9k lượt đọc
Tu Tiên Đá Thần
14k lượt đọc
Quỷ Y Sát
88k lượt đọc
Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo
282 lượt đọc
Ta là Hàn Băng Di
20k lượt đọc
NGÀN KIẾP VẪN YÊU EM (ĐAM MỸ)
348 lượt đọc
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt
151 lượt đọc
Thời Đại Anh Hùng
4k lượt đọc
VẠN KIẾP TÌNH NỒNG
147 lượt đọc
Nữ Họa Hồn Sư
97 lượt đọc
Thục Linh Sơn Cốc
528 lượt đọc
Tam Thiên Lưu Hành
25 lượt đọc
Truy Mộng Nhân
41 lượt đọc
Triệu Hồi Sư
23 lượt đọc
Tiên đế trọng sinh phiêu bạt giang hồ
2k lượt đọc
Phế vật ta là nhân vật chính
353 lượt đọc
Tiên Thiên Hữu Luân
5k lượt đọc
Vô Song
13k lượt đọc
Nhân Tổ
9k lượt đọc
Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)
16k lượt đọc
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống
121 lượt đọc
Tứ Đại Tinh Thú
23 lượt đọc
Phong Hồng Đoạn Sơn
10k lượt đọc
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi
407 lượt đọc
Tứ đại minh tinh phần 2
41k lượt đọc
Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
17k lượt đọc
Nợ Hồng Nhan
4k lượt đọc
MĐTS(fanfic)
30 lượt đọc
Florias: Rising
4k lượt đọc
Hắc Vũ Chi Lâm
2m lượt đọc
Mãng Hoang Kỷ
43k lượt đọc
Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả
139 lượt đọc
Tỉ muội song hành
714 lượt đọc
Thiên Tuyết Truyền Kì
65 lượt đọc
Tranh phong
14k lượt đọc
Hệ Thống Toàn Năng Hóa
66k lượt đọc
Cực Võ
3k lượt đọc
Hẹn nàng kiếp sau
26k lượt đọc
Giang Hồ Dị Giới
2k lượt đọc
Xuyên Không Thành Bích Dao, Nối Tiếp Duyên Với Quỷ Lệ
21k lượt đọc
Max Level - Tiên Hiệp Cửu Giới Chúa Tể