quét mã QR để đọc trên điện thoại

Nhiễm phải pheromone của em

Tác giả:Tất Hoàn Niệm
Dịch giả:Mimi, DLinh
Cập nhật trạng thái:Đã kết thúc
lượt đọc:7k
Lượt like:36
Điểm số:4.1
Tương lai giả tưởng, ABO, ngọt văn, vườn trường, cường x cường, băng sơn phúc hắc nam thần công (giá trị Alpha bùng nổ biến thành quỷ súc đế vương công) x thần đồng khoa học tự nhiên thâm nho thụ (trước Beta sau phân hoá thành Omega thụ), 1×1, HE
Xem
Theo dõi