133 lượt đọc
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó
2k lượt đọc
Giang Hồ Lớn Như Vậy
2k lượt đọc
Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài
4k lượt đọc
Thiếu Niên Ca Hành
92k lượt đọc
Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo
214 lượt đọc
Đại Mộng Chủ
13k lượt đọc
Tu Tiên Đá Thần
19k lượt đọc
Quỷ Y Sát
587 lượt đọc
Ta là Hàn Băng Di
26k lượt đọc
NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM (ĐAM MỸ)
939 lượt đọc
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt
315 lượt đọc
Thời Đại Anh Hùng
10k lượt đọc
VẠN KIẾP TÌNH NỒNG
401 lượt đọc
Nữ Họa Hồn Sư
223 lượt đọc
Thục Linh Sơn Cốc
2k lượt đọc
Tam Thiên Lưu Hành
56 lượt đọc
Truy Mộng Nhân
92 lượt đọc
Triệu Hồi Sư
72 lượt đọc
Tiên đế trọng sinh phiêu bạt giang hồ
3k lượt đọc
Phế vật ta là nhân vật chính
602 lượt đọc
Tiên Thiên Hữu Luân
7k lượt đọc
Vô Song
15k lượt đọc
Nhân Tổ
17k lượt đọc
Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)
20k lượt đọc
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống
215 lượt đọc
Tứ Đại Tinh Thú
49 lượt đọc
Phong Hồng Đoạn Sơn
13k lượt đọc
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi
724 lượt đọc
Tứ đại minh tinh phần 2
44k lượt đọc
Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
18k lượt đọc
Nợ Hồng Nhan
6k lượt đọc
MĐTS(fanfic)
51 lượt đọc
Florias: Rising
5k lượt đọc
Hắc Vũ Chi Lâm
2m lượt đọc
Mãng Hoang Kỷ
56k lượt đọc
Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả
204 lượt đọc
Tỉ muội song hành
2k lượt đọc
Thiên Tuyết Truyền Kì
103 lượt đọc
Tranh phong
18k lượt đọc
Hệ Thống Toàn Năng Hóa