190 lượt đọc
Mộ Nhan kí
274 lượt đọc
Lưỡng thế hoan
304 lượt đọc
Từ giang hồ đến tu tiên
395 lượt đọc
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó
4k lượt đọc
Giang Hồ Lớn Như Vậy
3k lượt đọc
Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài
7k lượt đọc
Thiếu Niên Ca Hành
93k lượt đọc
Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo
2k lượt đọc
Đại Mộng Chủ
14k lượt đọc
Tu Tiên Đá Thần
21k lượt đọc
Quỷ Y Sát
734 lượt đọc
Ta là Hàn Băng Di
28k lượt đọc
NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM (ĐAM MỸ)
2k lượt đọc
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt
432 lượt đọc
Thời Đại Anh Hùng
12k lượt đọc
VẠN KIẾP TÌNH NỒNG
479 lượt đọc
Nữ Họa Hồn Sư
297 lượt đọc
Thục Linh Sơn Cốc
2k lượt đọc
Tam Thiên Lưu Hành
67 lượt đọc
Truy Mộng Nhân
124 lượt đọc
Triệu Hồi Sư
96 lượt đọc
Tiên đế trọng sinh phiêu bạt giang hồ
3k lượt đọc
Phế vật ta là nhân vật chính
9k lượt đọc
Vũ Luyện Điên Phong
832 lượt đọc
Tiên Thiên Hữu Luân
9k lượt đọc
Vô Song
16k lượt đọc
Nhân Tổ
19k lượt đọc
Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)
24k lượt đọc
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống
269 lượt đọc
Tứ Đại Tinh Thú
58 lượt đọc
Phong Hồng Đoạn Sơn
15k lượt đọc
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi
858 lượt đọc
Tứ đại minh tinh phần 2
46k lượt đọc
Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
19k lượt đọc
Nợ Hồng Nhan
7k lượt đọc
MĐTS(fanfic)
67 lượt đọc
Florias: Rising
6k lượt đọc
Hắc Vũ Chi Lâm
2m lượt đọc
Mãng Hoang Kỷ
63k lượt đọc
Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả